Manipulace nezbavuje člověka odpovědnosti

Žijeme v nábožensky svobodné zemi, v konzumní společnosti.

I na tomto „trhu“ se celá řada skupin pokouší o „misii“, chce nás oslovit. O úskalích na této cestě hovoříme se ZDEŇKEM VOJTÍŠKEM, zakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Tvrdí se, že jsme národ převážně ateistický. Není to protimluv k přítomnému množství různých náboženských skupin?

Nezdá se, že by česká společnost byla více ateistická než kterákoli jiná na Západě. Přihlášení se k ateismu u nás většinou neznamená vyjádření odporu k duchovním záležitostem, ale vyjádření odporu vůči institucím, církvím. Vyplněním kolonky „bez vyznání“ při sčítání lidu Češi často dávají najevo svůj názor, že církve jsou dogmatické, represivní a chtivé majetku a moci, a že je tedy nejlepší s nimi nemít nic společného. Tento názor má své kořeny v české historii, ale v poslední době spolupůsobí se západní tendencí směrem k oslabení autority všech institucí. Zmenšení významu církví ale vůbec neznamená, že duchovního života je u nás méně. Je jen více rozptýlený, a tím méně viditelný.

Je něco, co spojuje obrovskou rozmanitost jednotlivých hnutí? Mají společného jmenovatele?

Nemůžeme vždy mluvit jenom o hnutí, k nimž lidé více či méně těsně přináležejí. Značná část duchovního života se naopak odehrává mimo jakékoli společenství, zcela privátně, na základě individuální návštěvy nějakých kurzů či seminářů, prostřednictvím různých placených duchovních učitelů a poskytovatelů duchovních služeb, na základě nákupu knih, karet, amuletů, formou duchovní práce na sobě apod. Společný všem novým aktivitám, ať už více či méně organizovaným, je jejich protest proti většinové společnosti a proti církvím, které jsou zavedené a s touto společností v podstatě zadobře. Hlavní výtky proti společnosti míří na materialismus a konzumní životní styl, na nízkou etickou úroveň (např. na podporu soutěživosti a agresivity), na „odlidštěnou“ medicínu, na stravovací návyky (především na jedení masa). A k výtkám vůči církvím, o nichž jsem už hovořil, můžeme přidat ještě třeba neschopnost zprostředkovat živý, aktuální náboženský zážitek.

Křesťanství a okultismus

Kněz Jacques Verlinde (nar. 1947), zakladatel společenství „Rodina sv. Josefa“, prožil hlubokou zkušenost se světem okultismu a jeho praktikami.

Zažil však také ještě mnohem hlubší uzdravující a osvobozující zkušenost s Ježíšem Kristem, o čemž vydává svědectví v následujícím textu, který jsme doplnili o malý slovník pojmů a krátký dodatek.

Nebezpečí okultismu

P. Jacques Verlinde jako velmi nadaný maturoval již v 15 letech, promoval ve 24, pracoval jako nukleární chemik. Když mu v roce 1968 překřížila cestu Maharishi Mahesh jóga, jeho život se od základu změnil.

Šel za svým guru nejdříve do Španělska, pak do Indie. V letech 1971-1974 dychtivě nasával jako houba učení velkých hinduistických mistrů, praktikoval jógu a jiné techniky, které slibují vstup do božství až k dokonalosti, trávil celé měsíce v me­ditaci téměř bez jídla a bez spánku. Prožil samadhi – úplné sjednocení sám se sebou – jako fascinaci, nikoliv však jako obšťastnění. Za tím vším cítil „nesmírnou prázdnotu. Nic. Zmizí v tom i vlastní já“, jak dnes dosvědčuje. V této osamocenosti se ozval hlas: „Jak dlouho mě ještě necháš čekat, mé dítě?“ Po­znal Kristův hlas a vrátil se do Bruselu. Od té doby se pokouší o nový život. Denní mše svatá, modlitby, ale stále ještě kyvadélko a jiné paranormální praktiky. Cítí se jako míč v rukou okultních sil, a to navzdory křesťanské náboženské praxi.

