Falošní proroci sú tu, aby nás zviedli

Žijú aj v dnešnej dobe. Možno ste nejakých stretli, alebo – čo je horšie – sa s nimi zaplietli. Ohúria vás znalosťou Písma, citujú, pekne hovoria, majú krásny časopis a vy strápení starosťami, znechutení svojou cirkvou, politikou, životnou situáciou, nevedomosťou… podľahnete. Takto ľahko niekedy oklamú ľudí falošní proroci, sekty, poslovia všelijakých zjavení, jednoducho hlásatelia neprávd.

Nechce sa vám ani veriť, že by ste naleteli alebo že by v tom mohlo byť niečo zlé. Veď čo ak majú pravdu? Ako to rozlíšiť? Aj Katolícka cirkev je neraz označená ako nepravá, falošná, neschopná prijať pravdu. Vyskytuje sa akýsi bludný útok na pravosť jej viery naprieč dejinami Cirkvi až doteraz. A čo my? Vieme, kde je naozaj prítomný Boh so svojím Svätým Duchom? Veríme, že je v Katolíckej cirkvi, ktorú založil Ježiš Kristus a miluje ju v obraze nepoškvrnenej nevesty nepoškvrneného Baránka (KKC 757)? Počúvame autority Cirkvi, alebo sú nám milšie nejaké internetové posolstvá, zjavenia, meditácie, ktoré nemajú nič spoločné s kresťanstvom?
 
Prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci
Aj sám Ježiš vedel, že sú a budú falošní proroci: Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. (Mt 24, 24) Ak sa nechceme nechať oklamať, musíme vedieť rozlišovať, skúmať a prosiť Boha o poznanie. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. (1 Jn 4, 1)
Ježiš jasne pomenoval, kto je falošný prorok a ako ho spoznať: Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. (Mt 7, 15-17)
V Písme nájdeme mnoho citátov, ktoré môžu pomôcť odhaliť klamárov: Kto vypovedá pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však (prináša len) klam. (Prís 12, 17)

Bp.Fulton Sheen – Svätá omša

1. Aké obrazy ukrýva v sebe svätá omša? 2. Povedzme si, čo je zákon premeny? 3. Čo budeme ľutovať na poslednom súde a aké zázraky sa môžu spájať so svätou omšou?

Bp. Fulton Sheen

Arcibiskup Fulton Sheen povedal, že „najväčší milostný príbeh všetkých čias je obsiahnutý v malej, bielej Hostii.“ Prečo stojí za to zúčastniť sa svätej omše nielen v nedeľu?
Zjednotenie sa s Bohom vo sviatosti Eucharistie by nemalo vyplývať z povinnosti, ale z túžby srdca. Každodenná účasť na svätej omši nám dáva silu prekonať ťažkosti a zveriť Pánovi problémy každodenného života, pretože „nepotrebujú lekára  zdraví, ale chorí.“

Svätá omša: sviatok pre dušu        
Stáva sa, že zaobchádzame s nedeľnou omšou ako s nepríjemnou povinnosťou. Len ťažké životné okolnosti spôsobujú, že spôsob, akým vnímame našu účasť, sa dramaticky mení. Začneme chápať podstatu tohto daru, ktorý nám Kristus zanechal a ktorý je stále prítomný na oltári.
„Prečo stojí za to chodiť na omšu častejšie ako len v nedeľu?“
Druhý vatikánsky koncil označil Eucharistiu za “ vrchol a zdroj kresťanského života „. Účasť na svätej omši je spôsob osobitnej komunikácie s Bohom v cirkevnom spoločenstve, inšpiráciou pre každodenný život, ktorý je našou súčasťou, priestorom, v ktorom si uvedomujeme sami seba.

Proroctvo sestry Lucie z Fatimy

Prorocké slová sestry Lucie, že “rozhodujúca bitka” medzi Pánom a Satanom sa odohrá nad manželstvom a rodinou sa skutočne dnes naplňuje,” povedal kardinál Carlo Caffarra.

Taliansky kardinál sa tak vyjadril na štvrtom výročnom zasadaní “Rímskeho fóra o živote”, ktoré zhromažďuje viac ako 100 predstaviteľov rodinných a prolife hnutí z viac ako 20 národov, aby diskutovali o tom, ako brániť a zároveň posilňovať manželský a rodinný život na celom svete.

Kardinál Caffarra je emeritný arcibiskup v Bologni a zakladajúci prezident Pápežského Inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny Jána Pavla II. Pracoval aj ako člen Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, ako člen Pápežskej rady pre rodinu a ako člen Pápežskej akadémie pre život.

V marci 2006 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za kardinála. Caffarra bol jedným z pápežom Františkom vybraných delegátov, ktorí sa rozhodli navštíviť synodu pre rodinu v roku 2015.
Caffarra opisuje, ako sa Satan pokúša zničiť dva piliere stvorenia, aby tak stvoril vlastné “anti-stvorenie”. A prečo je v tejto bitke žena “ľudskou bytosťou, ktorá musí byť najvyššie obhájená”? Dozviete sa v nasledujúcom rozhovore…

Vaša Eminencia, čo nám môžete povedať o tom, čo ste dostali od sestry Lucie, keď ste pracovali na založení pápežského Inštitútu pre manželstvo a rodinu Jána Pavla II. v Ríme?
V roku 1981 založil pápež Ján Pavol II. inštitút pre štúdium manželstva a rodiny. Prvé roky (1983-1984) boli veľmi ťažké. O inštitút nebol záujem.

PORUCHY OSOBNOSTI A MÝTUS PSYCHOPATA

Mezi nejčastější poruchy osobnosti patří emočně nestabilní, známá také jako hraniční, dále závislá, narcistická a vyhýbavá (anxiózní).

Kořeny poruch osobnosti nejsou jen genetické, ale často je najdeme v traumatických prožitcích z dětství, ale též v celkovém neukotvení v rodině, kde většinou absentoval nebo byl oslaben pocit bezpečí a jistoty. U lidí s poruchou osobnosti se objevují určité neměnné myšlenky, emoce a vzorce chování, zafixované ještě v době psychického vývoje. Dotyčný pak tyto vzorce opakovaně používá ve stresových situacích, bez ohledu na jejich efektivnost. Takto zatížení lidé nemívají náhled na možnost výběru z řady dalších možností v oblasti myšlení, prožívání a jednání, což následně vede k nejrůznějším konfliktům s okolím i se sebou samotným.

Účinkují: MUDr. ONDŘEJ PĚČ, Ph.D. psychiatr a psychoterapeut ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika http://www.klinikaeset.cz/ Mgr. MARTIN KALOUS psycholog Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú. http://www.kaleidoskop-os.cz/ MUDr. KATEŘINA DUCHOŇOVÁ psychiatrička a psychoterapeutka Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha https://www.uvn.cz/cs/psychiatrie MUDr. IRENA SGALLOVÁ psychiatrička a psychoterapeutka Středisko psychoterapeutických služeb Břehová http://www.psychoterapie-praha.intern… PhDr. VÁCLAV JÍLEK klinický psycholog a psychoterapeut Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov http://ondrejov.cz/

Zdroj YouTube