• Tematické bloky

Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.

Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí.

Prečo sa stanú niektorí muži nositeľmi ducha Achaba ?  Nenarodili sa takýto!  Achab je taktiež duch a  skúsenosti jeho obete z jeho detstva ho dostali do jeho línie. Prispela k tomu možno slabá alebo chýbajúca mužská otcovská postava a dominantná matka. Muž môže byť veľmi inteligentný a spoločenský, ale nebude mať ani etický charakter, ani záujem na zastavenie nespravodlivosti. Jeho nečinnosť vytvára zónu pohodlia a on ťaží z deštruktívneho chovania Jezabel. Bude prenášať zodpovednosť a právomoc na nositeľa ducha Jezabel, ktorý to preberá. Korene tejto odchýlky a Achabov vývoj môžu byť ovplyvnené nositeľom ducha Jezabel. Ak chcete naozaj odstrániť  ducha Jezabel, musíte najprv odstrániť ducha Achaba. Aby ste sa uistili, že sa duch Achaba nemôže vrátiť, musí byť nahradený Jehuom alebo spravodlivým mužom s legitímnou autoritou, ochotnou konať. Ak nemáte túto autoritu, potom sa neskúšajte riešiť spojenie nositeľov Achaba s  Jezabel.

Vyhnutie  sa duchu Achaba – V novom prostredí sa poobzerajte sa  a majte sa na pozore tam,  kde pôsobí duch Achaba. Ak narazíte na človeka, ktorý je v autorite, a je pod duchom Achaba, bude tam s najväčšou pravdepodobnosťou  jednať  za rohom i nositeľ ducha Jezabel. V sociálnych skupinách, na pracovných pohovoroch, v cirkvách, vezmite do úvahy, či sa tam vyskytujú slabí, pasívni muži. Vezmite to do úvahy  skôr, než sa začleníte do takéhoto prostredia. Zachránite tak seba od neúspechu.

V cirkvi  Achab a Jezabel predstavujú deštrukciu individuálnej rodiny a cirkevnej  rodiny. Cirkev má byť Kristovou nevestou a jej hlavou je jej ženích, Ježiš Kristus. Achab ničí ženíchovu kňazskú úlohu a Jezabel znečisťuje ženy vzburou. Všetko sa podriaďuje telu. Duchovná čistota chýba  a nahrádza sa egocentricky  motivovaným správaním. Rozpadá sa vo vašom zbore, cirkvi príliš veľa rodín? Nech vám slúžia tieto informácie ako pomôcka .

Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/do-you-have-an-ahab/

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate