Mé zkušenosti se Silvovou metódou

(1) Popis metody
(1.1) Našim čtenářům se dostává do rukou druhé české vydání dnes již klasické knihy, a to v roce padesáti let trvání výzkumů) a osmdesátých narozenin jejího zakladatele Josého Silvy, a kdy po dvou letech působení v České republice již na pět tisíc našich absolventů Základního kursu Silvovy metody se připojuje ke společenství, které v prosinci 1993 čítalo více než 12 miliónů absolventů ve 102 zemích světa. Obsahem systému Silvovy metody je zvládnutí mechanismů relaxace těla i mysli za účelem zvládání stresu a pro pravidelně a vytrvale cvičící, zdokonalení a skutečného rozvoje své vlastní osobnosti. …Silvova metoda je elektrickou syntézou účinných technik stále rozvíjených a vědecky prověřovaných Ústavem pro Psychorientologii a dalšími výzkumnými pracovišti v mnohých částech světa… Na rozdíl od jiných meditativních praktik se pomocí Silvovy metody neuvěřitelně rychle otevíráme světu, neignorujeme problémy a nepovznášíme se nad ně, ale čelíme jim a řešíme je…Kurs ovládání vlastní mysli podle Josého Silvy vede ke konání dobra, protože v meditační hladině Alfa nelze účinně konat zlo – buď se zastaví v našem těle a poškodí je, nebo se okamžitě dostaneme zpět do hladiny Beta. Silvova metoda nám umožňuje vědomě zapojovat rozsáhlejší, většinou lidí dosud nevyužívané, oblasti mozku.
Předmětná hesla: Zvládání stresu / Rozvoj osobnosti/ Myšlení rozvoj/ Rozvoj myšlení/ Psychoterapie — Silvova metoda
(1.2) Z dalšího detailnějšího popisu Silvovy metody (opět zdroj z internetu 17.1.2018) se dozvídáme, co vše zcela výjimečného a pro rozvoj naší osobnosti žádoucího, ba přímo nepostradatelného, nás tato metoda může naučit; v detailu cituji pouze 3 z 10 popisovaných a nabízených technik, zbylé uvádím pouze ve výčtu. Předesílám, že to, co uvedené techniky nabízejí, nemá naprosto nic společného s vědeckou psychologií, odbornou psychoterapií, ani s psychiatrií, mistrně a manipulativně však oslovují člověka v nějaké jeho životní tísni a s použitím quasi odborné terminologie využívají jeho neznalostí v oboru věd o duši a mysli:
Na kurzu Silvovy metody se naučíte mazat staré programy, (které stojí za vašimi neúspěchy), a vytvářet nové, které z vás udělají nového člověka, (pokud si to dovolíte). Jaké techniky se vlastně naučíte? Před tím, než si přečtete jejich seznam, vás chci upozornit, že vše je pravda, a že vše se můžete během dvou dnů naučit, ať to vypadá jakkoliv tajemně!!! A ještě něco – všechny techniky jsou velmi jednoduché, ale velmi účinné. Praxí jsem zjistil, že základem úspěchu je dobře provedená technika a zároveň (a především) víra v sebe sama.
Kontrola spánku – technika, která vám umožní usnout téměř kdekoliv a kdykoliv během max. 5 minut. Čím častěji ji cvičíte, tím rychleji se dostaví účinek.
Paměťové háčky – technika, která není závislá na alfa hladině, ale prací v alfě se dá výrazně zefektivnit. Zlepšuje vaši paměť, zejména když si máte zapamatovat seznamy věcí, které spolu na první pohled nesouvisí… třeba nákup v obchodě.
Kontrola probuzení – Kontrola bdělosti – Kontrola snů – Zrcadlo mysli – Technika tří prstů -Kontrola bolesti hlavy – Levitace ruky.
