Ježíš ma priviedol k plností viery – z okultizmu a ezoteriky

Martina Schmilewski zo severonemeckého Hamburgu nám podala svoje osobné dojímavé svedectvo o tom, ako sa ona ako mladá katolícka matka rodiny dostala k ezoterike a bez toho, aby si toho bola vedomá, sa dôverčivo vydala démonickým silám. Dnes plná vďačnosti dosvedčuje, ako ju moc Ježišovej milosrdnej lásky vyslobodila zo zovretia okultných sietí, a tým prehĺbila jej vieru natoľko, že sa dokonca obrátili aj jej dvaja synovia. Syn Jan dnes študuje v Ríme, pretože sa chce stať kňazom a misionárom v Rodine Panny Márie.

Všetko začalo v roku 1991. So svojím manželom a s našimi dvoma synmi som viedla úplne formálny a nenápadný rodinný život. Každodenné povinnosti matky si vyžadovali všetok môj čas. Keďže manžel je evanjelik, stále viac som začala zanedbávať svoju katolícku vieru a jej praktizovanie. Už som nechodila na svätú omšu a modlila som sa stále menej. No práve vtedy som si dala vážne predsavzatie, že neskôr, keď na to budem mať viac času, sa opäť začnem viac starať o svoj život viery.

V tejto situácii sme – ja a náš dvojročný syn Tim ochoreli na neurodermatitídu. Kedže sme sa nechceli podrobiť zdĺhavej liečbe kortikoidmi s mnohými vedľajšími účinkami, na odporúčanie istej známej som išla k liečiteľke. Tá údajne božskou silou, pretekajúcou jej rukami, dosahovala v liečbe veľké úspechy. Úspechy sa nakoniec dostavili aj u nás dvoch. Táto veľmi sympatická žena viedla so mnou dlhé rozhovory o príčinách chorôb a utrpenia a o svetonázore z pohľadu ezoteriky. Ja som sa s ňou ochotne pustila do debaty, pretože tieto témy ma už od mladosti veľmi zaujímali. Bola som fascinovaná zázračným vyliečením našej neurodermatitídy, a pretože som dostatočne nepoznala Sväté písmo, teória o karme, ktorú mi liečitelka objasňovala, sa mi zdala byť úplne jasná a pochopiteľná. Prišla som do kontaktu s liečiteľstvom Ďalekého východu, s jeho učením o energiách, vlnení a blokovaniach energie, ktoré sú príčinami chorôb. Od liečiteľky som po prvýkrát počula, že chronické choroby a rany osudu môžu byť následkom nesprávneho počínania v predchádzajúcich životoch, ako to vysvetľuje učenie o reinkarnácii.

I keď som tieto nové názory najskôr odmietala, časom sa stále viac a viac uvoľňovali moje vnútorné zábrany. Bez problémov som kombinovala učenie Katolíckej cirkvi myšlienkovým bohatstvom Ďalekého východu. Ezoterickým liečením som sa nepozorovane stávala slepou v rozoznávaní pravdy. Zrazu mi bolo nápadné, že veľmi veľa našich dobrých priateľov, ktorých som si vážila, medzi nimi aj katolícki a evanjelickí kresťania sa zaoberali rôznymi ezoterickými praktikami a takzvanou alternatívnou medicínou. To ma, samozrejme, povzbudilo, aby som tomu všetkému naozaj uverila.

