Proroctvo sestry Lucie z Fatimy

Kto ho nechcel?
V rámci cirkvi i mimo nej nebol oň záujem kvôli víziám, ktoré predkladal. A tak som bol veľmi znepokojený. Bez toho, aby som sa niekoho poradil, pomyslel som si: “Napíšem sestre Lucii.”

Ako Vám to prišlo na myseľ?
Presne tak, ako som povedal. Ale ako viete, od začiatku bola patrónkou inštitútu Panna Mária z Fatimy. Je súčasťou Apoštolskej konštitúcie. V nej pápež odovzdáva inštitút pod patronát Panny Márie z Fatimy. Keď vstúpite do ústavu, na konci chodby sa nachádza socha Panny Márie z Fatimy a kaplnka ústavu je zasvätená Panne Márii z Fatimy.
A tak som si pomyslel, že jej napíšem. A písal som jednoduchými slovami: “Pápež chcel tento inštitút. Prechádzame veľmi ťažkými časmi. Prosím vás len, aby ste sa modlili.” Povedal som si, že neočakávam žiadnu odpoveď, stačia mi jej modlitby.
Ako iste viete, na to, aby ste sa mohli skontaktovať so sestrou Luciou, dokonca i listom, potrebujete povolenie jej biskupa. A tak som poslal list biskupovi a on ho odovzdal sestre Lucii.
Na moje veľké prekvapenie som dostal odpoveď po viac ako dvoch alebo troch týždňoch. Bolo to rukou písaný list a pomerne dlhý. List končil slovami: “Otče, príde čas, keď sa odohrá rozhodujúci boj medzi Kristovým a satanovým kráľovstvom nad manželstvom a rodinou. A tí, ktorí budú pracovať pre dobro rodiny, budú prenasledovaní a súžení. Ale nebojte sa, pretože Panna Mária už rozdrtila jeho hlavu.” Toto zostalo vryté v mojom srdci a napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sme sa stretli – a bolo ich veru veľa – mi tieto slová vždy dodali veľkú silu.

Keď čítate slová sestry Lucie ohľadom rozhodujúcej bitky medzi Pánom a Satanom nad manželstvom a rodinou, myslíte si, že hovorila o súčasných momentoch v dejinách?
Pred rokmi som začal vnímať, že po takmer tridsiatich rokoch sa slová Lucie začínajú napĺňať. Táto rozhodujúca bitka bude súčasťou môjho rozprávania dnes. Satan konštruuje anti-stvorenie.

Anti-stvorenie?
Ak čítame druhú kapitolu Genesis, vidíme, že chrám stvorenia je založený na dvoch pilieroch. Po prvé – človek nie je niečím, ale je niekým, a preto si zaslúži absolútny rešpekt. Druhým pilierom je vzťah medzi mužom a ženou, ktorý je posvätný. Medzi mužom a ženou. Pretože stvorenie sa zavŕšilo, keď Boh stvoril ženu. Akonáhle stvoril ženu, Biblia hovorí, že Boh odpočíval.
Čo porozujeme dnes? Dve hrozné udalosti. Po prvé, legalizácia potratov. To znamená, že potrat sa stal subjektívnym právom ženy. “Subjektívne právo” sa stalo súčasťou etickej kategórie, a preto vstupujeme do sveta dobrého a zlého a hovoríme, že potrat je dobrý, je správny. Druhá vec, ktorú vidíme, je snaha zrovnať homosexuálne vzťahy s manželstvom. Vidíte, že Satan sa pokúša ohrozovať a zničiť obidva piliere, aby mohol vytvoriť ďalšie stvorenie. Ako keby provokoval Pána a povedal mu: “Vytvorím ďalšie stvorenie a muž a žena povedia: takto to je lepšie.”

Písmo hovorí, že diabol je otec lži, ktorý sa prezentuje ako anjel svetla …
V mojom rozprávaní budem vysvetľovať Ježišove slová, keď hovorí o Satanovi: “Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.” (Jn 8,44). A tak podľa môjho názoru – a ja neviem, či to už počas svojho života videl Ján Pavol II. – v takejto situácii je žena ľudskou bytosťou, ktorá musí byť najviac obhajovaná. Počas svojho pontifikátu napísal Mulieris Dignitatem. Tam sa snažil vyvinúť teológiu ženskosti, pretože pochopil, že ide o citlivú tému.

Je žena bojovým poľom?
V Biblii je detail, ktorý ma vždy zaujal. Po spáchaní prvotného hriechu prehovoril Boh k hadovi a hovorí: “Ustanovím nepriateľstvo medzi tebou a ženou.” To znamená, že Boh určuje medzi ženou a zlom zvláštne nepriateľstvo. Ako keby žena mala nejaký inštinkt pre dobro, pretože Boh stanovil toto nepriateľstvo medzi ženou a zlom. Text pokračuje: “a medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom“, a tu teológovia vidia prorokovanie Máriinho Syna. Preto má žena v tomto osobitnú účasť s dôsledkami pre kultúru, spoločnosť a rodinu.

Pripomenuli sme si 100. výročie zjavení Panny Márie deťom z Fatimy. Aký je dnešný odkaz?
Vo Fatime Panna Mária prorokovala. V ostatných zjaveniach sa proroctvo nezjavuje. V Lurdoch nabáda Mária k pokániu, modlitbe, odkazuje kňazom, aby postavili kaplnku na tom mieste. Podnecuje a pripomína silné výzvy Ježiša k pokániu a modlitbe. Ale vo Fatime prorokuje. To znamená, že zasahuje a interpretuje ľudské udalosti. Nikdy predtým to neurobila.

Prorokovala aj sestra Lucia?
Áno, úplne vstúpila do proroctva Panny Márie a zanechala aj spomienky. Niektoré sú veľmi pôsobivé. Cítila, že to bola úloha, ktorú jej dala Panna Mária. To znamená, že toto proroctvo odovzdáva a interpretuje.
Mám sestru, ktorá je teraz v nebi. Ako dieťa videla slávnu aurora borealis (polárnu žiaru ako znamenie). Všetci sa pýtali, čo to znamená alebo či to bolo znamenie. A čo sa stalo potom? Druhá svetová vojna.
A vnímate aj vy slová sestry Lucie o “rozhodujúcej bitke” ako proroctvo?
Áno, jednoznačne. To, čo mi napísala sestra Lucia, sa dnes naplňuje.

Prevzaté z YouTube
a https://www.verim.sk/to-co-mi-napisala-sestra-lucia-sa-dnes-naplnuje/

Comments are closed.