30. Veštenie – kartomantia, chiromantia, irimantia, astrológia 31. Veštenie – prútkarstvo 32. Určenie diagnózy, liečenie, jasnovidectvo, postoj Cirkvi k vešteniu

Čítanie na pokračovanie z knihy o. Marettu na pokračovanie

Veštenie,…
Prútkárstvo
Veštenie – kartomantia, chiromantia, irimantia, astrológia. Veštenie – prútkarstvo. Určenie diagnózy, liečenie, jasnovidectvo, postoj Cirkvi k vešteniu

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UC_gx1q0Sx5LyoSRao8dyi4A

Comments are closed.