Posilnená viditeľnými úspechmi liečenia som chcela lepšie spoznať ezoterické učenie a účinky ich metód liečenia. Preto som čítala veľa kníh s touto tematikou a zúčastňovala som sa na podujatiach osôb obdarených schopnosťami média. Všetko ma fascinovalo. Verila som ezoterickým snahám vysvetľovať choroby narušenou rovnováhou energie, blokádami, karmou a učením o prevteľovaní. A tak som si myslela, že v teórii o karme z Ďalekého východu som konečne našla uspokojujúcu odpoveď na otázku príčiny a zmyslu utrpenia. Keďže ezoterická literatúra používa veľmi veľa pojmov z kresťanstva, nespoznala som, že je to bludné učenie. No v skutočnosti som sa myšlienkovo stále viac vzďaľovala od viery v Ježiša Krista. Ezoterika učí, že človek to božské nosí absolútne v sebe, to znamená, že človek je sám bohom a že na základe vlastnej snahy dospeje k dokonalosti. To však neznamená nič iné ako sebavykúpenie. Stvorenie je nezávislé od Stvoriteľa. Človek už nepotrebuje Vykupiteľa ani odpustenie, žiadnu milosť a ani osobnú modlitbu. Na miesto nášho Trojjediného Boha, ku ktorému môže mať každé Božie dieťa osobný a láskyplný vzťah, kladie ezoterika neosobný, kozmický obraz boha, ktorý je nazývaný aj ako „kozmická“ alebo „univerzálna“ sila života. Tvrdí, že z nekonečnosti vesmíru prúdi univerzálna energia života, ktorá všetko preniká, všetko udržuje pri živote a s ktorou musí byť človek v zhode, aby bol zdravý a šťastný. To môžeme dosiahnuť pomocou ezoterických liečiteľských metód a techník, pomocou jogy a meditácie podľa filozofií ďalekého východu. Toto „zjednotenie sa“ s vesmírom sa považuje v ezoterike za najvyšší životný cieľ. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebuje človek spravidla veľa životov.

Ezoterické liečiteľské metódy praktizované pod pláštikom kresťanstva.

V decembri roku 2000 som sa dopočula o novej liečiteľke v našom meste, ktorá má údajne mimoriadne schopnosti uzdravovania. Na základe pozitívnych skúseností v roku 1991 s našou neurodermatitídou som chcela, aby mi liečila moju alergiu. Aj ona na mňa urobila seriózny dojem. Bola to sympatická, schopná žena a okrem toho kresťanka – evanjelička, takže som jej hneď dôverovala. Jej metódy liečenia odkryli široké spektrum ezoteriky: homeopatiu, Schússlerove soli, Bachovu kvetinovú terapiu, orientálnu diagnostiku tváre, prácu s energiami, reiki, zariekanie chorôb a ďalšie iné ezoterické liečiteľské metódy. U nej sa mi opäť stretali tieto zmiešaniny ezoterického myslenia Ďalekého východu, spojené s dôvernými kresťanskými prvkami, čo som medzičasom už považovala za „normálne“. Táto liečiteľka mala veľké úspechy, pretože mala schopnosti média.

Otvorene hovorila o tom, že duchovne bola v kontakte s anjelmi, ktorí jej pri liečení pomáhali. Okrem toho používala kyvadlo pri všetkých terapiách a liečebných prostriedkoch, čo malo pri liečení rýchle a viditeľné úspechy. Používanie kyvadla a duchovný styk s anjelmi mi vysvetlila ako Boží dar, ktorý vraj dostala, aby mohla liečiť. Pre mňa to boli úplne nové skúsenosti. Liečiteľka hovorila často o svojej viere v Boha. V jej ordinácii som videla Bibliu a dokonca aj Ježišovu sochu. Zaslepená kresťanským zdaním tejto ženy, viditeľnými úspechmi jej liečenia, ako aj mojím vlastným akceptovaním ezoterických myšlienok Ďalekého východu som sa ňou nechala liečiť ja i moja rodina. Až príliš neskoro som si všimla, že u tejto ženy som sa nachádzala v okultnej oblasti, pretože jej mediálne schopnosti uzdravovania boli v skutočnosti vyvolané mocnosťami temná. No vo svojej neskúsenosti som nemala pochybnosti o jej údajne „božských daroch liečiť“.

Vtedy som verila tomu, že všetko, čo uzdravuje, musí byť dobré a musí pochádzať od Boha. Do tohto okamihu som nevedela, že aj diabol môže predstierať uzdravenia. Sú to zdanlivé uzdravenia, pri ktorých sa pôvodné choroby alebo problémy síce zdajú byť „vyliečené“, no v skutočnosti sa presunú len do iných oblastí. Po ezotericko-okultnej liečbe zmizne síce telesná bolesť alebo neurodermatitída; zato sa však o nejaký čas, niekedy až o niekoľko rokov, objavia nové problémy, ktoré sa nemusia týkať len tela, ale aj duše a ducha: často sa objavia iné telesné choroby, ale aj psychické problémy, strach, nočné móry, agresia, hádky, narušenie ľudských vzťahov a dokonca aj narušenie vzťahu k Bohu, ako sú zábrany pri modlitbe alebo náhly odpor voči božským veciam. Diabol nepozorovane maskuje svoje ničivé úmysly domnelými „miernymi“ ezoterickými liečivými metódami. Predstiera uzdravenia, aby sa človek na to spoľahol a aby tak on dostal moc nad ľuďmi a mohol uškodiť ich duši.

