Sodoma a Gomora z dronu

Boží soud nad těmi, kteří žili bezbožně

Podle starodávných záznamů byla Sodoma a Gomora s jejím okolím zdrojem sexuální zvrácenosti a nemorálnosti.

Ta města se tak zkazila, že překročila i hranice božské trpělivosti. Tak zní záznam v Bibli. V dnešní době se jméno „sodoma“ stalo synonymem pro skutky, které byly v těchto místech provozovány. Bůh se proto rozhodl tato města s jejich okolím zničit ohněm, sírou a vypálit je solí (5. Mojžíšova 29,23). Důvod jejich zničení najdeme taktéž v biblickém záznamu v 1. Moj. 19,24-25, dále u Judy 7, Ezechiel 16,49-50 atd., vše pro ohavnost před Bohem, kterou páchali. Na celé to údolí pršely oheň a síra. Bible prohlašuje, že po celé krajině toho okolí vystupoval ze země dým jako z vápenice (1. Moj. 19,28). Přežili jen 4 lidé, které Bůh nechal vyvést těsně před katastrofou. Na světě neexistuje žádný příklad přírodní katastrofy způsobené lidským zásahem, dokonce ani zničení sopečným, či jiným podobným způsobem, či podobné jevy nám známé v současnosti, které by se podobaly tomuto případu.
Jedna z variant počítá s vulkanickou činností, která údajně v tomto místě proběhla. Ale to můžeme s určitostí vyloučit, protože všechny jiné oblasti na světě, kde k erupcím sopek došlo, měly zcela jiný průběh a příznaky (viz. Filipíny, Etna, Jižní Amerika apod.). Například výbuch Vesuvu v Pompejích v 80. letech po Kristu, kde byla zničena města Pompeje a okolí, pohřbil celou oblast do několikametrového nánosu popelu a pemzy. Uvnitř Pompejí lze dnes spatřit po odkrytí a rekonstrukci vše v neporušeném stavu. Zachovaly se malby na stěnách a celé budovy. Popel vše jen pokryl a pohřbil. Lidé a zvířata pohřbení během katastrofy byli vykopáni jako prázdné dutiny. Z lidí byly později vyrobeny sádrové odlitky. Pemza měla za následek zúrodnění půdy jako katalyzátor rústu. Naproti tomu v Sodomě a okolí bylo všechno totálně obráceno v popel. Kostra, kterou Ron Wyatt našel v jednom z těch ztracených měst, měla stále ještě lidský tvar, ale byla z popela. Dokonce i v kostech viditelný morek byl totálně obrácen v popel. Města byla postavena převážně z vápence a dřeva. Když vápenec sežehneme sírou, popelovým produktem je síran vápenatý. Rozbor pozůstatků Sodomy a Gomory odhalil, že se skládají z velmi čistého síranu vápenatého, téměř bez jakýchkoliv stopových prvků. Skutečnost přítomnosti nepatrného množství stopových prvků naznačuje intenzivní teplo, které je dostačující, aby zbořilo celé vápencové budovy a vypařilo všechny jiné prvky. Pouze tepelné vrstvenní bylo pozorováno ve válce při bombardování v Hamburku, kde došlo k vysokým teplotám při leteckém náletu. Sopečná činnost neprodukuje takový druh čistého a jemného popela. Mimo jiné zde není pemza, která vzniká u erupcí sopek, která by zúrodnila půdu. Připomeňme i skutečnost, že pokud bychom připustili tézi o odvěkém solném jezeře, pak by byla otázka, proč by si taková města v této oblasti stavěli u zdroje nepoužitelné slané vody? Je jasné, že toto slané jezero tam vždy nebylo a můžeme brát zcela vážně, že zde bylo údolí, jímž protékal Jordán. Údolí bylo zalesněné. Ještě dnes jsou vidět ve vodě zbytky těchto stromů. Pak je ještě otázka, odkud se zde vzaly tak velké sirné koule, když jinde na světě se v takovém provedení nevyskytují? Je to slisovaný sirný prach o vysoké čistotě síry. Udělal jsem rozbor a bylo změřeno 92-95 % čisté síry. Tak čistá síra se v přírodě v takovém stavu a provedení nevyskytuje. Celá oblast je cítit vypálenou sírou a po zemi se jich válí milióny. Je to bílý zapáchající prášek. Jde ovšem o vypálenou síru, kde proces hoření proběhl až do konce. Našel jsem však spoustu sirných zásahů ve zdech, kde byl proces hoření předčasně ukončen (padající popel atd), nebo sirná koule zapadla do popela. Taková koule byla zdrojem mého hledání, protože tam byl možný proces dokončit a dokázat, že šlo o síru. Zvláštní je, že tyto sirné koule se nacházely jen v dané oblasti a určených místech. Jen pár set metrů bokem tyto jevy vůbec nezpozorujete. A také nikde jinde na této planetě!

Přírodním zásahem byl později zahrazen na jihu přirozený odtok Jordánu. Údolí Siddim se tak zaplnilo sladkou vodou, kde ještě dnes jsou patrny pahýly pozůstatků stromů a jiných dřevin. Dále je na zvážení, proč když bylo toto jezero vždy takto slané (dle odborníků) a postupně klesá jeho hladina (5-10 cm za rok), a odkrývá tyto krápníkové útvary, které podle kritiky vytvořilo samo slané moře, není zde v popelu žádný stopový prvek soli? Každý odborník vám řekne, co se stane s půdou, která je tak silně kontaminována solí. Aby vám začala rodit taková půda, což je nemožné, musíte několik centimetrů, ne-li metrů, vybagrovat a nahradit zdravou zeminou. Udělal jsem rozbor tohoto popelu, odebraného kousek od moře, a rozbor ukázal, že se tam nenachází žádný prvek soli. Naopak v popelu se nacházelo až 10,30 % prvku S – síry! Když popel obsahuje takové vysoké procento síry, co asi hořelo, že zanechalo tak vysoký zbytek síry?
Máme ještě záznam od J. Flavia, který v knize Války Židovské a Starožitnosti Židovské píše, že viděl zbytky těchto spálených bezbožných měst. Neobstojí tudíž ani názor, že oblast u Gomory byla zaplavena mořem, neboť by ji nemohl Flavius vidět a římská armáda by při obléhání Masady v r. 73 musela tábořit na hladině Solného moře!

Viac o výskumoch a nálezoch v Sodome a Gomore sa môžete dočítať na archeologickej webovej stránke:
http://www.b-a-n.eu/lokality/sodoma-a-gomora

Comments are closed.