Kurz Ješua I.: Dom na skale 3.,4. časť

Na čom stojí naša viera, čo je jej základom? Sám Boh… Naša viera stojí na tom, ako sa sám Pán predstavil, prejavil, čo zjavil… Prví ľudia uverili predstave Boha, ktorá nepochádzala od neho samotného…
Existuje úzka súvislosť medzi Zjavením Boha v Biblii a v stvorení ako aj medzi zákonitosťami oboch rovín Zjavenia…

Comments are closed.