Namiesto k lekárom sme chodili s našimi chorobami teraz väčšinou k tejto liečiteľke. U môjho staršieho syna sa zrazu objavili nevysvetliteľné bolesti hlavy, ktoré mu mala liečiť tiež táto liečiteľka. Po niekoľkých liečebných sedeniach mi liečiteľka celkom nečakane vtisla do ruky kyvadlo s odôvodnením, že teraz sa ja musím naučiť s ním pracovať. Chcela využiť materskú dovolenku a svoju ordináciu na štvrť roka zavrieť. Počas jej neprítomnosti som mala ja sama pomocou kyvadla určovať čas užívania silného homeopatického lieku, aby sa nemuselo prerušiť tak úspešne začaté – a drahé – liečenie môjho syna.
Najprv som pocítila celkom mimovoľnú nechuť k osobnej práci s kyvadlom. No liečiteľka sa snažila zbaviť ma všetkých pochybností a odporu. Vysvetlila mi, že kyvadlo je úplne neškodné a nie je to nič mimoriadne. Je to spravidla len kontakt s vlastným podvedomím, ktoré týmto spôsobom naznačuje, čo telo, resp. duša, potrebuje. Uverila som jej.
Musela som sa rýchlo rozhodnúť, pretože som ju mohla zastihnúť už len niekoľko dní. Buď pomôžem svojmu synovi použitím kyvadla pri doteraz účinnom lieku, alebo sa v tejto drahej liečbe už nebude môcť pokračovať. Hoci sa vo mne všetko búrilo, predsa som len vzala kyvadlo do ruky. Nevedomky som už len prijatím kyvadla dala súhlas zlu, aby cezo mňa pôsobilo. To, že za použitím kyvadla stoja okultné sily, zlí duchovia, to som vtedy ešte nevedela. A potom už išlo všetko veľmi rýchlo. Zrazu som aj ja získala schopnosti média. Jednoducho tu boli!

Schopnosti média

Liečbu svojho syna som teda doviedla do konca, presne tak, ako mi to vysvetlila liečiteľka. Jan bol úplne zbavený bolestí hlavy a môj odpor k použitiu kyvadla tým úplne zmizol. Začala som s kyvadlom pracovať aj v bežnom, všednom dni. Najprv som ho použila pri liekoch, potravinách a pri všetkom možnom. Fascinovalo ma, ako sa týmto spôsobom dá nadviazať kontakt s podvedomím.

Prostredníctvom určitých otázok, ktoré som položila, a prostredníctvom odpovedí, ktoré som dostala, som čoskoro získala podozrenie, že to nemôže byť len podvedomie, čo spôsobovalo výkyvy kyvadla. Začala som totiž kyvadlom pohybovať aj nad písmenami a tu sa mi tvorili celé vety – mali zmysluplný obsah a týkali sa môjho života. Tým dostalo kyvadlo v mojich rukách novú kvalitu. Častejšie ma však začali bolieť dlane, hlavne v noci. Čoskoro som získala ďalšiu schopnosť. Cez moju pravú ruku prúdili teplé vlny a to mi spôsobovalo nezvyčajné mravčenie. Cítila som, že by mi ruka začala automaticky písať, keby som to dovolila; o tejto mediálnej schopnosti som už čítala. Pri automatickom písaní vedie ľudskú ruku neviditeľná, nadprirodzená sila a ruka píše sama od seba. Najprv sa mi to zdalo trochu nebezpečné, ale veď u liečiteľky som tiež videla veľa nezvyčajných vecí, ktoré údajne všetky pochádzali od Boha.

