7. Agresívna, Pasívna, Pasívno – agresívna a Asertívna osobnosť

Tri základné kategórie rozhodovania, motivácie a správania:

1. Chcem – rozhodovanie na základe osobnej preferencie (Chcem sa ísť lyžovať na hory).
2.Musím – vyplýva z predchádzajúceho, predstavuje ale rozhodovanie medzi alternatívami (Musím si zohnať lyže, musím si zistiť snehové podmienky, zaistiť ubytovanie,…)
3.Mal by som – základná manipulatívna taktika, ktorou sa jedinec zrieka dobrovoľného rozhodovania, stačí mu, aby za seba nechal rozhodovať iných (Mal b som ísť na hory, pretože v televízii hovorili, že je to zdravé)

Správanie rozdeľujeme na :

  • Agresívne
  • Pasívne
  • Pasívno-agresívne
  • Asertívne

Agresívne správanie

-človek sa presadzuje na úkor iných,
 –nedbá na ich práva a oprávnené požiadavky,
 –ponižuje a uráža sebadôveru ostatných.
 -niekedy dosiahne svoje, ale ľudia majú k nemu rezervovaný,  často záporný vzťah. Odplácajú sa mu     rovnako. Agresívny človek dosiahne často iba jedno – dočasne sa zbaví napätia.
-nechýba mu sebavedomie
, lepšie povedané pseudosebavedomie.

 -všetky svoje neúspechy musí preto sám pre seba premeniť na úspech. Keď sa mu to nepodarí, tak    obviní okolie z toho, že mu podráža nohy.
 -agresia nie je len fyzické napadnutie, či silné a hlasné slová, ale aj sarkazmus a ironizovanie, ale aj  tiché až sladké oznámenie.
 –rafinovaný agresor pôsobí nesympaticky, nepríjemne a ľudia majú tendenciu z komunikácie s ním uniknúť.

 

Pasívne správanie

Človek nedokáže jasne oznámiť svoje prianie a potrebu.
 – je „bezbranný“ aj voči požiadavkám iných ľudí.
 – chýba mu istota v správaní,
 – trápi sa, že sa nedokáže primerane uplatniť.
 – neodolá manipulácii.
 – ak ho niekto kritizuje, namiesto toho, aby zotrval na svojom, začne sa ospravedlňovať, vysvetľovať.
 – ľahko sa dostane do situácie, keď nielen nedosiahne svoje ciele, ale potvrdí svoju rolu „nemožného človeka“.
 – neúspechy znižujú aj tak nie príliš silné sebavedomie.

 

Pasívno-agresívne správanie

 – prokrastinácia (chorobné odkladanie úloh na neskôr…)
 – správanie sa mimo bežných noriem,
 – chronická roztržitosť či meškanie,
 – strach z autority, súťaženia, závislosti či dôverností,
 – klamanie a strácanie predmetov,
 – predstieranie, že danú osobu nevidíte či nepočujete alebo tichá domácnosť.
 – neschopnosť prejaviť svoj hnev či nepriateľstvo otvorene skrytý  hnev
 – majstri v riadení sa svojím vnútorným hnevom – vyhýbanie sa vyjadrovaniu svojich emócií

Asertívne správanie (v nasledujúcej časti):

8. Asertívne správanie a jeho komponenty, asertívne desatoro a techniky

Comments are closed.