Spirit and the Bride

[Verse]
Let the one who Hears
(The Savior) say, Come
And let the One
Who is Thirsty Come

[Chorus]
HaRuach v’hakala omrim bo
HaRuach v’hakala omrim bo

Spirit and the Bride say come
Haruach v’hakala omrim bo
Haruach v’hakala omrim bo

Pokračuj v čítaní

9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.

                Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

  • Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
  • Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
  • Snaží se druhým řídit jejich životy.
  • Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný pletný a správný.
  • Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
  • Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
  • Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
  • Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
  • Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu. Pokračuj v čítaní