Účinné metódy proti manipulácii

Najlepšími ochrannými metódami proti manipulácii sú účinné komunikačné nástrojeKladenie správnych otázok, profesionálne načúvanie partnerovi, spresňovanie a konkretizovanie jeho výrokov doplňujúcimi otázkami predstavuje najlepšie prostriedky proti akejkoľvek manipulácii.

Medzi najčastejšie používané účinné ochranné komunikačné nástroje voči manipulácii patrí správne a cielené používanie otázok, napr.:
Potrebujete ďalšie informácie?
Súhlasíte s týmto návrhom?
Máte záujem podieľať sa na riešení?
Ktoré riešenia prichádzajú podľa vás do úvahy?
Čo podľa vášho názoru predstavuje najväčšie prekážky, ktoré je nevyhnutné odstrániť?
Aké podmienky sú pre vás najdôležitejšie?
Čo by sme mali urobiť, aby to fungovalo?
Ako by sa to ešte dalo urobiť inak?
Čo tým presne myslíte?

Comments are closed.