Bankovanie

Chcem sa opýtať či je bankovanie pre kresťana nebezpečné. Masérka mi vysvetlila podrobne čo sa deje zo spazmou vo svale na ramene s účinkom bankovania. Je to zdravotnička vyštudovaná na zdravotnej škole ako masérka. Je veriaca. Počas masáže som nezaznamenala žiadne podozrivé zvuky ani odriekania nejakých formuliek. Viedli sme normálny rozhovor o bežných veciach nakoľko sme obe ženy žijúce v usporiadaných rodinách.
Nechcela by som však robiť niečo zlé čo sa protiví Bohu a viem, že nepriateľ je prefíkaný a vie sa votrieť pod rúškom dobra do srdca a do duše človeka.
Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.


Odpoveď:

Vážená Anna, prv než odpoviem na Vašu otázku, chcel by som reagovať na niektoré jednotlivosti z Vášho textu. Ak je niečo v alternatívnej medicíne a liečiteľstve nebezpečné, tak je to nebezpečné pre všetkých, ako pre kresťanov, tak pre židov, moslimov alebo ktorékoľvek iné náboženstvá, a tiež aj pre ateistov. Nepoznám praktiky, ktoré by boli škodlivé pre kresťanov a pre židov už nie.
            Pri rozlišovaní toho, či je niečo škodlivé, je jedno, či to robí osoba veriaca (predpokladám, že kresťanka), židovka, moslimka alebo iná. Niekedy je možno lepšie, ak je to neveriaca osoba ako veriaca. Lebo  niektorí veriaci majú sklon uveriť rôznym pseudomystickým záležitostiam a menej sa spoliehať na skutočnú vedu a zdravý rozum. Ale ani to nemusí byť zárukou bezpečnosti.
            Myslieť si, že okultná škodlivá praktika je tá, pri ktorej počuť podozrivé zvuky a odriekanie formuliek, je neznalosť a naivita najhrubšieho zrna.

Comments are closed.