Porazte MANIPULÁTORA! Takto sa ho zbavíte

Vyveďte manipulátora z miery. Nedovoľte mu, aby vám ubližoval a prekračoval vaše hranice.

Nora Lauková, expert na neverbálnu komunikáciu.

Vyveďte manipulátora z miery. Nedovoľte mu, aby vám ubližoval a prekračoval vaše hranice. Ako sa brániť voči toxickým ľuďom slovne, ale aj vlastným telom, prezradila v TOPKY podcaste expertka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková. Aké sú typické črty manipulátora? Ako zistíte, že sa rozprávate s toxickým človekom?
Zdroj: YouTube

Metody ženské manipulace a citového vydírání

Pro své uspokojení použije proti muži všechno co je možné použít

Žena pro dosažení cíle svých emocí používá všechny existující metody citového vydírání a manipulace. Většinou žena nasadí všechny typy naráz, což ve svém výsledku působí nelogicky. Dnešní ženy jsou vychovány bez společenských konvencí, které omezují možnosti vydírání a manipulace a proto využívají všechny možnosti beze studu, pocitu viny a beze strachu. Ke všem metodám vydírání a manipulace poskytuje systém femfašistického (viac na http://digitalnivztah.cz/femfasizmus/) státu plnou mediální podporu. Této morální podpoře se říká Druhá Morálka.
Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost.
Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost. K tomu také najde žena plnou oporu ve společenských médiích. Při podpoře v médiích pak každý ženský manipulativní argument vyzní, jako by to byla svatá a nezlomná pravda.

Metoda 1. Manipulace výsměchem za nedostatečnost, neschopnost, nemužnost. Zabírá i na silné muže.
Metody manipulace výsměchem a upozorňováním na nedostatečnost jsou pro ženy výborné v tom, že plně zaberou i na svalnatého bohatého muže. I tam může žena takového muže vydírat do nekonečna tímto způsobem.

Metoda 2. Hrané opětování neexistujícího zájmu muže. Zabírá na citlivé a zodpovědné muže.
Dále ženy vydírají předstíráním opětování neexistujících vyznání lásky od muže. Muž se cítí podvědomě trapně a tak se snaží podvědomě skutečně něco udělat, co by demonstrovalo okolí, že žena si zaslouží jeho pozornost. Kolik mladých mužů bylo donuceno koupit něco dívce jen proto, že ona si přála aby okolí vidělo!

Metoda 3. Strhávání pozornosti na své NEŠTĚSTÍ. Zabírá na čestné a pozorné muže.
Žena přirozeně nechápe emoce muže, není to její úkol. V dnešním kontextu Druhé Morálky ale vypadá její chování zrůdně. Není nic neobvyklého, když se komunikace ve “vztahu” projevuje tak, že žena neustále, každý den pořád dokola, mluví jen o svém neštěstí, nepohodlí, smutku, nespokojenosti. Kdy úplně každou větu žena otočí do myšlenky na její JÁ. Je zajímavé pozorovat jev svobodných matek, které se ani nesnaží bojovat s tím, že jejich JÁ má absolutní přednost před dětskou spokojeností.

Metoda 4. Falešné identity, využívání falešných profilů k dolování informací
Pro ženu nechanou v zoufalství absolutně bez společenské identity a bez smyslu jejího pohlaví není ŽÁDNÁ TAKTIKA MANIPULACE OKOLÍM DOSTATEČNĚ AMORÁLNÍ. Proto se prakticky žádná nemůže vyhnout pokušení zneužít internetové anonymity
Zdroj: http://digitalnivztah.cz/metody-zenske-manipulace-a-citoveho-vydirani/

Jak se bránit manipulaci?

Manipulátor se nám snaží vnutit pocit viny, využívá lstí, citového vydírání, vyhrožování. Plníme pak jeho přání a příkazy, nehledě na to, co to znamená pro nás.

Jsme zbaveni vůle. Než se ze zajetí manipulátora vymaníme, trvá to někdy celé roky. Psychologové ale znají několik způsobů, jak se před manipulativním chováním účinně bránit. Několik rad nám dal odborník na komunikační strategie Preston Ni.
Vždy mějte na paměti svá základní a nezcizitelná práva
Máte právo, aby vás druzí lidé respektovali
Máte právo vyjadřovat své pocity, svá přání a svá mínění
Máte právo stanovit si své vlastní priority
Máte právo říkat „NE“ bez pocitu viny
Máte právo dostat to, za co jste zaplatili nebo co jste si vybojovali
Máte právo vyjadřovat své názory, ačkoli se liší od názorů jiných lidí
Máte právo bránit se před fyzickými, morálními i emocionálními hrozbami
Máte právo žít v souladu se svým chápáním štěstí
To jsou hranice vašeho osobního prostoru. Manipulátoři tyto hranice hrubě narušují, nerespektují a nerozumí těmto právům. Ale pouze my, nikdo jiný, jsme zodpovědní za svůj život.

Udržujte si odstup
Manipulátor při komunikaci neustále převléká masku. S jedním člověkem je úžasně zdvořilý, s druhým vyzývavě hrubý, v jedné situaci se chová zoufale a bezmocně, a v další se chová agresivně. Pokud u někoho zpozorujete takové extrémní změny přístupů, držte si toho člověka raději daleko od těla a nenavazujte s ním kontakt, pokud to není nezbytně nutné.
Nejčastějším důvodem pro takové chování jsou hluboce zakořeněné zážitky z dětství. Pamatujte, převychovat nebo zachránit manipulátora, to není vaše práce ani povinnost.

25 účinných zbraní proti manipulaci

Kolem vás se vyskytují lidé, kteří se vás snaží nenápadně ovládat, využívat a vůbec vás zneužívat. Jak je zneškodnit?

Když se chcete úspěšně bránit proti manipulaci od druhých lidí, je nezbytně nutné důsledně dodržovat tuto zásadu: ani neustupovat, ani neútočit.
 
Omlouváním, ospravedlňováním, bráněním, vysvětlováním svého chování nebo agresí se do manipulátorových sítí jenom ještě víc zapletete. Že vás nikdo nemanipuluje? Chyba. Manipulace ze strany žen i mužů je častější, než si myslíte. Je všudypřítomná.
 
Manipulátor, ať muž, nebo žena, vás ovládá prostřednictvím nejrůznějších ďábelských triků, aniž byste o tom věděli. Dokonce ani manipulátor sám si svého chování není někdy vědom! Využívá přitom vaší slušnosti, svědomí, rozumnosti, strachu a vašeho přesvědčení, že se lze domluvit a že se všecko dá vysvětlit.
 
Nedá. Cokoli manipulátor říká, je jen další past a úskok. Když ustoupíte a necháte se manipulátorem vést, zapletete se do jeho sítí. Což není dobré. Ale pozor! Pokud se budete rozčilovat a útočit nebo se snažit přesvědčit manipulátora rozumovými argumenty, dopadnete stejně špatně! V obou případech totiž pouze sledujete některý ze scénářů manipulátora, jste jen loutkou v jeho režii.

Jak tedy na to?