Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.

Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí. Pokračuj v čítaní

5. Prejavy Jezabel a Achaba v rodinách, spoločenstvách, práci

Dve typické osobnosti nositeľov ducha Jezabel:

Vysokého charakteru:

 • osobnosť je veľmi sociálna, otvorená, milujúca spoločenstvo, kolektív, majúca záľubu v pozornosti iných. Zhovorčivá, ľahko rozpoznateľná, perfekcionista a extrémne poriadkumilovná. Veľmi často je priraďovaná ženám, ktoré sú mimo Božieho poriadku, pretože si berú vedúce postavenie v rodine a sú veľmi kontrolujúce a ani to neskrývajú. Pokúšajú sa presadiť v rodine svoju vlastnú vôľu.

Nízkeho charakteru:

 • jemne hovoriaca, dávajúca ilúziu, predstierajúc falošnú starostlivosť a záujem o druhých. Hrá sa na perfektného rodiča – materinská alebo otcovského typu, veľmi ochraňujúca. Vyzerá navonok veľmi pokorná voči  partnerovi. Perfekcionista, mentálne bystrá a extrémne prefíkaná, nechce byť nápadná. Veľmi opatrná, aby sa chválila získanou autoritou alebo kontrolou, robí veci v tajnosti. Je veľmi vzdelaná, zručná. Osobnosť nízkeho profilu je najnebezpečnejšia, pretože je veľmi ťažké ju rozoznať. Spolieha silno na manipuláciu jej autoritou. Keď používa manipuláciu, je veľmi herecká, rozpráva s veľkým nadšením a je veľmi presvedčivá. Je ťažko ignorovateľná. Ak ju začneš ignorovať, môže ťa zničiť.

3.Charakteristiky ducha (kniežatstva) Jezabel a Achaba

Duch Jezabel je jedným zo Satanových nadradených, viac inteligentných démonov, ak nie najchytrejší druh démona, ktorého má vo svojom kráľovstve. Je oveľa inteligentnejší než mnoho iných nižšie postavených démonov. Je uvádzaný v niektorej litertúre i ako Satanova nevesta, protipól Ducha Svätého. Taktiež uvádzaný  i ako kniežatsvo Jezabel.

Jezabel vstupuje do človeka cez odmietnutie a korene horkosti. Horkosť sa prejavuje vo fyzických chorobách (pohybové, rakovina,…).

Pozn.:  veľmi dôležité je denno-denné odpúšťanie a žehnanie tým, čo nám ubližujú.

Táto démonická sila je mazaná, inteligentná, zákerná a ťažšie sa s ňou dá vysporiadať, pretože sa pohybuje dovnútra – do mysle človeka  a viaže sa  k danej osobe. To potom  spôsobuje oveľa väčšie problémy a skazu, pokiaľ nie je jeho pôsobenie rýchlo odhalené.

Duchovia Achaba a Jezabel pôsobia v tandeme a vytvárajú vzťah tichej spolupráce. Vzájomne sa potrebujú a nahrávajú si, aby dosiahli svoje ciele. Jezabel má skrytý plán. Vyčkáva na súhru vopred pripravovaných okolností a potom smrteľne zaútočí.

1. Jezabel a Achab v Biblií

Spojenectvo Izraela s modlárstvom

Biblický príbeh o Achabovi a jeho žene Jezabel  prinieslo židovskému národu také hanebné a násilnícke skutky, že v biblických dejinách sa im sotvačo vyrovná.

„Nebolo veru takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa Hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Jezabel(1 Kráľ 21,25).

Pridružení duchovia k duchu Achaba

Jedná sa o duchov, ktorí sa zdržiavajú v slabých mužoch, nositeľov ducha Achaba. Povaha,  ktorou sa mnohí ľudia vyznačujú, nie je tak ich vlastná povaha. Jedná sa o povahu démonických duchov, ktorí vykonávajú svoju vôľu prostredníctvom ich hostiteľa, ktorý bol nimi oklamaný.

Pokračuj v čítaní

O syndróme dobrého chlapca

Prvýkrát som o tomto syndróme počul v rádiu, kde redaktorka na základe zistení z nejakej analýzy konštatovala, že týmto syndrómom trpia mnohí mladí muži… Keď som to počul, zasmial som sa a povedal som si: ,,Ako môže niekto hovoriť na všetko áno?!“ Prišlo mi to smiešne až do chvíle, keď som si uvedomil, že aj ja som jedným z tých, ktorí radi odpovedajú na akúkoľvek prosbu áno. Áno, spravím. Áno, pôjdem. Áno, pomôžem.

The fruits of Jezebel and Ahab

In the past parts of this study, we say already many fruits from Jezebel and Ahab described. In this part we are going to look at the specific fruits. But before you continue, please keep in mind that it doesn’t mean that someone has the spirit of Jezebel or Ahab, when you see one or two fruits that you recognize. It is possible, but it’s not a fact until the Holy Spirit confirms it or when you start to recognize other fruits as well. We need to test everything before we draw any conclusions, otherwise we can damage and divide, which is also an aim of satan. Gods aim is to unite and to have a united bride. But not at any cost. The Holy Spirit in us cannot be one with evil spirits, nor wants to have part of their works. So the evil spirits need to be exposed and cast out. The people can stay, if they are willing to repent, but the spirits need to be cast out. One of the most important fruits of true repentance is when you see true humility in a persons life and a desire to serve, instead of ruling. Now let’s look at the fruits of Jezebel and Ahab.

