Človek pod vplyvom ducha Jezabel s charakteristikou „úbožiak“

Sebaľútosť pod vplyvom ducha Jezabel:
Sú neustále urazení chovaním druhých a prejavujú sa pasívnymi agresívnymi útokmi niekedy vo veľmi jemnej odvete.
Nedokážu odpustiť.
Pociťujú zranenia tam, kde žiadne nie sú a následne útočia.
Dostanú skutočnú obeť do ťažkostí a následne sa označia za obeť.
Sú opatrní natoľko, že popisujú činnosť druhých ako škodlivú až pokým neexistuje žiaden návrh, ktorý by mohol byť pre nich východiskom.
Sú nezodpovední a neprijímajú zodpovednosť za svoje činy.
Sú nevyzretí, nemajú pravú autoritu, ale chcú od iných, aby ich ostatní videli ako odborníkov alebo tak obdarovaných, že sú hodní osobitnej pozornosti. Sú nekvalifikovaní pre pozíciu, ktorú chcú mať a tak improvizujú a vytvárajú podvody.
„Nevytvoril som problém, takže ho ani nemôžem doriešiť!“
Bezradnosť je ich manipulatívna taktika.
Vždy potrebujú niekoho, aby ich zachránil.
Aj keď nevytvárajú nedorozumenie, budú ho podporovať, alebo budú podporovať lož, ak im to prospeje.
Život je melodráma.
Nepripustia, ak sa mýlia, dokonca i keď je to jasné.
Defenzívna pýcha.
Môžu rozvrátiť rodiny, pracovisko, zbory, atď. podporovaním nedorozumení medzi
členmi.
Ženy sú „dámy v núdzi,“ a môžu takýmto spôsobom poraziť muža.
Muž môže byť „sladký, zranený muž,“ a zmení tak ženy v bojových psov.
Nemá žiadne výčitky za škody, ktoré spôsobil ostatným.
Sú to obyčajne najviac „sväté, pomazané“ osoby v zbore, spoločenstve, cirkvi.

Ich „smútok“ s ich zlým zaobchádzaním je použitý na získanie sympatií iných. Všimnite si, ako rýchlo sa môžu stať „smutní“ kvôli niečomu. Ľudia doslova pobežia, aby ich zachránili.
Táto situácia môže nastať jednotlivo, alebo v rámci skupiny, spoločenstva, u ktorého je vymývaný mozog pokiaľ neuveria, že daná osoba pod vplyvom ducha Jezabel je obeť,  v skutočnosti je to však páchateľ bezprávia.Títo ľudia sú buď jednotlivo alebo ako skupina veľmi nebezpeční. Predpokladajte straty, rozbité vzťahy, stratu zamestnania, spornú starostlivosť o deti, duševné choroby, zdravotné následky, straty na životoch, … Vo veľkom spoločenskom merítku tento duch predstaví svoju krajinu ako vytvárajúcu chaos, násilie a vraždy. Obviňuje skutočné obete za ich trestné činy. Ozajstné obete môžu tak zomrieť alebo mať trvalé následky, pokiaľ čo „chudobní, úbožiaci“ sú voľní. Duch Jezabel v danej kultúre stavia svoju autoritu na podporných (Achabovských) kultúrach, ktoré pripúšťajú jeho správanie, pretože im to prospieva. Je našou zodpovednosťou hľadať pravdu kedykoľvek a nedovoliť, aby nevinné obete boli obviňované a  prenasledované ako vinníci.
Poznámka k sebaľútosti ako všeobecného správania u inak normálnych ľudí. Má niektoré pozitívne, samo uzdravujúce aspekty (zo zdroja http://www.join-the-fun.com/self-pity.html )
Sebaľútosť existuje ako skutočná emócia. Všetky skutočné emócie majú dve stránky: pozitívnu a negatívnu. Pozitívna stránka súcitu (je však veľmi malá!) spočíva v sile umŕtvenia. Sebaľútosť otupuje bolesť. To vás uspáva. Obalí Vás to do kašovitého zábalu – a udržuje vás „v bezpečí“ pred neoprávneným obťažovaním.

( Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/Self-pity )
Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/jezebel-poor-little-me/

Comments are closed.