Vduchu som povedala Ježišovi, že budem dávať dobrý pozor na to, čo moja ruka napíše. Ak to bude niečo zlé alebo ak to nebude mať žiaden význam, tak v tom nebudem ďalej pokračovať. Ale ak by na papieri bolo napísané niečo dobré alebo sväté, budem to považovať za Božiu vôľu, že týmto spôsobom chcel so mnou nadviazať kontakt. S naivnou dôverou som teda nechala svoju ruku voľne k dispozícii. Napísala niekolko slov v neznámom jazyku. Prvá čitateľná a zrozumiteľná veta znela: „Chvála, oslava, veleba a všetka sláva nášmu Pánovi.“
Prijala som tieto slová ako niečo sväté a písala som ďalej, pretože som nespoznala, kto bol myslený týmto „naším Pánom“. Vo svojej nevedomosti som verila, že je to chválospev na nášho Trojjediného Boha.

Môj „aniel“

A zrazu sa mi písomne predstavil jeden „anjel“. Povedal svoje meno a svoje vysoké postavenie v hierarchii anjelov. Mojou rukou písal, že ho ku mne poslal Boh, aby ma sprevádzal a viedol ku svätosti. Boh mi dá dar uzdravovať s cieľom, aby som viedla duše k Ježišovi, a on, môj „anjel“ mi v tom má pomáhať, učiť a ochraňovať ma. Vysvetlil mi, že Boh mi dá stigmy, rany, a preto ma už niekoľko týždňov po nociach tak veľmi bolia dlane. No aby som to hneď uviedla na správnu mieru, tento „anjel“ bol v skutočnosti diabol, ktorý sa len vydával za anjela svetla. Jeho správanie sa zdalo byť priateľské a dôstojné, takmer až sväté. Tento falošný „anjel“ mi diktoval nádherné modlitby a texty plné svätých slov, ktoré nevyvolávali žiadne pochybnosti o jeho údajne božskom pôvode. Veľmi priateľským spôsobom mi poskytol pomoc a poradil pri mojich malých problémoch všedného dňa, čo mi veľmi prospelo, a tiež mi vysvetlil, že to bol vlastne on, kto zakaždým vyvolal vychýlenie kyvadla. Komunikácia a každodenný kontakt s týmto „anjelom“ prebiehali spravidla prostredníctvom práce s kyvadlom, automatického písania alebo ako prenos myšlienok – tento mediálny dar som neskôr tiež dostala. Bola to tichá komunikácia bez slov medzi mojím „anjelom“ a mnou.

Nesmieš pracovať s kyvadlom

Členovia mojej rodiny, ale aj ja sama, boli v tomto čase častejšie chorí než inokedy. No vždy sme opätovne rýchlo vyzdraveli, vďaka môjmu údajnému „Božiemu pomocníkovi“, ktorý mi dával veľmi účinné rady na rýchle uzdravenie. Dnes som hlboko presvedčená, že všetky ochorenia spôsobil tento zlý duch, ktorý mi potom hneď ukázal vhodnú liečebnú metódu, aby som sa s ním ešte užšie kontaktovala, aby som mu bezpodmienečne verila a aby on tak získal nado mnou moc.
Tak to šlo určitý čas, až kým mi zrazu akýsi vnútorný hlas povedal: „Nesmieš pracovať s kyvadlom!“ A kyvadlo nečakane zastalo. Aj keď som sa ho viackrát pokúšala rozkývať, kyvadlo sa odvtedy už nikdy viac nepohlo. V tomto období sa stiahol aj „anjel“, čo ma samozrejme dezorientovalo. Preto som sa rozhodla poradiť s liečiteľkou. Bola to jediná známa osoba, ktorá mala skúsenosti s nadprirodzenými vecami. Vysvetlila mi, že som veľmi nadaná duša a že všetky tieto schopnosti prichádzajú od Boha. Nemám si robiť žiadne starosti, že sa mi kyvadlo nehýbe a ani že sa prerušil kontakt s „anjelom“. Prestávky v kontakte s „nebom“ sú vraj celkom normálne, že aj u nej je to tak. Niekedy je čosi také vraj len skúškou.
Keďže kyvadlo už nefungovalo, poradila mi, aby som sa pokúsila nadviazať kontakt s „anjelom“ prostredníctvom virgule, čarovného prútika, takzvaného biotenzora, ktorý mi potom aj dala. A skutočne, prostredníctvom neho vstúpil „anjel“ opäť do môjho života. Vysvetlil mi, že na Božie nariadenie sa musel stiahnuť a že to všetko bola pre mňa len skúška. Teraz mi vraj môže znova pomáhať a čoskoro by ma chcel vzdelávať v liečiteľstve.

Ešte som nechápala, že to bol Ježiš, ktorý mi slovami „Nesmieš pracovať s kyvadlom!“ začal ukazovať východisko. Veď zlý duch pracoval už na tom, aby ma svojou mocou duševne a telesne zničil. Ale ja som o tom nič netušila, lebo všetky vysvetlenia, ktoré mi tento diabol ukrytý v podobe anjela dával, zneli tak veľmi presvedčivo. Preto som si bola istá, že všetko toto muselo pochádzať od Boha. Navyše sa aj pred mojimi očami diali zvláštne veci, ktoré sa zdali byť osožné a sväté.

Moja liečiteľská formacia

Ten takzvaný „anjel“ mi oznámil, čo sa mám učiť. Napríklad liečenie pomocou Bachovej kvetinovej terapie. V kníhkupectvách som si zaobstarala potrebnú literatúru a kúpila som si aj potrebné liečivá, v tomto prípade fľaštičky s Bachovými kvetinovými esenciami. Potrebovala som len základné poznatky z príslušnej metódy liečenia. Pri liečebných praktikách mi údajný „anjel“ dával jednoznačné pokyny, čo mám robiť. Pri každej chorobe mi presne ukázal, ktorú liečebnú metódu a akým spôsobom ju mám použiť. Tým som sa za veľmi krátky čas mohla naučiť a začať praktizovať rôzne liečebné metódy. Ťažiskom môjho vzdelávania boli tieto oblasti: homeopatia, Schússlerove soli, Bachova kvetinová terapia, rôznorodé energetické kvetinové esencie, energetické kvapky, anjelské kvapky a kineziológia. Dodatočne som dostala aj schopnosť používať biotenzor. Okrem toho som dokázala ľudí liečiť na dialku pri pohľade na ich fotografiu alebo na meno napísané na papieri.

Údajný „anjel“ zostavil so mnou aj súbor modlitieb, ktoré som mala odriekať pri prak-tizovaní liečby. Diktoval mi texty pôsobiace kresťanským dojmom, preto sa mi zdali byť veľmi zbožné. Niektoré modlitby obsahovali dopĺňajúce znaky – čiary a krúžky. K hlavnej časti liečby patrilo požehnávanie posvätenými ružencami a dokonca som na liečbu mala používať aj svätenú vodu. Takáto mätúca zmiešanina okultizmu a pravého náboženstva mala odstrániť ešte aj poslednú iskierku mojich pochybností o tom, že by táto metóda uzdravovania nemala mať božský pôvod. Dnes viem, že som v podstate robila bielu mágiu, maskovanú kresťanským balením a katolíckym obalom. Pri bielej mágii satan vyvoláva zdanlivé uzdravenia a koná zdanlivé zázraky na prilákanie ľudí, aby ich potom mohol vtiahnuť do svojej moci a dostal právo na ich život.

No každý druh mágie je hriechom, porušuje prvé Božie prikázanie. Preto nás Katolícka cirkev vo svojom katechizme pred mágiou naliehavo varuje (porovnaj: KKC č. 2113-2117, 2138).

Mojou chybou bolo, že som sa neobrátila na kňaza, aby som tak mohla dostať pomoc a pokyny od Cirkvi. Nemala som odvahu, pretože som nepoznala kňaza, ktorému by som sa dokázala zveriť. Bála som sa, že ma kňaz nepochopí a možno ešte ako psychicky labilnú mi bude odporúčať liečenie. A tak som si všetko vybavovala medzi sebou a Bohom a moje mediálne schopnosti som aj naďalej utajovala. Takto mi to prikázal aj môj falošný anjel. Až po ukončení celej mojej liečiteľskej formácie som ich mala odhaliť a potom verejne pôsobiť ako ľudová liečiteľka.
No všetko malo byť úplne ináč: Boh vedel o mojej neznalosti a poznal aj moju dobrú vôľu, že uzdravovaním som chcela získavať duše pre neho. Preto ma vo svojom milosrdenstve priviedol naspäť k sebe.

