• Tematické bloky

Pridružení duchovia k duchu Achaba

Jedná sa o duchov, ktorí sa zdržiavajú v slabých mužoch, nositeľov ducha Achaba. Povaha,  ktorou sa mnohí ľudia vyznačujú, nie je tak ich vlastná povaha. Jedná sa o povahu démonických duchov, ktorí vykonávajú svoju vôľu prostredníctvom ich hostiteľa, ktorý bol nimi oklamaný.

Toto je  zoznam niektorých charakteristík, ktoré môže mať  nositeľ ducha Achaba, ktorý v nich pôsobí:

 • Horkosť
 • Požaduje hmotné veci
 • Nedorozumenia
 • Nepokojný
 • Neporiadny
 • Neposlušný
 • Preťažený manželkou
 • Nečisté príbehy
 • Pyšný
 • Pornografia
 • Oddelenie a rozvod
 • Apatický
 • Idol v športe
 • Silne duchovný
 • Workoholik
 • Trucovitý
 • Roztrpčený
 • Opilstvo
 • Obľubujúci zmyselné ženy
 • Emocionálny mrzák
 • Lenivý
 • Detské správanie
 • Agresívny
 • Dieťa vzbury

Zdroj: http://straitwaytruth.com/artman/publish/article_198.shtml

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate