Mé zkušenosti se Silvovou metódou

Jistě se snažil lidstvu upřímně pomoci poté, co si sám osvojil základní vzdělání. V 15 letech absolvoval korespondenční kurz a v americké armádě v době výkonu povinné vojenské služby se při psychologických testech seznámil s psychologií, jež ho zaujala na celý život. Začal pracovat i s hypnózou, což by mělo být pro laika naprosto nepřípustné. Tu by směl používat pouze vysokoškolsky vzdělaný psycholog nebo klinický psychiatr, nicméně legislativně toto zabezpečeno, bohužel, není, byť lékaři a psychiatři tyto quasiléčebné postupy jednoznačně zamítají. Je s podivem, že v tomto zásadním aspektu (zřejmě) dosud žádný odborník tuto metodu neposoudil a nezakázal! Zde totiž přesně platí ona lidová moudrost shrnutá ve rčení, že Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Pokud se kdokoli ve své neznalosti vydá na tuto cestu, jsou mu postupně do baťůžku přidávány další a další produkty z pekelné dílny jako horoskopy a snáře, biotronika a všelijaké makro/bio aj. diety, alternativní metody pracující s předáváním energií, aniž by kohokoli zajímalo, jaká energie se zde předává a kdo ji předává a co předává i s ní, pokud to není pouze podvod, což jen ten lepší případ; dále je v nabídce magie bílá i černá, superego i nadego, kinestézie, levitace, věštění nejrůznějšími způsoby, orientální praktiky, všelijaké deformované filozofie, lehké a bezpracné cesty k úspěchu, duchovní poradenství všem a ve všem, New Age, drogy, adrenalin, astrální dimenze, andělské bytosti k našim službám, jen je poznat a ochočit si je aj.aj.aj. V TV dokonce někteří moderátoři ve svých show prezentují vědmy, věštkyně a čarodějnice a vlídně s nimi hovoří, čímž jim dělají velikou reklamu. Repertoár těchto „darů“ Zlého je opravdu velmi široký, nabídka lákavá, pro každého něco.
(5) Ve svém zaměstnání jsem se po svém návratu mj. opakovaně setkávala i s lidmi, kteří se chtěli rychleji naučit nějaký cizí jazyk, jedno jaký, pomocí Silvovy metody, nebo Superlearningu, či mimosmyslového vnímání (ESP) a všichni bez výjimky zakrátko začali být neklidní, podráždění a narůstaly u nich vždy spánkové, někdy i osobnostní, poruchy. Přičítali to přepracování. Nikoho nenapadlo dát si tyto problémy do souvislosti s tím, že se diletantsky manipuluje s jejich myslí. Neodbytně mi opakovaně napadá a vtírá se citát Shakespeara „DOBA, VYMKNUTÁ Z KLOUBŮ, ŠÍLÍ.“ Lze jej v 21. století aktualizovat: „Současná DOBA exponované tržní ekonomiky povýšené na božstvo, VYMKNUTÁ Z KLOUBŮ normálnosti, zdravého rozumu, vzdělanosti a odbornosti a respektování přírodních zákonů, ŠÍLÍ ze své nevědomosti a hlouposti, senzacechtivosti, duchovní vyprázdněnosti, ignorování přírodních, tj. Božích, zákonů, a celkové absence Boha.
(6) S parafrází sv. Jana Pavla II., že lidstvu nejvíce škodí nevědomost, bych chtěla na závěr ještě poděkovat všem, kteří všemi možnými cestami a skrze veškerá komunikační média šíří v této oblasti mezi pomýleným lidem osvětu, ať již přednáškami na nejrůznějších fórech, speciálními stránkami na webu, publikací knížek i článků, nahrávkami, osvětovými relacemi v křesťanských médiích a jinak. NECHŤ MILOSRDNÝ A VŠEVĚDOUCÍ BŮH ŽEHNÁ VŠEM TĚMTO DOBRÝM DÍLŮM a chrání ty, kteří se na tomto poli jakkoli angažují.
(7) (ZÁVĚR)
Mé největší poděkování však v den připomínky Panny Marie Lurdské patří Panně Marii, že jsem vůbec přežila ty tristní roky mé nemoci, že jsem se z toho nejhoršího relativně uzdravila, že jsem našla cestu k Bohu a že vůbec mohu napsat toto svědectví.
(8) SANCTA MARIA, MARIA SANCTISSIMA, ORA PRO NOBIS.
Panno Maria, Matko Božího milosrdenství, Matko naděje, útěchy a uzdravení, útočiště hříšníků, Matko ustavičné pomoci, prosím, ochraňuj nás před veškerým zlem a pomáhej nám.
DĚKUJI TI! MKM 11. 2. 2018

Prevzaté z: https://www.duchovniboj.cz/svedectvi/

Comments are closed.