Halloween – o. Matúš Marcín

Otec Matúš Marcín (bývalý exorcista) hovorí o démonickom sviatku Halloween, ktorý je oslava diabla. Je to sviatok mágov, čarodejníkov a bosorákov. Vplyv nielen Halloween, ale i rôznych démonických hier, divadelných démonických hier na človeka, špiritizmu a rôznych démonických praktík na život človeka. Praktické skúsenosti z oslobodenia.

Zdroj: YouTube kanál:
https://www.youtube.com/channel/UCwBm6cFG7_N4DeSr3TG-gmg

Bývalý satanista varuje kresťanov pred slávením Halloweenu

Mali by kresťania sláviť Halloween? Názory kresťanských predstaviteľov, laikov a členov cirkvi sa líšia.
Podľa prieskumu CBN News na Facebooku si 87 % veriacich myslí, že kresťania by nemali sláviť Halloween, zatiaľ čo 13 % si myslí, že je to v poriadku.
Bývalý satanista John Ramirez sa nedávno pripojil k Charlene Aaronovej v relácii CBN News’s Prayer Link, aby hovorili o kresťanoch a Halloweene.

ČÍTAJTE: Rodičia pozor: Satanské kluby po škole majú za cieľ podkopať kresťanské kluby

„Bol som generálom kráľovstva temnoty v čarodejníctve,“ povedal Ramirez. „Sedel som s diablom a rozprával som sa s ním tak, ako sa dnes rozprávam s vami. Bol to takýto druh komunikácie. Bol to takýto druh vzťahu.“
Ramirez varuje, že Halloween nie je len o kostýmoch a sladkostiach – existuje oveľa temnejšia realita.
„Niekedy ľudia hovoria: ‚Halloween som oslavoval pred 10 rokmi, toto som robil pred 15 rokmi, toto som robil pred 20 rokmi. Ale dvere sú stále otvorené. Práve ste prekliali svoju rodinu na tri až štyri generácie,“ povedal Ramirez pre CBN News.
„Musíte si byť vedomí, že je to prekliatie. Musíte sa vrátiť na miesto, kde ste začali, do toho roku, keď ste začali s tou halloweenskou záležitosťou, s oslavou, keď ste začali mať stretnutie s temnou stranou. Musíte sa vrátiť na to isté miesto a zrieknuť sa toho a zrieknuť sa toho v mene Ježiša Krista a poprosiť Boha, aby vám to odpustil, aby sa Boh zmiloval a zavrel tie dvere, aby sa celá vaša rodina mohla pohnúť dopredu,“ pokračoval.

Nepriateľskí svedkovia o Halloween

Satanisti svojimi rúhaniami neúmyselne svedčia o skutočnosti Najsvätejšej sviatosti

Pod hlúpym a povrchne šokujúcim hlukom moderných osláv Halloweenu sa skrýva mrazivé svedectvo o realite svätých, ktorých si uctievame v predvečer sviatku Všetkých svätých, a o Najsvätejšej sviatosti, ktorej boli takí oddaní. Tento deň oslavujú hlboko pomýlené duše, ktoré útočia na Eucharistiu a často diabolsky potvrdzujú, že to, čo aj mnohí katolíci považujú len za symbolický chlieb, je v skutočnosti skutočne prítomný Boh – telo, krv, duša a božstvo.

Keď satanisti zvolávajú svoje rúhavé čierne omše, nehľadajú len oblátky, víno a hroznovú šťavu, ktoré sa používajú v protestantských kostoloch. Chcú skutočnú eucharistický objekt, ktorý možno získať iba v katolíckom kostole. A tak, hoci mnohí kresťania považujú katolicizmus za rúhanie kvôli tomu, čo Cirkev učí o obete svätej omše (KKC 1365-67), skutoční vyznávači diabla poskytujú presvedčivé proti-svedectvo, diabolsky potvrdzujúc katolícke dogmy vo svojich pekelných rituáloch. Odtiaľ pochádza termín čierna omša.

„Realita čiernych omší si vyžaduje, aby katolíci začali s rovnakou úctou chrániť Ježiša vo svätej Eucharistii ako uctievači satana, ktorí ho chcú neúctivo znesvätiť,“ hovorí otec Roger Landry, kňaz z diecézy Fall River v Massachusetts.

