14. New Age – hypnóza

Ak je obraz dostatočne silný alebo obraz, ktorý sa často opakuje, možno ho prijať ako spomienku. Dostatočne silná pamäť môže zmeniť naše presvedčenie (vieru) a pozmeniť kritériá, podľa ktorých kriticky myslíme.

Cieľom hypnoterapie je implantovať (vložiť)  obrázky a spomienky hypnotizovanému na prekrytie nežiadúcich zážitkov, spomienok.

Fantázia je mocný nástroj; môže vytvoriť úplne iný zážitok, ako bol ten, ktorého bol predtým svedkom, a vytvoriť „spomienky“ na minulé životy alebo zneužívanie, ktoré sa nikdy nestalo.
Sila za hypnózou sa využíva každý deň jemnejšie – nazývame ju charizma. Ľudia, ktorí veľmi veria svojmu vodcovi, do istej miery odovzdávajú mu svoje rozhodovacie schopnosti.

Nebezpečenstvá a obrana proti hypnóze
1. nepatrné alebo nebezpečné hypnotické návrhy, je to forma vymývania mozgu a dá sa použiť na podobný efekt. Môže poškodiť spomienky a presvedčenia.
2. obmedzené školenie hypnoterapeutov. Hypnoterapeuti môžu byť vyškolení v hypnóze, avšak nie v poradenstve.
Existujú dve skupiny ľudí, ktorí sú trochu chránení pred hypnózou:
1. Ľudia, ktorí nechcú byť hypnotizovaný, ktorí zámerne udržiavajú svoje sekcie  rozhodovania a kritického myslenia „zapnuté“.
2. Druhá skupina, ktorú objavila Stanfordova lekárska fakulta, má prepojenie medzi časťami rozhodovania a kritického myslenia v mozgu. Je možné, že zatiaľ čo väčšina ľudí odstráni procesnú silu zo svojich častí rozhodovania a kritického myslenia rovnomerne, iní majú strážcu dvojitej brány – hypnóza sa môže dostať cez jednu bránu, ale nie cez druhú.

Kresťanská odpoveď  – hypnóza môže otvoriť myseľ démonickému vplyvu
Biblia v 1 Peter 5: 8 (Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. „) varuje, že musíme mať sebakontrolu (urobiť vlastné rozhodnutie)byť v pohotovosti (kriticky myslieť), aby sme boli chránení pred nepriateľom. A hypnóza je už dlho spájaná s tými, ktorí sú v okultnom svete a chcú sa dostať do kontaktu so zlými duchmi. To môže dokonca vysvetliť prekvapivo podrobné „spomienky“, ktoré by inak ľudia za normálnych okolností nemali (Skutky 16: 16-18: „Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ A v tej hodine vyšiel.“ ).

V súčasnosti existujú dokonca školy, tréningy hypnózy združované v spoločnej organizácií:
http://esh-hypnosis.eu/about/constituent-societies/
Stačí šikovne vniknúť pod rúškom kresťanstva, evanjelizácie na nejakú dobrú kresťanskú akciu, ako sú chvály, semináre, … a hrozba hypnózy v pokojnom prostredí s vypnutím kritického myslenia sa tak môže ľahko rozvinúť do jeho reálnej podoby, čo následne pokiaľ má človek vypnuté kritické myslenie môže mať pre jeho vieru a život fatálne dôsledky. Je nevyhnutné byť opatrný a skúmať každého ducha, ktorý sa snaží vniknúť ako vlk v ovčom rúcho do Božieho stáda. Ak sa k tomu pridá prebudenie tzv. tretieho oka (ďalšia prednáška) , všetko sa javí akoby pôsobenie Ducha Svätého. Nezabúdajme, že diabol sa snaží napodobňovať… spoznáte ho iba po ovocí.

Biblia nás varuje:
Príslovia 4:23 (KAT): „Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.“
Galatským 5: 22-23 („Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ ) sa uvádza, že sa musíme ovládať, nie dávať kontrolu niekomu inému.
V Rimanom 6: 12-13 („Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.“) hovorí, že sa musíme podrobiť Bohu, nie niekomu inému.
V Rimanom 6:16 („Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť? „) nás varuje voči podriadeniu našich rozhodnutí inému.

Comments are closed.