12. Komunitný narcizmus

Narcista všeobecne koná voči druhým ľuďom tak, aby si potvrdil vlastnú výnimočnosť, aby získal obdiv, záujem, pozornosť alebo energiu, úsilie alebo podporu druhých ľudí.

Komunitný narcizmus, je druhom narcizmu, v ktorom narcista získava uznanie , ocenenie od ľudí okolo seba (spirituálne, náboženské komunity, ale aj v zamestnaní a rodine) tým, že robí dobré skutky alebo sa venuje komunitnej službe.  Chcú, aby ich chválili za to akí sú užitoční a nápomocní.  Uvažovanie typu: zaslúžim si  osobitné zaobchádzanie, pretože som mimoriadne srdečný, dôveryhodný, ochotný,…všetci sa na mňa obracajú.

Nezameriavajú sa na vynikanie v umení a vede. Skôr aby boli obzvlášť starostliví, chápaví a empatickí.

Základný dôvod tohto správania nie je dobrý pocit z pomoci druhému ale o udržanie vlastnej výnimočnosti a zvláštnosti.

V konečnom dôsledku však osobnosť narcistu  skôr alebo neskôr  rozvráti vzťahy a sociálne prostredie okolo seba, a je jedno či sa zaoberá charitou alebo  obchodmi…

Môže byť extrovertným typom, strhávajúcom všetku pozornosť na seba, vykorisťovaním druhých vysávaním záujmu, pozornosti, obdivu.
Introvertný typ týra svoje sociálne okolie napr. dlhodobým mlčaním, odopieraním komunikácie ľuďom za  to, že urobili alebo povedali niečo, čo sa dotklo jeho JA.

Komunitný narcista  môže dať druhým ľuďom  silno pocítiť, že sú to tie najsebeckejšie  tvory na svete, ak nie sú schopní vidieť a uznať jeho vlastnú starostlivosť a opateru o všetkých.

Ak sa človek, ktorý je komunitným narcistom dostane do vedenia duchovného spoločenstva  alebo duchovnej skupiny, môže sa naštartovať  nebezpečná tendencia  k vzniku kultu, v ktorého strede  je všetkými stúpencami obdivovaný a milovaný komunitný narcista. Vodca vytvára vlastné pravidlá, vlastné universum, akési  vlastné rozšírení jeho JA. Nový člen  sa ocitá pod zvýšenou kontrolou. Akákoľvek odchýľka  v jeho správaní a prejavoch zavedeného modelu môže byť okomentovaná, spochybnená a môže nasledovať i nejaká sankcia od vodcu alebo členov. Spočiatku sa nový člen  môže dočkať obdivu a ocenenia od vodcu.  Je totiž vnímaný ako nový nepoznaný člen, ako opora  a výživa pre vodcu.  Časom záujem  mizne, len čo je nový člen začlnený , „ chytený do spoločenstva.

Neskôr nie je výnimkou  ani manipulácia – pocit viny, zveličovanie nedostatkov,  vydieranie,,  zneisťovanie napr. že si bez vodcu neporadí. Cieľom je získať  úplnú kontrolu na novom členovi a získať trvalý prísun energie a pozornosti. A to je znak kultu.

Ľudia pohybujúci sa v sociálnej  a charitatívnej oblasti, ktorí sú informovaní o jave komunitného narcizmu, môžu zvoliť ochranné spôsoby jednania, ktoré minimalizujú škody – napr. obmedzenie komunikácie na vecnú úroveň a zníženie frekvencie kontaktov.

Riziko pre vodcov je, že sa uchyľujú k praktikám, ktoré im umožnia získať odstup, nadhľad, nezúčastnenosť a posilňujú tak  sekundárne ich pocit moci a výnimočnosti – napr. meditácie vipassana (získanie extrémnej citlivosti na fyzický stav svojho tela, vnímavý k slovným aj neverbálnym prejavom, náladám druhých). V konfliktných situáciách sa mu darí zostať neutrálny a mať odstup.
 
V jadre však je nestály, emočný, nedokáže sa ovládať, nevie kým je, je urážlivý, rád sa predvádza. Môže pochybovať o svojej identite. V reakcií na stres nereaguje humorom,  či racionalizáciou ale sa uchyľuje  do prežívania pocitu vlastnej všemohúcnosti a je zaplavený pocitmi hnevu.

Praktizovanie akejkoľvek duchovnej  cesty je tak pre narcistu veľmi lákavé a má z toho vždy nejaký zisk.

Pre prehĺbenie znalostí doporučujeme:

  1. Časopis ROZMER 2/2019, https://rozmer.sk/sk/articles/show/1632
  2. https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-new-home/201812/the-communal-narcissist-new-kind-narcissist
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188691830165X
  4. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0029629
  5. https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/communal-narcissism

 

Comments are closed.