Ještě jednou se obrátí k Bohu, tentokrát radikálně. Ode­vzdává Bohu všechny paranormální schopnosti, a konečně je svobodný. Jeho postupné uzdravování však trvá léta. R. 1983 přijímá kněžské svěcení. Následuje život v tichu a v modlitbě, ale také s četnými svědectvími. V roce 1990 se k němu připo­juje skupina studentů. Zakládají společenství Rodina sv. Jo­sefa. Protože tak prožil, co znamená okultismus, nešetří ná­mahou, aby varoval před koketováním s různými nabídkami New Age. P. Jacques Verlinde píše:

„Není pochyb: z takových zkušeností vyjde člověk jako psychická troska. Nemyslete si, že se můj dnešní stav ustálil měsíc po skončení s esoterickými zkušenostmi. Denně potkávám bezpočet hluboce zra­něných mladých lidí. Musí pod­stoupit dlouhou cestu uzdravo­vání a osvobozování. Jen tak je možno je postupně vytrhnout z jejich závislostí. Kdo se vydá malými kroky na tuto cestu, začne tak trochu s jógou, tro­chu se spiritismem a pohrává si s okultismem, nechá se tro­chu zasvětit do esoteriky, kon­zumuje do sebe po kapkách jed.

Hnutie new age Korene-charakter-praktiky

Cenné je predstavenie širokej škály ezoterických praktík, siahajúcich od alternatívnej medicíny cez mágiu až po waldorfskú pedagogiku.

Herbert Graf, katolícky kňaz v kompaktnej forme predstavuje učenie a praktiky new age. Vysvetľuje, že jeho pôvod treba hľadať vo východných náboženstvách a viacerých filozofických prúdoch od antiky až po postmodernu. Dielo Herberta Grafa, je vydareným pokusom o predstavenie učenia a praktík hnutia new age vo veľmi kompaktnej forme. Herbert Graf začína opisom duchovných koreňov new age. Poukazuje na to, že ich pôvod treba hľadať vo východných náboženstvách a viacerých filozofických prúdoch od antiky až po postmodernu. Následne sa autor zaoberá základnými črtami new age cez rozbor nového vedomia, obrazu Boha, obrazu sveta, obrazu človeka a svetového poriadku new age. Nakoniec sa venuje ezoterickým praktikám new age a predstavuje najznámejšie praktiky hnutia, počnúc alternatívnou medicínou a končiac mágiou a waldorfskou pedagogikou. Autor sa snaží vo všetkých oblastiach upozorniť na podstatné rozdiely medzi ezoterikou new age a kresťanským učením.
Autorovo vykreslenie problematiky sa vyznačuje jasnou štruktúrou, ktorá umožňuje čitateľovi získať rýchlu orientáciu v takej širokospektrálnej téme. Ďalšou výhodou je zrozumiteľná reč, ktorá napriek vedeckým nárokom nekomplikovane sprístupňuje realitu učenia new age. Cenné sú aj kritické postoje k ezoterickým praktikám, ktoré poskytujú čitateľovi slušný pohľad do ich svetonázorového a duchovného pozadia. A nakoniec treba poukázať aj na bohatý zoznam použitej literatúry, kde nájdeme rôzne odborne zamerané cirkevné dokumenty, slovníky, knihy, brožúry, časopisy a internetové zdroje, ktoré sa zaoberajú učením a praktikami new age.
 

Okultizmus ukrytý v esenciálnych olejoch

Od začiatku vekov ľudia používajú rôzne oleje na medicínske i duchovné účely. V skutočnosti sa staroveký Egypt vyznačoval svojou mystickou múdrosťou vo využívaní olejov. To nie je nič nové. Nie je nič dobré alebo zlé na samotnom oleji. Je to objekt, predmet spotreby, rovnako ako kanabis alebo kryštály. Problém je vždy v tom, ako sa ho ľudia snažia používať. Zaznamenal som náhly a alarmujúci trend kresťanských žien propagujúcich esenciálne oleje na lekárske účely. Som za používanie prírodných prostriedkov. Ak vám kuracia polievka dokáže urobiť lepšie, uvarte si ju, jedzte ju, vychutnajte si ju!

Niektoré zo spoločností, ktoré propagujú oleje, však majú veľmi vážne, zjavné prvky hnutia New Age a okultné prvky. Predtým než budem pokračovať, chcem len povedať, že skôr, ako som sa stal veriacim, som sa pohyboval v okultnom prostredí a propagoval tento štýl života. Som veľmi citlivý, keď vidím propagačné materiály a praktiky, obsahujúce pohanské presvedčenie a sú uvedené v katalógoch na nákup esenciálnych olejov, kdekoľvek na internete, sociálnych sieťach.

