Rodičovské požehnanie

Rodičovské požehnanie

Modlitbu rodičovského požehnania sa môžu modliť rodičia za svoje deti, vnukov a duchovné deti. Modlitba: Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy.

Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď od vplyvov Zlého. Ochraňuj ich od zlého. Ochraňuj ich na cestách. Pane Ježišu v Tvojom mene im žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov.

Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností. Srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závisťou rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život.

Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Pane Ježišu, Ty miluješ všetky deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote. Nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky.

Comments are closed.