5.Prejavy Jezabel a Achaba v rodinách, spoločenstvách, práci

Dve typické osobnosti nositeľov ducha Jezabel:

Vyšší charakter:
osobnosť je veľmi sociálna, otvorená, milujúca spoločenstvo, kolektív, majúca záľubu v pozornosti iných. Zhovorčivá, ľahko rozpoznateľná, perfekcionista a extrémne poriadkumilovná. Veľmi často je priraďovaná ženám, ktoré sú mimo Božieho poriadku, pretože si berú vedúce postavenie v rodine a sú veľmi kontrolujúce a ani to neskrývajú. Pokúšajú sa presadiť v rodine svoju vlastnú vôľu.

Nížší charakter:
jemne hovoriaca, dávajúca ilúziu, predstierajúc falošnú starostlivosť a záujem o druhých. Hrá sa na perfektného rodiča – materinská alebo otcovského typu, veľmi ochraňujúca. Vyzerá navonok veľmi pokorná voči  partnerovi. Perfekcionista, mentálne bystrá a extrémne prefíkaná, nechce byť nápadná. Veľmi opatrná, aby sa chválila získanou autoritou alebo kontrolou, robí veci v tajnosti. Je veľmi vzdelaná, zručná. Osobnosť nízkeho profilu je najnebezpečnejšia, pretože je veľmi ťažké ju rozoznať. Spolieha silno na manipuláciu jej autoritou. Keď používa manipuláciu, je veľmi herecká, rozpráva s veľkým nadšením a je veľmi presvedčivá. Je ťažko ignorovateľná. Ak ju začneš ignorovať, môže ťa zničiť.

Prejavy v rodine
Začne pôsobiť až po uzatvorení manželstva, narodení dieťaťa, po spoločnej kúpe nehnuteľností.
V manželstve, ak je žena nositeľom ducha Jezabel, bude sa snažiť uchvátiť autoritu svojho manžela ako hlava domácnosti a bude sa snažiť ho úplne nahradiť ako duchovný v čele domácnosti. Postupne mu vyčíta málo peňazí, zvyšuje požiadavky na domácnosť  až jej manžel postupne odovzdáva vládu, aktivity, financie, kňazstvo rodiny. Začne sa starať o veci prináležiace mužom.
Žena, nositeľka Jezabel manipulujú sexom. Znemožňuje partnera pred inými ľuďmi a ponižuje ho.
Ponižovaný a znemožňovaný muž hľadá únik v alkohole, drogách, mimomanželskom sexe,..
Ak je nositeľom Jezabel muž- používa silný útlak, teror, stále je vo vojne s každým. Manipuluje peniazmi, silou, vyhrážaním…

Comments are closed.