Ješua I, 15.,16. časť

Človek schopný prežívať Božiu lásku nemá iným zmysel života ako stáť v službe Boha a interpretovať svojím životom hymnus lásky.

Comments are closed.