Kurz Ješua I. – 5., 6., 7. časť

Radostná zvesť o tom, ako sa dostať naspäť k prebývaniu s Bohom… bez skratiek, bez ilúzií a falošných uľahčených chodníkov…
Starý Zákon a evanjelium? Je evanjelium časťou Biblie alebo je jej jadrom? Čo je obsahom evanjelia? Božia moc môže a chce zvíťaziť aj v tvojom živote…
Prečo medzi Bohom a jeho ľudom je zmluva? Prečo je viac? Prečo je kráľovská a manželská zmluva prototypom tejto zmluvy?

Comments are closed.