Svedectvo bývalého pastora Hnutia viery.

I na Slovensku existuje mnoho cirkví, charizmatických spoločenstiev, ktoré si zakladajú na daných tézach Hnutia viery.

Svedectvo bývalého pastora Hnutia viery.

I na Slovensku existuje mnoho cirkví, charizmatických spoločenstiev, ktoré si zakladajú na daných tézach Hnutia viery. I keď otvorene o tom nehovoria, dajú sa poznať iba podľa ovocia. Buďte preto opatrní, lebo  diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral…

Comments are closed.