Komunitný narcista: príznaky, príklady a ako sa s tým vyrovnať

Komunitný narcizmus je formou grandiózneho narcizmu. Charakterizuje ich extrovertnosť, nadnesenosť, pohľad na seba a viera, že ich schopnosti a vlastnosti sú nadradené, ale v komunitnej oblasti.
Komunitní narcisti sa prezentujú ako altruistickí, starostliví a mimoriadne komunitní.
Komunitný narcista hľadá obdiv a potvrdenie prostredníctvom svojho vnímaného prínosu pre druhých, komunitu alebo spoločnosť.

Keď narcisti nájdu niečo, čo uspokojuje ich základné motívy (grandióznosť, oprávnenosť, moc, úcta), neúnavne sa o to usilujú.
Grandiózny narcista sleduje egoistické ciele individuálnych úspechov a dominancie, napríklad: „Som múdrejší a atraktívnejší ako všetci ostatní.“
Komunitný narcista to dosahuje prostredníctvom „komunitných“ alebo moralistických prostriedkov, napríklad: „Som najpomáhajúcejší, najstarostlivejší, najdôveryhodnejší a najdobrotivejší človek, aký existuje.“

Comments are closed.