Jak se bránit manipulaci?

Manipulátor se nám snaží vnutit pocit viny, využívá lstí, citového vydírání, vyhrožování. Plníme pak jeho přání a příkazy, nehledě na to, co to znamená pro nás. Jsme zbaveni vůle. Než se ze zajetí manipulátora vymaníme, trvá to někdy celé roky. Psychologové ale znají několik způsobů, jak se před manipulativním chováním účinně bránit. Několik rad nám dal odborník na komunikační strategie Preston Ni.

Vždy mějte na paměti svá základní a nezcizitelná práva

 • Máte právo, aby vás druzí lidé respektovali
 • Máte právo vyjadřovat své pocity, svá přání a svá mínění
 • Máte právo stanovit si své vlastní priority
 • Máte právo říkat „NE“ bez pocitu viny
 • Máte právo dostat to, za co jste zaplatili nebo co jste si vybojovali
 • Máte právo vyjadřovat své názory, ačkoli se liší od názorů jiných lidí
 • Máte právo bránit se před fyzickými, morálními i emocionálními hrozbami
 • Máte právo žít v souladu se svým chápáním štěstí

To jsou hranice vašeho osobního prostoru. Manipulátoři tyto hranice hrubě narušují, nerespektují a nerozumí těmto právům. Ale pouze my, nikdo jiný, jsme zodpovědní za svůj život.

Udržujte si odstup

Manipulátor při komunikaci neustále převléká masku. S jedním člověkem je úžasně zdvořilý, s druhým vyzývavě hrubý, v jedné situaci se chová zoufale a bezmocně, a v další se chová agresivně. Pokud u někoho zpozorujete takové extrémní změny přístupů, držte si toho člověka raději daleko od těla a nenavazujte s ním kontakt, pokud to není nezbytně nutné.

Nejčastějším důvodem pro takové chování jsou hluboce zakořeněné zážitky z dětství. Pamatujte, převychovat nebo zachránit manipulátora, to není vaše práce ani povinnost.

Neberte si jeho slova k srdci

Manipulátor se snaží hrát na vaše slabé stránky. Není divu, že v případě, kdy se ocitnete vedle něj, začnete se cítit méněcenně a dokonce se viníte z toho, že nesplňujete jeho požadavky.

Zažeňte takové pocity a pamatujte si, že chyba není ve vás. Manipuluje s vámi, chce, abyste o sobě začali pochybovat a byli připraveni podrobit se vůli druhého. Abyste se vzdali svých základních práv.

Popřemýšlejte o svém vztahu s manipulátorem a zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Projevuje mi dostatečný a upřímný respekt?
 • Nakolik jsou jeho požadavky a přání opodstatněná?
 • Nakolik je váš vztah vyrovnaný?  Neinvestuje do něho jeden víc a druhý jen nečerpá výhody?
 • Nezpůsobuje tento vztah, že mám sám/sama ze sebe špatný pocit?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou pochopit, v čem je problém, zda ve vás nebo v druhé osobě.

Položte mu prověřovací otázky

Manipulátor vás vždy udolá svými prosbami nebo požadavky, takže nakonec zapomínáte na sebe a řídíte se pouze jeho potřebami. Jakmile to příště zkusí znovu, položte mu tyto prověřovací otázky a budete mít jasno, zda je schopen alespoň minimální sebereflexe a sebekritiky:

 • „Myslíš, že je to od tebe rozumný požadavek/rozumná prosba?“
 • „Myslíš si, že je to vůči mně férové?“
 • „Můžu ti na to říct taky svůj názor?“
 • „Ptáš se mě nebo mi to oznamuješ?“
 • „A co z toho budu mít já?“
 • „Ty ode mě opravdu očekáváš, že…“ (Doplňte si podle situace.)

Těmito dotazy jste před druhého postavili zrcadlo. Manipulátor je vystaven reflexi a uvidí skutečný význam svého požadavku. S velkou pravděpodobností ustoupí a vezme svůj požadavek nebo svá slova zpět.

Bohužel jsou i opravdu extrémní případy manipulátorů, kteří trvají na svém či dokonce vaše dotazy vůbec nevnímají.

V takovém případě mějte na paměti další rady, o kterých píšeme níže.

Nespěchejte!

Jedna z velmi oblíbených metod manipulátorů je vyžadovat od vás okamžité rozhodnutí či okamžitou reakci. V situaci, kdy nemáte dostatek času na rozmýšlení, je snazší kontrolovat vás a dosáhnout svého.

Pokud máte pocit, že jste pod tlakem, nespěchejte. Vezměte si tolik času na rozhodování, kolik cítíte, že je třeba. Nenechávejte se tlačit k nepromyšlenému a unáhlenému rozhodnutí.

Abyste získali čas, odpovězte pouze: „Budu o tom přemýšlet.“ To je velmi užitečná fráze, zapamatujte si ji! Důkladně zvažte všechny klady a zápory a rozhodněte se, zda chcete pokračovat v diskusi. Nebojte se říct jemně „ne“. S tím souvisí další bod…

Naučte se říkat NE

Schopnost říkat ne je důležitou součástí komunikace. Umění jemně odmítnout umožňuje zachovávat normální vztahy s okolím a přitom neopouštět od svých práv.

Máte právo stanovit si své vlastní životní priority, máte právo říkat ne, aniž byste cítili vinu, máte právo zvolit si svou vlastní cestu ke štěstí.

Povězte mu o důsledcích jeho jednání

V reakci na jeho hrubé zasáhnutí do vašich osobních práv a neochotu slyšet vaše „ne“ mu povězte o důsledcích, jaké jeho činy ponesou. Schopnost předvídat a jasně formulovat možné důsledky je nejmocnější zbraní proti manipulaci, užitečný nástroj, jak dostat manipulátora ze hry. Ocitá se v bodě, kdy nemá na výběr – musí změnit svůj přístup k vám, pokud chce ve vztahu pokračovat.

Odporujte a vzdorujte násilí

Někdy manipulátor zajde až k přímému násilí. Snaží se oběť zastrašit nebo ji ublížit. Nejdůležitější věc, kterou zde musíte mít na paměti, je, že manipulátoři vyhledávají takové lidi, které považují za slabé. Pokud jste pasivní a poddajní, jste pro něho ideální obětí.

Manipulátoři jsou často v hloubi zbabělci a hledají někoho, kdo je slabší než oni. Jakmile ale začnete vykazovat pevnost a začnete bránit svá práva, manipulátor ustoupí. Toto pravidlo platí v každém prostředí: v rodině, ve škole, v práci.

Mnohé studie ukazují, že mnozí pachatelé jsou nebo byli sami obětí násilí. To ovšem v žádném případě jejich chování neomlouvá.

Prevzaté z: http://eurodenik.cz/zivotni-styl/jak-se-branit-manipulaci

Comments are closed.