Aké sú účinné komunikačné nástroje proti manipulácii?

Môžete použiť napríklad tieto otázky:
Aké podmienky sú pre vás najdôležitejšie?
Čo by sme mali urobiť, aby to fungovalo?
Ako by sa to ešte dalo urobiť inak?
Čo tým presne myslíte?
Potrebujete ďalšie informácie?
Súhlasíte s týmto návrhom?
Máte záujem podieľať sa na riešení?
Ktoré riešenia prichádzajú podľa vás do úvahy?
Čo podľa vášho názoru predstavuje najväčšie prekážky, ktoré je nevyhnutné odstrániť?
Ako sa správne pýtať?
Nedávajte veľa otázok tesne za sebou.
Poskytnite dostatok času na odpoveď.
Niekedy svoju otázku zdôvodníte.
Nepriamymi formuláciami je možné otázky zmierniť, aby sa nejavili príliš ostré. Napríklad:  Premýšľam, ako mohlo dôjsť k tejto nepríjemnej situácii. Čo si o tom myslíte vy? Je dobré vyhýbať sa otázkam prečo, pretože sa javia ako agresívne.
Otázky treba formulovať ofenzívne, s orientáciou na výsledok. Napríklad
Namiesto: „Budete to mať vo utorok hotové?“ formulujte otázku takto: „Kedy sa môžem v utorok  zastaviť po zápisnicu?“
Namiesto: „Máte nejaké otázky?“ sa radšej pýtajte: „ Na ktoré otázky vám ešte môžem zodpovedať?“
Namiesto: „Skúsim to vybaviť čo najskôr,“ povedzte: „Najneskôr budúci utorok to budete mať hotové.
Otázky predstavujú len začiatok. Musíte aj pozorne počúvať, čo partner hovorí.

Comments are closed.