Oslobodenie z ezoteriky

Môj návrat do Katolíckej cirkvi a k jej učeniu prebiehal postupne a opatrne a časovo paralelne s mojím ezoterickým zmätkom a liečiteľ-skou formáciou. Najprv som sa tešila z mediálnych schopností, ktoré som mala. Už sme nepotrebovali chodiť k lekárovi a zdalo sa, že ja som skutočne duša omilostená Bohom. Vtedy mi bolí texty a rady diktované ako „priamy príhovor Boha“. No napriek tomu vo mne stále narastala túžba byť znovu „normálna“. Chcela som jednoducho viesť dobrý, nenápadný život v katolíckej viere, a tak som vnímala svoje mediálne schopnosti stále viac ako záťaž. Už som ich nechcela mať. Ale keďže som verila, že uzdravovanie je pre mňa Božím poverením, bála som sa, že ak s tým prestanem, odmietnem tým niečo samotnému Bohu. To bolo pre mňa skutočnou záťažou. Medzičasom sa môj život viery stával stále viac intenzívnym a vrúcnejším. Začala som chodiť opäť pravidelne na svätú omšu a po viac ako 20 rokoch som sa začala znova spovedať. No čím živšie som praktizovala katolícku vieru, o to problematickejšie sa stávalo pre mňa zjednotiť evanjelium Ježiša Krista s ezoterickým učením o energiách a meridiánoch, o kyvadle a prúdení síl, o karme a esenciách.

A však falošný „anjel“ ma opätovne uisťoval o tom, že moje povolanie naďalej spočíva v tom, aby som prostredníctvom uzdravovania získavala duše a privádzala ich k Ježišovi a k jeho cirkvi. Hovoril mi, že ezoterické liečenie je pre mňa katolíčku len Bohom určený „prostriedok“ na dosiahnutie „tohto cieľa“ v dnešnej dobe.

Moje vzdelávanie, moja liečiteľská formácia sa medzičasom už ukončila a blížil sa okamih, aby som ako liečiteľka začala verejne pôsobiť. No v mojom srdci nešlo dohromady spojiť ezoterické liečenie a autentický život v katolíckej viere. Dostala som sa do ťažkého vnútorného konfliktu. Celé týždne som úpenlivo prosila – často na kolenách a niekedy so slzami – Ježiša a Máriu, aby ma ochránili pred bludnými cestami a aby mi jednoznačne ukázali Božiu vôľu.
Pomaly, ale isto som začala mať stále väčší odpor ku všetkému ezoterickému, predovšetkým k ezoterickým liečebným prostriedkom. Začala som cítiť veľmi veľkú lásku ku Katolíckej cirkvi, hoci predtým mi na nej veľmi veľa prekážalo, a spoznala som, že Sväté písmo je s učením ezoteriky nezlučiteľné. Môj falošný anjel takým nepochopiteľným spôsobom podporoval priania, ktoré mi vložil do srdca Boh, že by som ho nikdy nebola odhalila ako zlého ducha. Keď som chcela napríklad ísť častejšie na spoveď, povzbudzoval ma v tom. Nemala som mať žiadne podozrenie, s kým to mám vlastne v skutočnosti do činenia. Tri a pol roka sa zlý duch vydával za „anjela svetla“ a pritom sa neprezradil. Správal sa voči mne ako svätý priateľ, stále ochotný pomôcť, priateľský a dôstojný, nikdy na mňa nerobil nátlak a nikdy mi nevnucoval svoju vôľu. Všetko vyzeralo veľmi dobre a sväto.

