Aké sú účinné komunikačné nástroje proti manipulácii?

Musíte klásť správne otázky
          Medzi najčastejšie používané účinné ochranné komunikačné nástroje voči manipulácii patrí správne a cielené používanie otázok. Otázky sú užitočnými pomocníkmi vo chvíli, keď sa situácia začína komplikovať alebo na scénu prichádzajú emócie. Vhodné otázky pomáhajú:
viesť rozhovor stručne,
zamedzovať, aby sa partner vyhýbal odpovediam,
podporovať partnera, aby povedal svoj názor,
získať dôležité informácie,
od začiatku zapojiť partnera do rozhovoru,
vyhýbať sa konfrontáciám a nachádzať elegantné východiská zo slepých uličiek.

Comments are closed.