Rukavicová anestezie je vskutku kouzelnou technikou. Základem je vytvořit si představu chladu v levé ruce (na kurzu jsme si v alfě představovali, že jsme ji ponořili do sklenice s kousky ledu) a tuto představu pak přenášíte na pravou ruku a následně i na jiná místa na těle. Pomocí této techniky se dá poměrně rychle zastavit krvácení a potlačit bolest. A funguje to dokonce i na jiného člověka. Dá se i toto vysvětlit pomocí alfy?!
(2.1) Popis osobní situace
Na uvedený popis navazuji ve svém svědectví rovněž analogicky začínající otázkou. Dá se vysvětlit, proč jsem tento pseudovědecký blábol a nesmysl, sama majíc docela slušné vzdělání v psychologii, hned v zárodku nezavrhla? S odstupem času spatřuji 3 důvody:
1, Postrádajíc křesťanskou výchovu, byla jsem v té době onen (v duchovní sféře dezorientovaný) člověk, jehož Prof. Halík označuje jako „něcistu“, tj. člověka, jenž o Bohu sice nic/mnoho neví, ale věří, že je NĚCO/cosi duchovního mezi nebem a zemí. Což ho v důsledku přímo disponuje pro přijetí ezoteriky bez množnosti rozlišit, o jaké duchovno a kvalitu se jedná. Dala bych však přednost termínu „něcař“ dle vzoru bludař, protože takový jedinec lehce upadne, jak ukazuje praxe, do jakéhokoli pomýlení a bludu a věří, že to, co je mu sugestivně a se zárukou vlastní zkušenosti předkládáno, je správné a dobré.
2, Zlákala mne jednak nabídka urychleného odstranění poruch spánku, jak uvedeno výše, a jednak příslib rychlého učení a rozšíření znalostí. Zakoupila jsem tedy i jakousi audionahrávku s meditativním textem pro usnutí a každý večer jsem si ji přehrávala. Avšak se zcela nulovým výsledkem, spánek se nejenže nezkvalitnil, ale poruchy se stupňovaly a přidaly se i problémy somatické.
3, Klasická medicína mi v té době nebyla schopna pomoci od těchto narůstajících zdravotních obtíží a já jsem se posléze ocitla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, v pravém slova smyslu INAPTA – NESCHOPNÁ – výkonu svého povolání, jakékoli náročnější duševní a intelektové činnosti, somaticky strávit jakoukoli přijímanou potravu, občas pro vyčerpanost a únavu i sejít se schodů. Značné zažívací obtíže se stupňovaly, tělo prakticky odmítalo trávit jakoukoli přijímanou potravu.
Měla jsem v té době i zcela výjimečnou možnost vyšetření na interně špičkového pracoviště v republice. Nic se však po více než týdenní hospitalizaci a četných vyšetření na mně nezjistilo. Poslali mne tedy jako fyzicky zdravou na psychiatrii, kde mi po milém rozhovoru a požadavku nakreslit a doplnit jakési obrazce a obrázky byla přívětivě předepsána velmi silná psychofarmaka. V tehdy již stávající neutěšenou zdravotní situací narušené, a tedy opatrné a obezřetné, důvěře v neomylnost lékařské vědy jsem si tedy vzala zkusmo nejdříve pouze ½ tabletky, kterou jsem měla užívat po 2 kusech 3x denně. Když jsem si uvědomila, že po této jediné malinké dávce jsem si nebyla schopna zapamatovat, co jsem kam dala a jestli jsem za sebou zavřela dveře, tak tento lék, troufnu si dnes říci, že vedena Duchem Svatým, jsem v čas užívání pravidelně do „využíváni“ lékovky a předepsaných dávek vyhazovala do toaletní mísy a sledovala, jak se ten červený předmět okamžitě ve vlhku pevně přilepil na stěnu a odmítal ji opustit …. (stejně tak by se byl přilepil na tehdy již velmi nemocnou a poškozenou žaludeční sliznici, uvedený lék byl na žaludeční obtíže kontraindikován…)

Comments are closed.