Keďže som skutočne nehľadala nič iné len Božiu vôľu, Boh mi vo svojej dobrote vnukol spásnu myšlienku, aby som si moju charizmu nechala potvrdiť u niektorého kňaza. Len po jasnom znamení zo strany Cirkvi som bola ochotná prijať ezoterické liečiteľstvo ako Bohom chcený „prostriedok na dosiahnutie cieľa“. Po dlhom čase modlitieb som konečne spoznala jedného kňaza, ktorému som sa dokázala zveriť. On ma varoval pred rafinovanými klamstvami diabla a radil mi modliť sa, aby mi Boh poslal do cesty omilosteného kňaza, ktorý by mi – inšpirovaný Duchom Svätým – vniesol jasno do tejto veci.

Týmto kňazom mal byť páter James Manjackal. V roku 2004 mal v Hamburgu duchovné cvičenia a ja som sa na ne prihlásila. Od tohto charizmaticky omilosteného kňaza som očakávala rozhodujúcu pomoc. Tri dni pred začiatkom duchovných cvičení ma veľmi silno začala svrbieť ruka. To znamenalo, že zamaskovaný „anjel“ mi chcel písomne niečo oznámiť. Dúfala som, že Boh mi pred duchovnými cvičeniami zjaví ešte niečo dôležité. To, čo som vtedy napísala, prinieslo rozhodujúci obrat v mojom živote a znamenalo koniec šikovne nastraženej pasce, do ktorej ma diabol priviedol. Text znel: „Ja som démon. Teraz ťa musím opustiť, a preto sa ti priznávam, aby som ťa vyľakal. Ty si nikdy nedokázala liečiť. Všetko bolo zbytočné.“
Páter James mi potvrdil, že týmto „anjelom“ bol v skutočností zlý duch. Ja sa teraz musím celou svojou vôľou zrieknuť zlého ducha a obnoviť svoju vieru v Ježiša Krista. Silou svojej autority a v mene Ježiša Krista prelomil páter James démonické putá. Definitívne oslobodenie prišlo po úprimnej ľútosti pri svätej spovedi.

I keď som po týchto duchovných cvičeniach zničila všetky ezoterické predmety, liečivá, knihy a CD-čka, napriek tomu ma ten zmienený „anjel“ ešte určitý čas navonok napádal. Služby a úspechy pri liečení diabol nedáva zadarmo. On si žiada svoju cenu, skôr či neskôr. Teraz ukázal svoju pravú tvár. Nechce naše šťastie a naše dobro. No práve v tomto čase mi bol Ježiš obzvlášť blízko.

Ježiš je mojím jediným Vykupiteľom

Po všetkých týchto skúsenostiach som teraz svoj život postavila a upriamila celkom a jedine len na Ježiša Krista, môjho Záchrancu a Vykupiteľa. Nielenže ma oslobodil z pút satana, ale ma navyše obdaroval úplne novou hĺbkou viery: Objavila som nutnosť čítať Sväté písmo, objavila som krásu modlitby, predovšetkým poklony. Mala som túžbu chodiť každý deň na svätú omšu, čo som rada robila aj počas týždňa, a celkom nanovo som spoznala význam svätej Eucharistie.
Moje srdce sa naširoko otvorilo pre lásku k Panne Márii a zrazu som mala túžbu naučiť sa modlitbu ruženca, aby som tak mohla spolu s Pannou Máriou rozjímať o Ježišovom živote. Nanovo som prehodnotila aj svoj postoj k Svätému Otcovi a uvedomila som si, že by som mala čosi zmeniť aj v mojom osobnom životnom štýle. Následne som napríklad prestala používať antikoncepciu a rešpektovala som učenie Katolíckej cirkvi, ako sa vysvetľuje v encyklike Humanae Vitae. Bolo to oveľa ľahšie, ako som si myslela.

Dnes som veľmi šťastnou katolíčkou a všetkým chcem rozprávať o kráse a plnosti našej viery. Keď svoju vieru v Cirkvi živo praktizujeme, vtedy sme najlepšie chránení pred úkladmi a osídlami nepriateľa, ktorý sa najprv vydáva za anjela svetla, no skôr či neskôr musí ukázať svoju pravú tvár. Chcem Bohu, svojmu Záchrancovi, ďakovať až do konca môjho života, vzdávať mu chválu a každý deň ho viac milovať.

Prevzaté z: https://www.greckokat-sabinov.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=356

Comments are closed.