Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Aký postoj zaujať k liečiteľom? Faktom je, že príroda má veľkú liečivú moc. Aj mnohí svätci nedali na ňu dopustiť, napríklad mystička, liečiteľka a bylinkárka Hildegarda z Bingenu…
Pokorný človek hľadá pravdu. Treba sa mať na pozore pred tými, ktorí vedia všetko. Na liečebný postup má vplyv, čo sa používa a kto to používa. Ak je to, čo sa používa, dobré, ak ten, kto to používa, koná s dobrým úmyslom v súlade s prirodzeným poriadkom, potom aj výsledok je dobrý.
Stretávame sa s liečiteľmi, ktorí majú doma plno svätých obrázkov. Často je to iba na zakrytie skutočných úmyslov a vzbudenie dôvery u pacienta. A potom vytiahnu kyvadielko. Treba dať hneď ruky preč od toho, čo nemá súvis s fyzikou a biológiou, čo ponúka podozrivo rýchle riešenia problémov.

Mnohí ľudia sa nechali oklamať veštcami či liečiteľmi preto, lebo vo svojom zúfalstve nevideli iné východiskové riešenie. Čo má robiť človek, ktorý sa ocitne v krajnej situácii, keď Božie podnety nevníma, nevidí a nepočuje a zúfalo potrebuje pomoc?
Každý z nás je tak trochu manipulátor. Ide nám o seba, aby sme sa mali my dobre. Ak aj chceme, aby sa druhý mal dobre, treba úprimne skúmať, čo je vlastne za tým. Skutočná láska? Alebo strach, že ho stratíme a potom sa nebudeme mať dobre? Boh je nám vždy blízko a náš kríž je aj jeho krížom.
V krajných situáciách je nám Boh bližšie, ako si myslíme. Naše manipulátorské sebectvo vtedy zápasí s pokorou srdca. Čo sa zlomí? Naša pýcha? Alebo sa zlomí naša pokora a zatvrdíme sa?
Povzbuďme sa skúsenosťami ľudí, ktorí cez takúto temnotu kríža prešli. A takisto udalosťami z evanjelia, napríklad stretnutím Ježiša so Syrofeničankou (Mt 15, 21 – 28) či jeho slovami „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9).

Ak človek vykonal niektorú z uvedených praktík, ktoré spadajú pod hriech proti prvému prikázaniu, čo má robiť? Stačí ľútosť? Alebo má hľadať pomoc u exorcistu?
Liečba rany po hriechu vyžaduje najprv očistenie – ľútosť, svätú spoveď. S tým súvisí aj obnovenie krstných sľubov a pokánie. Pomoc exorcistu treba hľadať až v prípade, keď to nejde vyriešiť inak.   

Prevzaté z: https://svetkrestanstva.postoj.sk/93480/diabol-pracuje-ako-uzernicka-nebankovka-pozicia-rad-aby-casom-ziskal-vsetko

Comments are closed.