Pôsobenie kniežatstva Jezabel ako je popísané v Biblii

1.Príbeh kráľa Achaba a jeho ženy Jezabel

Najlepšie popisuje vlastnosti a správanie sa týchto síl temna, preto sú aj tieto sily pomenované podľa nich.
            Jezabel bola dcéra kráľa Etbála, ktorého meno znamená „Bálov človek“ alebo „ s Bálom“ (1 Kr 16:31). Kráľ Etbál vládol cez Sidon (alebo aj Zidon), v starovekom meste Kánan, na pobreží Stredozemného mora. Bolo to jedno z najstarších Fenických miest tých čias. V tých dňoch to boli králi, ktorí slúžili aj ako kňazi pre ich miestny kult. Ľudia obetovali poľnohospodárskym bohom. Celá komunita bola zasvätená ich bohu alebo kultu. Kult vlastnil celú komunitu. Ľudia sa nesťahovali, dokiaľ nenašli od ich božstva nasmerovanie, celá ich viera bola v ich božstvo.

Konfrontation mit Isebel


Autor: Steve Sampson

Inhalt ……………………………………………………………………5
Einfurung……………………………………………………………….7
1. Isebel: Fleischliche Kontrolle in Reinstform…… 9
2. Isebel in Aktion……………………………………………… 27
3. Augen auf!…………………………………………………….. 41
4. Kontrollierende und Unsicherheit………………… 55
5. Der Geist der Isebel ± seine Merkmale und
Eigenschaften……………………………………………………. 71
6. Der Geist der Isebel ± seine Wirkung durch
Autoritåtspersonen……………………………………………… 81
7. Ich denke Tag und Nacht nur an mich…………..113
8. Das Fleisch auf dem Thron…………………………..129
9. Sie kænnen auf einer hæheren Ebene leben…..153
10. Ans jenseitige Ufer çbersetzen……………………..169

Link zur web Seite:
http://profimusic.ch/catalog/data/pdf/175614.pdf

Das Buch:

AHAB SPIRIT – THE REAL PROBLEM (Duch Achaba – reálny problém )

Characteristics of Ahab
(for Biblical basis see 1Kings 16:29 through 2Kings 9:37
)


Apathetic
– has handed over responsibility and authority to Jezebel
Confused
– because he has surrendered his “manhood” and “headship” responsibilities
Defeated
– beaten down into submission
Disgusted
– totally fed up with his life and his circumstances, but powerless to do anything about it
Fearful
– Ahab fears Jezebel, but fear is the underlying need that Jezebel fulfills – a typical “double-bind”
Frustrated
– the Ahab man is constantly frustrated because his needs become secondary and only are
fulfilled if Jezebel decides to do something about it for him
Hateful
– Ahab hates himself and hates his Jezebel and, therefore, hates everything and everyone

The Elijah spirit – the Jezebel spirit

As you move out boldly in the prophetic, declaring the very word of the Lord you will set captives free and bring clarity and direction to people’s lives. You will, eventually, encounter a counter attack from a Jezebel spirit. This is especially true if you are a pastor, ministry leader, business owner, or the leader of you home. This spirit seeks to close off the word of God that brings guidance, encouragement and fruitfulness.
Three times in the Bible, this evil controlling spirit manifests.
1. 1 Kings 18:4 in Queen Jezebel who massacred the prophets of the Lord.
2. Matthew 14:1-12 in Queen Herodias who manipulated the death of John the Baptist.
3. Revelation 2:20 this spirit blatantly manifests in the Church at Thyatira.
In many nations and cultures, the Jezebel spirit has been the cause of discouragement and the downfall of once bold and fiery pastors and prophets of God. I have cried with and encouraged many pastors, leaders, fathers, and business owners who found themselves slumped into depression, resisting the urge to flee. Many were unable to resist that urge. I have witnessed her ravaging, in times past, not only the congregation I pastor in Seattle, but also others that I oversee worldwide. I can think of no other evil spirit that causes greater depression and sense of futility, especially for those who once boldly proclaimed the word of the Lord. We need not fear “her”, but must instead, like tripping a trap, expose her tactics to the light of truth, so that we not fall prey to her schemes which results in confusion, division and the resultant despair.
Is it scriptural to call a demonic spirit by a name?

Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.

Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí. Pokračuj v čítaní

5. Prejavy Jezabel a Achaba v rodinách, spoločenstvách, práci

Dve typické osobnosti nositeľov ducha Jezabel:

Vysokého charakteru:

  • osobnosť je veľmi sociálna, otvorená, milujúca spoločenstvo, kolektív, majúca záľubu v pozornosti iných. Zhovorčivá, ľahko rozpoznateľná, perfekcionista a extrémne poriadkumilovná. Veľmi často je priraďovaná ženám, ktoré sú mimo Božieho poriadku, pretože si berú vedúce postavenie v rodine a sú veľmi kontrolujúce a ani to neskrývajú. Pokúšajú sa presadiť v rodine svoju vlastnú vôľu.

Nízkeho charakteru:

  • jemne hovoriaca, dávajúca ilúziu, predstierajúc falošnú starostlivosť a záujem o druhých. Hrá sa na perfektného rodiča – materinská alebo otcovského typu, veľmi ochraňujúca. Vyzerá navonok veľmi pokorná voči  partnerovi. Perfekcionista, mentálne bystrá a extrémne prefíkaná, nechce byť nápadná. Veľmi opatrná, aby sa chválila získanou autoritou alebo kontrolou, robí veci v tajnosti. Je veľmi vzdelaná, zručná. Osobnosť nízkeho profilu je najnebezpečnejšia, pretože je veľmi ťažké ju rozoznať. Spolieha silno na manipuláciu jej autoritou. Keď používa manipuláciu, je veľmi herecká, rozpráva s veľkým nadšením a je veľmi presvedčivá. Je ťažko ignorovateľná. Ak ju začneš ignorovať, môže ťa zničiť.

3.Charakteristiky ducha (kniežatstva) Jezabel a Achaba

Duch Jezabel je jedným zo Satanových nadradených, viac inteligentných démonov, ak nie najchytrejší druh démona, ktorého má vo svojom kráľovstve. Je oveľa inteligentnejší než mnoho iných nižšie postavených démonov. Je uvádzaný v niektorej litertúre i ako Satanova nevesta, protipól Ducha Svätého. Taktiež uvádzaný  i ako kniežatsvo Jezabel.

Jezabel vstupuje do človeka cez odmietnutie a korene horkosti. Horkosť sa prejavuje vo fyzických chorobách (pohybové, rakovina,…).

Pozn.:  veľmi dôležité je denno-denné odpúšťanie a žehnanie tým, čo nám ubližujú.

Táto démonická sila je mazaná, inteligentná, zákerná a ťažšie sa s ňou dá vysporiadať, pretože sa pohybuje dovnútra – do mysle človeka  a viaže sa  k danej osobe. To potom  spôsobuje oveľa väčšie problémy a skazu, pokiaľ nie je jeho pôsobenie rýchlo odhalené.

Duchovia Achaba a Jezabel pôsobia v tandeme a vytvárajú vzťah tichej spolupráce. Vzájomne sa potrebujú a nahrávajú si, aby dosiahli svoje ciele. Jezabel má skrytý plán. Vyčkáva na súhru vopred pripravovaných okolností a potom smrteľne zaútočí.

1. Jezabel a Achab v Biblií

Spojenectvo Izraela s modlárstvom

Biblický príbeh o Achabovi a jeho žene Jezabel  prinieslo židovskému národu také hanebné a násilnícke skutky, že v biblických dejinách sa im sotvačo vyrovná.

„Nebolo veru takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa Hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Jezabel(1 Kráľ 21,25).

Pridružení duchovia k duchu Achaba

Jedná sa o duchov, ktorí sa zdržiavajú v slabých mužoch, nositeľov ducha Achaba. Povaha,  ktorou sa mnohí ľudia vyznačujú, nie je tak ich vlastná povaha. Jedná sa o povahu démonických duchov, ktorí vykonávajú svoju vôľu prostredníctvom ich hostiteľa, ktorý bol nimi oklamaný.

Pokračuj v čítaní

O syndróme dobrého chlapca

Prvýkrát som o tomto syndróme počul v rádiu, kde redaktorka na základe zistení z nejakej analýzy konštatovala, že týmto syndrómom trpia mnohí mladí muži… Keď som to počul, zasmial som sa a povedal som si: ,,Ako môže niekto hovoriť na všetko áno?!“ Prišlo mi to smiešne až do chvíle, keď som si uvedomil, že aj ja som jedným z tých, ktorí radi odpovedajú na akúkoľvek prosbu áno. Áno, spravím. Áno, pôjdem. Áno, pomôžem.

The fruits of Jezebel and Ahab

In the past parts of this study, we say already many fruits from Jezebel and Ahab described. In this part we are going to look at the specific fruits. But before you continue, please keep in mind that it doesn’t mean that someone has the spirit of Jezebel or Ahab, when you see one or two fruits that you recognize. It is possible, but it’s not a fact until the Holy Spirit confirms it or when you start to recognize other fruits as well. We need to test everything before we draw any conclusions, otherwise we can damage and divide, which is also an aim of satan. Gods aim is to unite and to have a united bride. But not at any cost. The Holy Spirit in us cannot be one with evil spirits, nor wants to have part of their works. So the evil spirits need to be exposed and cast out. The people can stay, if they are willing to repent, but the spirits need to be cast out. One of the most important fruits of true repentance is when you see true humility in a persons life and a desire to serve, instead of ruling. Now let’s look at the fruits of Jezebel and Ahab.

The methods of Jezebel and Ahab

Before this world was created, there was a time when satan was called “Lucifer”, the carrier of Light. He was a beautiful creature, he was the worship leader of heaven. Even his body was some sort of instrument to worship God with (Ezekiel 28:13). Back then he was the only anointed cherub, covering the throne of God (Ezekiel 28:14). No other creature was ever so close to God then he was at that time. If there is someone who knows what worship, anointing and wisdom of God are, then it is satan. He also was very familiar with the FIRE of God. After all, he served God in the midst of all those things for a long long time. Until he was banned from Gods holy mountain, because of his pride. But make no mistake. He still knows very well what all those things are. Even better then most Christians. Satan is an expert in knowledge and experience with:

  • The Light of God (he was the carrier of it)
  • The worship of God (he was the worship leader of heaven)
  • The anointing of God (before his fall he was the only anointed cherub)
  • The wisdom of God (he lived in the midst of Gods holy mountain)
  • The fire of God (he walked in the midst of the fiery stones)

The spiritual environment of Jezebel and Ahab

And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took as wife Jezebel the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians; and he went and served Baal and worshiped him.
1 Kings 16:31

It turns out that the father of Jezebel wasn’t just the king of the Sidonians. Sidon was a city that was part of the district Tyrus (Tyre). So in fact, we’re talking about the king of Tyrus, who is mentioned in the Bible as well. When we look Ezekiel 28, then we see a description of the king of Tyrus in verse 1 till 10. But strange enough, he is not called a king, but a governor. We’re not talking about the father of Jezebel here (as far as I know), but the interesting part about the district of Tyrus, comes in verse 11 and following:

The fruits of Jezebel and Ahab

In the past parts of this study, we say already many fruits from Jezebel and Ahab described. In this part we are going to look at the specific fruits. But before you continue, please keep in mind that it doesn’t mean that someone has the spirit of Jezebel or Ahab, when you see one or two fruits that you recognize. It is possible, but it’s not a fact until the Holy Spirit confirms it or when you start to recognize other fruits as well. We need to test everything before we draw any conclusions, otherwise we can damage and divide, which is also an aim of satan. Gods aim is to unite and to have a united bride. But not at any cost. The Holy Spirit in us cannot be one with evil spirits, nor wants to have part of their works. So the evil spirits need to be exposed and cast out. The people can stay, if they are willing to repent, but the spirits need to be cast out. One of the most important fruits of true repentance is when you see true humility in a persons life and a desire to serve, instead of ruling. Now let’s look at the fruits of Jezebel and Ahab.