Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy

– W Kościele katolickim są księża, którzy przyglądają się temu zjawisku i poddają je negacji – stwierdził Łukasz – Ruch Toronto Blessing stał się niebezpiecznym ruchem, jeśli chodzi o czerpanie z niego – dodawał
– 20 stycznia 1994 roku w Toronto był taki ultra charyzmatyczny kościół zielonoświątkowy. Podczas głoszenia Randy’ego Clarka, który był inicjatorem Toronto Blessing wszyscy doznali błogosławieństwa, ludzie zaczęli się masowo śmiać, ale oprócz tego zaczęły pojawiać się dziwne zjawiska. Ktoś prowadził człowieka na smyczy. Obrońcy tego ruchu mówią, że to było w Duchu. Jednak Duch Święty nigdy nie będzie upokarzał człowieka – opowiadał Łukasz
– Polskie wspólnoty charyzmatyczne bardzo mocno wsiąknęły w ten nurt i zaczęły z niego czerpać bezkrytycznie. Cała wspólnota charyzmatyczna jest przesiąknięta tym ruchem
– mówił Marcin Jak zaznaczył Łukasz, „ruch charyzmatyczny w naszym Kościele jest bardzo potrzebny, natomiast trzeba nadać struktury wspólnotom charyzmatycznym“.
– Nie można być charyzmatykiem bez krzyża – podkreślił Łukasz Malinowski
– Poczuliśmy wezwanie od Matki Bozej, że mamy się tym tematem zająć – mówił Marcin Remisiewicz – Nie mogliśmy obok tego tematu przejść obojętnie – dodawał Łukasz

„V Katolíckej cirkvi sú kňazi, ktorí sa na tento fenomén pozerajú a popierajú ho,“ povedal Luke. „Hnutie Toronto Blessing sa stalo nebezpečným hnutím, pokiaľ ide o čerpanie z neho,“ dodal.
Dňa 20. januára 1994 sa v Toronte nachádzal ultracharismatický letničný zbor. Počas kázania Randyho Clarka, ktorý bol iniciátorom torontského požehnania, všetci zažili požehnanie, ľudia sa začali hromadne smiať, ale okrem toho sa začali diať zvláštne javy. Niekto viedol ľudí na vodítku. Obhajcovia hnutia tvrdia, že to bolo v Duchu. Duch Svätý však nikdy neponíži človeka,“ rozprával Lukáš
Poľské charizmatické spoločenstvá veľmi nasiakli týmto prúdom a začali z neho bez rozdielu čerpať. Celé charizmatické spoločenstvo je preniknuté týmto hnutím
povedal Martin Ako zdôraznil Lukáš, „charizmatické hnutie v našej Cirkvi je veľmi potrebné, ale charizmatické spoločenstvá musia byť štruktúrované.
Bez kríža nemožno byť charizmatickým,“ zdôraznil Łukasz Malinowski.
Cítili sme volanie od Panny Márie, aby sme sa zaoberali touto témou,“ povedal Marcin Remisiewicz, „nemohli sme túto tému prejsť ľahostajne,“ dodal Łukasz

Comments are closed.