The disctraction power of the Jezebel spirit

Deštrukčná sila ducha Jezabel

/ Boj medzi Bohom a Satanom stále prebieha, každý človek je účastníkom tohto boja. Čo robiť aby sme sa postavili na správnu stranu? Jeden z najznámejších poľských kňazov teraz prichádza s lekciou v angličtine.

fr. Peter Glas

The battle between God and Satan is still ongoing, and every human being is its participant. What to do to take the right side? One of the most popular Polish priests now available in a lecture in English!

fr. Peter Glas

Comments are closed.