PREKLIATE PREDMETY V NAŠICH DOMOCH -Svedectvo kňaza

Žiaľ, takých prípadov je neskutočne veľa a preto som sa rozhodol dať dohromady týchto pár riadkov.
 
DRAHÍ MOJI, V PRVOM RADE VRÁŤME CHRISTA NA SVOJE MIESTO V NAŠOM DOME, A HLAVNE V NAŠOM SRDCI, A ON SÁM PORIEŠI NAŠE PROBLÉMY A DOKONCA ICH ZMENÍ NA POŽEHNANIE !!!
 
Koľko krát totiž prídem do domu ľudí, ktorí síce hovoria, že sú veriaci a snažíme sa s Božou pomocou riešiť nejaký ich problém, avšak márne pohľadom hľadám v ich príbytku kríž, či nejakú ikonu… Zato však neraz socha Budhu tróni v obývačke nad televízorom a kúty izieb strážia egyptské mačky (pre vysvetlenie, pre starých Egypťanov boli „Strážcami sveta mŕtvych“) atď.
 
Koľko krát mi príde počuť: „Veď to len také „…na parádu“, „…sošky“, „…šaľky, … kde by sme im verili…“. Započúvajme sa, čo na to hovorí Božie slovo cez 5. knihu Mojžišovu – „Ich vyrezávané modly spáľ ohňom. Nepožiadaj ani zlato, ani striebro, ktoré je na nich, ani ho neber, aby ti nebolo pascou, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, Tvojim Bohom. NEVNÁŠAJ OHAVNOSŤ DO SVOJHO DOMU, ABY SI NEPREPADOL HUBIACEJ KLIATBE AKO ONI. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to podrobené hubiacej kliatbe! (Deut 7, 25 – 26).
 
Čiže jasné slovo – Akýkoľvek predmetktorý bol zhotovený k službe diablovi a ktorý ste doniesli do svojho domu, nesie so sebou kliatbu !!! A prečo tieto predmety patria diablovi? Znova pripomeňme iba Božie slovo:
 
1. Boh, dajúc Mojžišovi na hore Sinaj Svoje prikázania, hovorí: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy“ (Ex 20, 2 – 6).
 
2. „Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätené stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin som váš Boh“ (Lv 26, 1).
 
3. „Lebo všetci bohovia pohanov sú démoni“ ( Žalm 96, 5 (gr. preklad).,hebr. text píše „že sú iba ničotnými modlami“);ale sv. apoštol Pavol nám dodáva aj k obetovaniu modlám: „…čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi“ (1 Kor 10, 20).
 
Musíme povedať, že takéto predmety, nielenže sú nositeľmi kliatby, ale podľa Božieho príkazu (viď. Deut 7, 25) ich nemožno ani očistiť – musia byť zničené. Len pre príklad: Nemožno posvätiť voodoo bábiku a spokojne ju dať na hranie svojim deťom, … bolo by to už len morbídne !!! Žiaľ, na smiech i plač, už mi prišlo rázne odmietnuť prosbu posvätiť sladkých bacuľatých anjelikov, ktorí boli použití v „anjelskej terapii“. Hoci je to figúrka anjelika, je to len matéria, ktorá bola zneužitá v okultnom rituály.
 
Na mieste je otázka – O aké konkrétne predmety ide?
Patria tu rôzne sochy, drevorezby, maľby na plátne, či koži božstiev – starých pohanských národov Egypta, Indie, Afrických kmeňov a pod., Spomedzi mnohých napr. sošky Budhu, čínske draky, rôzne kryštály vo forme pyramíd, egyptské mačky, amulety, dnes moderné rôzne maľované ornamenty s mandalami, či tantrami na stenách, tetovania na tele (čo Sv. Písmo zakazuje), veľmi populárne šambala náramky, veci spojené s okultizmom a liečiteľstvom atď. – O každom z týchto predmetov by bolo potrebné rozpísať samostatnú kapitolu.
Dovolím si odvážne tvrdiť – že prakticky polovica suvenírov, ktoré si turisti prinášajú zo sveta sú prekliate veci – predmety, ktoré nesú so sebou prekliatie. Prečo? Lebo sú zviazané s kultúrou kraja, ktorá často býva spojená s uctievaním démonov (Čína, India, Indonézia, Egypt …)


Viac tu: http://m.novyklokocov.webnode.sk/news/prekliate-predmety-v-nasich-domoch/?fbclid=IwAR329O86RoFYEBo-vURh2TF3NpppLqvych4D_GwD5YSX_BZtrJiYNoGoM7Y

Comments are closed.