Moderné liečebné metódy New Age spojené s okultizmom

Už z podnadpisu a filozofie web stránky a ňou uvádzaných niektorých liečebných metód, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom, je zrejmé, že sa jedná o alternatívne liečebné metódy používané v New Age:
“ Liečenie mysle, tela a ducha prostredníctvom rôznych metód a techník.“
“ FILOZOFIA
„Byť pozitívnou komunitnou silou pri transformácii a prispievaní k životu ľudí prostredníctvom celkového zdravia mysle, tela a ducha.“
Sme doplnkom ku konvenčnej medicíne tým, že integrujeme doplnkové liečebné prístupy a techniky, čím umožňujeme prirodzenej schopnosti tela liečiť sa v prípade potreby v súčinnosti s konvenčnou liečbou. Integrative Healing and Wellness, ktorého prioritou je šťastie a zdravie, sa zameriava na dosiahnutie a prežitie života, aký si želáte a zaslúžite. „

Už samotná ponuka jednotlivých služieb poukazuje na to, že sa nejedná o vedecké metódy, ale o alternatívne metódy s duchovným pozadím (okultizmom):
Akupunktúra
Bankovanie
Gau sha
Terapia ďalekým infračerveným žiarením
Detoxikácia
Naturopatické služby
Liečenie kryštálmi
Masáž
Kurzy jogy v objatí Reiki
Liečenie kryštálmi
Meditácia
Duchovné koučovanie
Naturopatické zdravotné poradenstvo
Liečenie energiou Reiki
Projekt Myseľ, telo, duch
Intuitívne čítanie médií
Koučovanie
Ústup
Kyslíkové zenové sedenia
Reiki úroveň I
Reiki úroveň II
Reiky služby
Kurz vnútornej energie
Čítanie akášických záznamov
a iné.

Comments are closed.