Bankovanie

Oceňujem však opatrnosť pisateľky a túžbu robiť iba to, čo sa neprotiví Bohu a skvelú poznámku o prefíkanosti diabla, ktorý sa pod rúškom dobra vie votrieť do srdca človeka. Táto jedna veta zahŕňa obrovskú kresťanskú múdrosť, ktorá môže zachrániť ľudí pred nesprávnymi rozhodnutiami a oklamaním zo strany našich nepriateľov. A teraz k samotnému bankovaniu.

            Bankovane alebo aj vakuoterapia je prastará metóda, ktorá sa používala v liečiteľstve už v Mezopotámii, Indii a Južnej Amerike v časoch pred 3000 rokmi. Ľudia sa pomocou nej usilovali liečiť choroby vypustením zlých telesných štiav. Dnes by sme to nazvali detoxikácia organizmu.
            Pred použitím banky sa v nej vytvorí vákuum. Po priložení banky na ľudské telo sa počas niekoľkých minút pod ňou rozšíria krvné kapiláry a krv, ktoré cez ne preniká, vytvorí podliatiny. Pri inom použití sa vykonáva masáž pohybom banky po koži, potretej olejom. Jestvuje aj tzv. krvavá metóda, pri ktorej sa koža jemne nareže a prikladaním baniek sa odsaje určité množstvo krvi. Tento spôsob je v dnešnej dobe ale pomerne zriedkavý.

            Dôležité je všimnúť si, ako maséri a liečitelia vysvetľujú mechanizmus fingovania bankovania, čiže princíp, ktorý má liečiť človeka. Na toto sa treba pýtať pri každej metóde, ktorú nepoznáme. Niektorí tvrdia, že pri bankovaní ide o vyrovnávanie bioenergie, iní, že ide o akési preladenie alebo „odblokovanie“ organizmu, či posilnenie imunity. Pomerne časté je aj prikladanie baniek na akupunktúrne body, pričom sa očakáva, že sa tým ovplyvnia údajné energetické dráhy v tele človeka (meridiány a nerovnováha energie jin a jang) a vnútorné orgány.

            Z uvedeného treba povedať, že bankovanie, kde sa predpokladajú tzv. energetické či bioenergetické dráhy, akupunktúrne body, energetické bloky, mechanizmy na preladenie organizmu a podobne, je v rozpore s kresťanstvom.
            V dokumente Katolíci a reiki, ktorý v roku 2009 vydala Komisia pre náuku viery pri Konferencii katolíckych biskupov USA sa píše: „Žiadnu „univerzálnu životnú energiu“ však prírodné vedy nepoznajú. Pretože prítomnosť takejto energie nebola vedecky pozorovaná, oprávnenie týchto terapií musí nutne pochádzať z niečoho iného ako z vedy“ (b. 7.).

            „Ani vo Svätom písme, ani v kresťanskej tradícii ako celku sa neopisuje prirodzený svet ako založený na „univerzálnej životnej energii“, ktorou by človek mohol manipulovať pomocou myšlienok a vôle. Takýto pohľad na svet má svoje korene vo východných náboženstvách, má monistický a panteistický charakter, v ktorom mizne rozdiel medzi ja, svetom a Bohom“ (b. 8).

            Dokument talianskej konferencie biskupov CEI pod názvom Sanitárne inštrukcie v Taliansku, vydaný v roku 2000, uvádza ako „praktiky, ktoré nie sú založené na dôkazoch z anatómie, fyziológie, patológie a terapiách, vlastných západnej medicíne“, nasledovné: „akupunktúru, homeopatiu, reflexnú terapiu, iridologiu, pránoterapiu, reiki, shiatsu atď“ (b. 10).       

Riziká praktík New Age

  Ako hlavné riziká použitia týchto praktík autori dokumentu menujú: „Možnosť prípadného poškodenia pacienta, ktorý sa im podrobuje, pričom opúšťa „tradičnejšiu“ terapiu, ktorá má preukázanú účinnosť“ a „prepojenie zo strany niektorých z nich s východnými filozofiami, ťažko zlučiteľnými s katolíckou vierou a niekedy dokonca sprevádzané okultnými praktikami“ (b. 10).
            Talianski biskupi preto odporúčajú kresťanom zaujať voči nim nasledovný prístup: „Mať prísny konzervatívny postoj k ich prípadnej praxi v katolíckych zdravotníckych inštitúciách“ a rešpektovať „vedeckú metodológiu, uznávanú experimentálnou vedou v oblasti medicíny“ (b. 10).

            Z pohľadu vedy hodnotil bankovanie jeden z najlepších odborníkov na alternatívnu medicínu prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. z Karlovej univerzity v Plzni nasledovne: „Liečenie bankami… môže mať určitý antalgický (protibolestivý) nešpecifický efekt, rovnako ako všetky ostatné terapie založené na podráždení kože, či už ide o masti s hadím jedom, chrenovú placku, „francovku“, akupunktúru… V žiadnom z týchto prípadov vrátane bankovania ale nejde o kauzálnu liečbu, ktorá by mohla zasiahnuť príčinu choroby, ale o liečbu derivačnú, čiže o antalgické reflexné pôsobenie alebo skôr o odvedenie pozornosti pacienta od jeho subjektívnych komplikácií. Uplatňuje sa tu zároveň placebo efekt u pacientov, ktorí metóde veria. (…) Výklad, že sa bankami urýchľuje krvný a lymfatický obeh a že sa z tela odstránia všetky nečistoty, že sa z tela vylúčia toxíny alebo že môžu banky pôsobiť na akupunktúrne body, patrí do sveta fantázie. Objektívne liečebné pôsobenie buniek nebolo dokázané. (…) Rozhodne existuje množstvo liečebných prostriedkov, ktoré sú u uvádzaných chorôb účinnejšie, lacnejšie a hygienickejšie“ (Heřt J., Alternativní medicina a léčitelství, Chomutov 2010, s. 203-204).

Prevzaté z: https://modlitba.sk/bankovanie/

Comments are closed.