Pridružení duchovia u muža, ktorý je pod vplyvom ducha Achaba

Jedná sa o duchov, ktorí sa zdržiavajú v slabých mužoch, nositeľov ducha Achaba. Povaha,  ktorou sa mnohí ľudia vyznačujú, nie je tak ich vlastná povaha. Jedná sa o povahu démonických duchov, ktorí vykonávajú svoju vôľu prostredníctvom ich hostiteľa, ktorý bol nimi oklamaný.

Toto je  zoznam niektorých charakteristík, ktoré môže mať  nositeľ ducha Achaba, ktorý v nich pôsobí:
Horkosť
Požaduje hmotné veci
Nedorozumenia
Nepokojný
Neporiadny
Neposlušný
Preťažený manželkou
Nečisté príbehy
Pyšný
Pornografia
Oddelenie a rozvod
Apatický
Idol v športe
Silne duchovný
Workoholik
Trucovitý
Roztrpčený
Opilstvo
Obľubujúci zmyselné ženy
Emocionálny mrzák
Lenivý
Detské správanie
Agresívny
Dieťa vzbury

Zdroj: http://straitwaytruth.com/artman/publish/article_198.shtml

Discerning and Defeating the Ahab Spirit : The Key to Breaking Free from Jezebel

Rozpoznanie a porazenie Achabovho ducha : kľúč k oslobodeniu sa od Jezabel

V Starom zákone bola Jezabel manželkou izraelského kráľa Achaba.

Rozpoznanie a porazenie Achabovho ducha

Achab odovzdal svoju moc manželke, podvolil sa jej kontrole a stal sa pasívnym. Rovnako aj dnes ľudia prejavujúci kontrolu a nadvládu ducha Jezabel nútia ľudí k pasivite ducha Achaba, či už v manželskej situácii, v cirkvi alebo v akomkoľvek inom vzťahu. Nemusí to tak byť. Pomocou zdravého biblického učenia a reálnych ilustrácií – niektoré z vlastného života – autor bestsellerov Steve Sampson ukazuje čitateľom, ako rozoznať a poraziť ducha Achaba, prastarého spojenca Jezabel. Je možné byť asertívny zbožným spôsobom a Sampsonovo učenie bude motivovať veriacich, ktorí uviazli v pasivite, aby si nárokovali slobodu a stali sa pozitívnou silou zmeny.

Jezebel’s Puppets : Exposing the Agenda of False Prophets

Jezabel deti

Jezebeline bábky : odhaľovanie agendy falošných prorokov

By (author)  Jennifer LeClaire
Format Paperback | 256 pages
Dimensions 140 x 208 x 18mm | 227g
Publication date05 Jan 2016
Publisher
CREATION HOUSE
Publication City/Country Lake Mary, United States
 

Mnohí charizmatickí kresťania poznajú biblickú postavu Jezabel, ale nepoznajú démonického ducha s týmto menom, ktorý aj dnes spôsobuje spúšť. Duch Jezabel charakterizuje každého, kto sa správa rovnako ako Jezabel, teda pácha nemravnosti, modlárstvo, falošné učenie a nerobí pokánie. Jeho prejavy sú zákerné a deštruktívne, prebývajú v tej, ktorá túži dosiahnuť svoje bez ohľadu na to, koho pri tom zničí. Nemôžete poraziť to, čo nevidíte. Zatiaľ čo väčšina ľudí je hyperzameraná na Jezabel a svoj boj zakladá na nepochopení toho, čo Jezabel v skutočnosti je, menej ľudí chápe pôsobenie démonických partnerov Jezabel v zločine. Duch Jezabel by nemohol uskutočniť všetky svoje nekalé úklady bez duchov Achaba, falošných prorokov a eunuchov. Táto kniha úplne odhalí plán tohto deštruktívneho tímu a naučí čitateľov, ako rozoznať jednotlivých duchov a poraziť ich! „