The methods of Jezebel and Ahab

Before this world was created, there was a time when satan was called “Lucifer”, the carrier of Light. He was a beautiful creature, he was the worship leader of heaven. Even his body was some sort of instrument to worship God with (Ezekiel 28:13). Back then he was the only anointed cherub, covering the throne of God (Ezekiel 28:14). No other creature was ever so close to God then he was at that time. If there is someone who knows what worship, anointing and wisdom of God are, then it is satan. He also was very familiar with the FIRE of God. After all, he served God in the midst of all those things for a long long time. Until he was banned from Gods holy mountain, because of his pride. But make no mistake. He still knows very well what all those things are. Even better then most Christians. Satan is an expert in knowledge and experience with:

 • The Light of God (he was the carrier of it)
 • The worship of God (he was the worship leader of heaven)
 • The anointing of God (before his fall he was the only anointed cherub)
 • The wisdom of God (he lived in the midst of Gods holy mountain)
 • The fire of God (he walked in the midst of the fiery stones)

The spiritual environment of Jezebel and Ahab

And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took as wife Jezebel the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians; and he went and served Baal and worshiped him.
1 Kings 16:31

It turns out that the father of Jezebel wasn’t just the king of the Sidonians. Sidon was a city that was part of the district Tyrus (Tyre). So in fact, we’re talking about the king of Tyrus, who is mentioned in the Bible as well. When we look Ezekiel 28, then we see a description of the king of Tyrus in verse 1 till 10. But strange enough, he is not called a king, but a governor. We’re not talking about the father of Jezebel here (as far as I know), but the interesting part about the district of Tyrus, comes in verse 11 and following:

The fruits of Jezebel and Ahab

In the past parts of this study, we say already many fruits from Jezebel and Ahab described. In this part we are going to look at the specific fruits. But before you continue, please keep in mind that it doesn’t mean that someone has the spirit of Jezebel or Ahab, when you see one or two fruits that you recognize. It is possible, but it’s not a fact until the Holy Spirit confirms it or when you start to recognize other fruits as well. We need to test everything before we draw any conclusions, otherwise we can damage and divide, which is also an aim of satan. Gods aim is to unite and to have a united bride. But not at any cost. The Holy Spirit in us cannot be one with evil spirits, nor wants to have part of their works. So the evil spirits need to be exposed and cast out. The people can stay, if they are willing to repent, but the spirits need to be cast out. One of the most important fruits of true repentance is when you see true humility in a persons life and a desire to serve, instead of ruling. Now let’s look at the fruits of Jezebel and Ahab.

The methods of Jezebel and Ahab

 • The Light of God (he was the carrier of it)
 • The worship of God (he was the worship leader of heaven)
 • The anointing of God (before his fall he was the only anointed cherub)
 • The wisdom of God (he lived in the midst of Gods holy mountain)
 • The fire of God (he walked in the midst of the fiery stones)

Pokračuj v čítaní

Characteristics of the Ahab Spirit

(* The pronoun ‚he‘ used to describe Ahab is for grammatical purposes only. The Ahab spirit can reside in a male or female. –www.facebook.com/spiritofjezebel-)

Where there is a Jezebel spirit in the pulpit, the congregation has to have a spirit of Ahab… –Henry Walker, Don’t tolerate the spirit of Jezebel!

THE AHAB SPIRIT

By Steve Bell

In Isaiah there is a picture of a breakdown in Yahweh’s order for the family: „I will give
children to be their princes, and babes shall rule over them. And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbor: the child shall behave
himself proudly against the ancient, and the base against the honourable… As for my people children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths .“ (Isaiah 3:4-5, 12)
This is a picture of the end times with a complete inversion of leadership. In the last two verses of Malachi, Yahweh emphasized family order. „Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of Yahweh: and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.“ (Malachi 4:5-6)

Confronting and Overcoming the Ahab Spirit

God designed men to be the heads over their families. When this is not happening in the way God intended, it can result in serious consequences for the marriage and children. One reason a man might not take his proper role is when he is being influenced by an “Ahab spirit.” Helping men overcome the Ahab spirit helps men become better men, which makes for happier women. It allows men to become better husbands and fathers and to be better leaders. Ahab embodies a particular type of spirit. King Ahab was a real historical person, but when we talk about „an Ahab Spirit,“ we are talking about a demonic spirit that acts through people, particularly men, to cause them to act and manifest the same kind of behavior as did King Ahab. Let’s consider some of the characteristics of King Ahab, and therefore of an Ahab Spirit. The best way to see how this spirit manifests is to consider some of the characteristics seen in the historic King Ahab. Let’s take a look at some of the things that scripture tells us about him.

The Ahab Spirit

This video is the companion video to The Jezebel Spirit video.

Ahab and Jezebel were king and queen back in Biblical times.

There are specific demonic spirits that are named Jezebel and Ahab because of their characteristics that are similar to the Biblical Jezebel and Ahab. This is an interesting subject that we are just touching the surface in these videos.