V skutočnosti si nemôžete ani kýchnuť v kostole, kde chodím na omše, bez toho, aby nejaká žena ihneď nevytiahla svoju prenosnú olejovú súpravu s rýchlou zázračnou zmesou, s ktorou sa o teba postará, aby odvrátila tvoje kýchanie. Nn niektoré osoby to veľmi vplýva. Nikdy som nevidel túto úroveň nadšenia ako u nich! Než budem pokračovať, poviem, že existujú oleje, ktoré som kedysi aj ja používal. V priebehu bronchitídy som na svoj hrudník použil olej z čajovníka, na hubové infekcie zas olej z mäty. Tieto oleje používali naše babičky rovnakým spôsobom. Nie je to žiadna novota.

Avšak spôsob, akým napr. spoločnosť „Young Living“ a niektoré iné spoločností predávajú svoje oleje, sa vyznačuje prvkami čarodejníctva. Je to aj klamstvo, pretože Young Living má DVD, ktoré predáva pod názvom „12 olejov z Biblie“, ktoré si môžete kúpiť spolu so súpravou týchto dvanástich olejov za tristo dolárov. Využívajú i skutočnosť, že Ježiš dostal do daru kadidlo a myrhu čo v praxi pre nich znamená, že všetky tieto ich praktiky akoby mali biblický pôvod.
Ale realita je iná. Poukážem na prax..

Liečiteľstvo New Age zakorenené v okultizme

Medicína a spôsob, akým ľudia liečia choroby a ochorenia, sa menia. Alternatívna medicína získava na popularite a v niektorých prípadoch sa veda a mystická spiritualita spájajú, aby vytvorili novú hranicu pre rozvoj zdravotníctva. „New Age medicína“ zahŕňa uplatňovanie všeobecne východných/okultných liečebných metód, pričom sa zdôrazňuje liečba celého človeka – tela, mysle a ducha. Tento pojem sa často používa zameniteľne s pojmami „celostná medicína“ a „alternatívna medicína“. Okultná a metafyzická terminológia je z medicíny a liečebných techník New Age odstránená, aby boli prijateľnejšie pre širšiu verejnosť. Výsledkom je, že mnoho ľudí používa tieto praktiky a prostriedky bez toho, aby vedeli, na čom sa podieľajú.

Alternatívne terapie sa ľuďom ponúkajú ako náhrada za lieky a odstránenie ich mnohých vedľajších účinkov. Namiesto užívania liekov proti bolesti sa pacientom odporúča absolvovať akupunktúru, zatiaľ čo potreba vyrovnávania energií sa presadzuje ako alternatíva k operáciám a užívaniu konvenčnej biomedicíny.

Koncepcia liečiteľstva New Age spočíva v tom, že existuje inteligencia, kozmická sila alebo vitálna sila, ktorá preniká vesmírom, a že ľudia ochorejú, keď nie sú s touto silou správne zosúladení alebo naladení. Zdravie sa prezentuje ako holistický koncept, ktorý zahŕňa emocionálne, duchovné a fyzické aspekty človeka. Techniky, ktoré zabezpečujú pohodu človeka vo všetkých týchto oblastiach, nie sú všeobecným lekárom známe, pretože sa zameriavajú len na biologickú povahu zdravotných porúch. Na druhej strane, lekári New Age sa zameriavajú na uzdravenie celého človeka prostredníctvom pôsobenia životnej sily a obnovy kozmického toku energie u pacientov.
Je to bežné okultné učenie, podľa ktorého všetko vo vesmíre vibruje, má zvuk, farbu, číslo a formu, ktoré sú s ním spojené. Tieto vlastnosti sa dajú využiť na vyvolanie zmien v organizme prostredníctvom správneho toku energie a na podporu uzdravenia v zle fungujúcich organizmoch. Ruky sú mocným nástrojom používaným pri okultnom liečení. Známa autorka New Age Alice Baileyová povedala: „Je okultnou skutočnosťou, že ruky žiaka… sa stávajú vysielačmi duchovnej energie.“ Masáž, akupresúra a vkladanie rúk takýmito ľuďmi môžu pacienta vystaviť nebezpečným okultným vplyvom.