• Tematické bloky

Božie Slovo: Základný kurz Ješua -5, 6, 7

Evanjelium – 1. časť

Radostná zvesť o tom, ako sa dostať naspäť k prebývaniu s Bohom… bez skratiek, bez ilúzií a falošných uľahčených chodníkov…

Evanjelium – 2. časť

Starý Zákon a evanjelium? Je evanjelium časťou Biblie alebo je jej jadrom? Čo je obsahom evanjelia? Božia moc môže a chce zvíťaziť aj v tvojom živote…

Zmluva medzi Bohom a jeho ľudom – 1. časť

Prečo medzi Bohom a jeho ľudom je zmluva? Prečo je viac? Prečo je kráľovská a manželská zmluva prototypom tejto zmluvy?

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate