6. Konfrontácia a oslobodenie od Jezabel

Pri konfrontácií:
-konfrontovaný nositeľ duchov Jezabel vníma konfrontáciu ako útok nepriateľa, vyvoláte hnev a zlobu

-nikdy si neprizná vinu a nezanechá svojho používania moci. Omyl je vina niekoho iného
stavia sa do obrannej pozície
niekedy prechodne prejaví ľútosť, ale skoro sa vracia k svojej ovládajúcej taktike.
keď ide o modlitbu, modlí sa iba vo svoj prospech.
sťažuje si často, že nebol dostatočne docenený.

 Človek pod vplyvom ducha Achaba:
vyhýba sa konfrontácii a popiera chybu.
je slabý a bojácny

ZÁSADNÉ  KROKY  PRE  OSLOBODENIE

Priznanie zlého životného štýlu :
V 1. kroku smerom ku slobode je potrebné priznať zlý postoj voči autoritám, najmä duchovnej autorite. Boh ustanovil autoritu v živote každého jednotlivca. Identifikujte a prijmite toho, koho vám Boh ustanovil za autoritu.
Priznanie vzbury voči Božiemu slovu. Praktizovať takéto správanie je nebiblické a bezbožné.
Ísť ku koreňu problému. Vyvinula sa osobnosť vo vás, pretože ste boli nejakým spôsobom zneužitý? Je to zdedené? Boli vaši rodičia alebo starý rodičia takíto? Dostali ste sa na túto cestu kvôli strachu? Vzdal sa niekto svojej autority, zanechajúc vás bez ochrany?
Proste  Ducha Svätého, aby vám ukázal vo vašom živote zdroj a prístupové dvere pre tento druh napadnutia. Buďte ochotní dívať sa na to, v akom stave sa nachádzate – čo vás priviedlo až do tohto bodu a následne zlomilo k dohode s démonickými subjektami, aby mohli  vstúpiť  do vášho života, aby vám pomohli dostať sa tam, kde ste teraz.
 

Comments are closed.