Červená šnúrka

Už od pradávna sa ľudia snažia nejakým spôsobom od seba odohnať zlo, ktoré sa im stavia do cesty. A na to slúžia aj povery.

Veľa ľudí nosieva na ruke červenú šnúrku. Množstvo bábätiek vidí človek označovaných týmto nenápadným spojivom s diablom aj v kočíku. Mnohí z vás sedia v kostole v laviciach možno aj nevedomky spojení s týmto navonok „slabým„ červeným diabolským putom.

Nevedno prečo to ľudia nosia a prečo to dávajú aj svojim deťom. Dokonca donesú aj pokrstiť dieťa s uviazanou šnúrkou do chrámu.

Aké je to jednoduché a pohodlné, dať si na ruku šnúrku a uveriť jej, že ma uchráni. Táto ochrana nevyžaduje nijakú námahu. Nemusíme sa ničoho zriekať, kajať, spovedať .

Diabol to veľmi dobre vie a takto si nás získava. Množstvo ľudí takto rýchlo naláka a odvedie od Boha. Možno nakrátko zmiznú naše problémy, ktoré nás trápia. Diabol nás dobre pozná a vie ako nás oklamať a čo na nás platí.

Pamätajte na to, že ak využívame pomoc zlého ducha, nečakajme potom pomoc od Boha. Nedá sa slúžiť dvom Pánom. Buď slúžime Bohu, alebo mamone! Je len na nás ako sa rozhodneme. Boh nám dal slobodnú vôľu.

Veríte, že kúsok červenej šnúrky má tú moc uchrániť vás pred zlom a útokom diabla? Že to pomáha proti urieknutiu a negatívnej energii? Necháte sa tak ľahko ovplyvniť pseudo celebritami, slepo vtiahnuť masou ľudí, ktorá udáva nejaké pravidlá, normy, určuje čo je dobré a čo zlé. Čo sa nosí a čo nenosí.

Chcete byť silou mocou IN a nevytŕčať z davu. Nezáleží, aj keď tým popriete Krista aj to, čo vyznávate, svoju vieru v TROJJEDINÉHO BOHA!?

Problém nie je v šnúrke, ale vo viere, prečo ju nosíme.

Je to povera, pretože ochranu pred zlom zverujeme predmetu, ktorý túto moc nemá!

Keď nosíme šnúrku s týmto účelom, pripisujeme jej moc, ktorú nemá. Tú moc má Boh.

Ja som Pán Boh tvoj. 

Takže nosenie amuletov, čarovných a magických predmetov /teda aj červenej šnúrky/, ktorej pripisujeme istú moc, je vážnym hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu!

Kresťan má dosť prostriedkov na ochranu pred zlom. Sú to predovšetkým Najsvätejšia Eucharistia a jej časté prijímanie, sväté sviatosti, sväteniny, modlitby, pôst, pokánie, Božská liturgia a adoráciá. Boh nám ponúka svoje presväté Telo a Krv – Eucharistiu, ktorá je najlepším liekom proti každému neduhu a najväčšou ochranou pred zlom!

NIKDY NA TO NEZABUDNITE!!!

Prevzaté z: http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/zamyslenia.html

Comments are closed.