„Kňazi a diakoni, mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania a vlastne všetci veriaci musia byť ostražitejší, aby zabezpečili, že Ježiš v Eucharistii nebude ukradnutý,“ dodáva páter Landry, „tým, že zabezpečia jeho konzumáciu hneď po prijatí, najmä keď niekto prijíma sväté prijímanie na ruku.“

Halloween to święto demona – Hallowen je démonický sviatok

Halloween to święto demona – Hallowen je démonický sviatok

Dlaczego katolik nie może świętować Halloween? Czy to katolicka przesada, czy ochrona przed realnym zagrożeniem? Gośćmi Tematu Dnia byli Patrycja Hurlak, aktorka i ks. dr hab. Robert Skrzypczak, którzy w rozmowie z Magdą Korzeniewską ostrzegali przed zabawą w „święto demona“.

„Prečo katolík nemôže sláviť Halloween? Je to katolícke preháňanie alebo ochrana pred skutočnou hrozbou? Hosťami Témy dňa boli herečka Patrycja Hurlak a páter Dr. Robert Skrzypczak, ktorý v rozhovore s Magdou Korzeniewskou varoval pred zábavou počas sviatku démonov“.

Halloween to pogański przejaw życia. To jest przykład tego, że pogaństwo przedziera się w nasze życie. Pogaństwo to nie ateizm, to religijność. Jest to ulubiony klimat demona. Demon to ktoś, kto lubi przebywać na nabożeństwach, słuchać pieśni i przeszkadzał Jezusowi w synagogach. – mówił ks. dr hab Robert Skrzypczak – Tam, gdzie człowiek wystawia się na demona, można odczuć jego działanie – podkreślał duchowny Z kolei Patrycja Hurlak podzieliła się historią swojego życia: – Zajmowałam się okultyzmem, ale nie miałam pojęcia, że jest w tym cokolwiek złego. Bawiłam się w Halloween nie mając pojęcia, że to jest największe święto satanistów. Nikt nie uświadomił mi tego, że symbolika wydrążonej dyni wystawionej przed dom, jest symboliką bardzo konkretną,to nie zabawa, to symbolika, która świadczy, że oddaje mój dom pod opiekę demonom i złym duchom i oddaje im cześć – wyjaśniała Hurlak – Jest to czczenie szatana – zaznaczyła aktorka Ks. Skrzypczak skrytykował również objawienie się pogaństwa w kościele, a Patrycja Hurlak opowiedziała, czy można przyjaźnić się i mieć kontakt z błogosławionymi i świętymi. Temat Dnia to program ukazujący się codziennie od poniedziałku do piątku.

Halloween je pohanským prejavom života. Je to príklad pohanstva, ktoré preniká do nášho života. Pohanstvo nie je ateizmus, je to religiozita. Je to obľúbené podnebie démona. Démon je osoba, ktorá rada navštevuje bohoslužby, počúva piesne a vyrušuje Ježiša v synagógach. – povedal páter Robert Skrzypczak, PhD. – Kdekoľvek je človek vystavený démonovi, môže pocítiť jeho účinok,“ zdôraznil duchovný. Patrycja Hurlak sa zasa podelila o príbeh svojho života: – Venovala som sa okultizmu, ale nemala som ani potuchy, že je na tom niečo zlé. Hrala som sa s Halloweenom a netušila som, že je to najväčší satanistický sviatok. Nikto mi nedal najavo, že symbolika vydlabanej tekvice postavenej pred domom je veľmi konkrétna symbolika, nie je to zábava, je to symbolika, ktorá ukazuje, že dávam svoj dom pod ochranu démonov a zlých duchov a uctievam ich,“ vysvetlila Hurláková, „Je to uctievanie Satana,“ zdôraznila herečka. Otec Skrzypczak kritizoval aj prejavy pohanstva v cirkvi a Patrycja Hurláková hovorila o tom, či je možné nadviazať priateľstvo a kontakt s blahoslavenými a svätými. Téma dňa je program, ktorý sa objavuje denne od pondelka do piatku.