Manipulace s lidmi

Manipulace s psychologií lidí
Nebuďte naivní a věřte, že nikdy nebudete pod vlivem manipulace s lidmi nebo hypnózy . Je lepší připravit se předem na možný dopad na Vaši psychiku. To neznamená, že bychom se měli na všechny osoby podezíravě podívat. Je jen nutné být připraveni, pozornější a pozornější. Pokud existují nějaké podezření, měli byste se zeptat, co může od vás požadovat.

Manipulace s lidským vědomím. Abychom porozuměli psychologii manipulace, musíme vědět, jaké metody nejčastěji používají manipulátory. Manipulátor, aby dosáhl požadovaného od určité osoby, začíná chválit ho, aby získal jeho přízeň. Když má pocit, že dosáhl požadovaného stavu, začne velmi rychle požádat, aby se pro něj něco stalo. Jednotlivec, kterému právě bylo řečeno spoustu komplimentů, se bude cítit nepříjemně a rozhořčeně, pokud odmítne žádost, takže tento trik funguje.
Pokud si uvědomíte včas, že všechna slova, která manipulátor řekl, jsou nevhodní, neupřímní nebo se domnívají, že jsou následováni žádostmi, měli byste být pevní. Někteří manipulátoři špatně manipulovaní, když vidí, že taková technika nefunguje, okamžitě vzít jejich slova zpět a ještě více může hovořit hodně hrubosti.

Znepokojování je běžná metoda manipulace s lidmi. Manipulátor se domnívá, že je schopen udržet člověka pod kontrolou, myslí si, že opustí své vlastní cíle v jeho prospěch. Velmi často tato metoda funguje.
Touha člověka k manipulaci s lidmi vyjadřuje jeho osobní slabost. Manipulátor, který získá moc nad činem jiné osoby, se snaží vykompenzovat svou vlastní impotenci. Ale někdy lidé ani nevědí, že manipulují s ostatními. Každý, kdo byl alespoň jednou manipulován někým.
Psychologie identifikuje některé typy lidí, kteří jsou potenciálními oběťmi manipulace. Aby nedošlo k zbytečnému vlivu, je nutné určit svůj vlastní typ osobnosti.

Tradičním typem jsou lidé, kteří tráví svůj obvyklý čas mezi spánkem a stavem vědomí. Chtějí mít pohodlí a být v bezpečí, mají logické myšlení a zdravý rozum převažují.
Manipulace s vědomím člověka tohoto druhu se provádí na úrovni jeho potřeb.
Druhým typem lidí jsou lidé, kteří jsou téměř stresující. Dominuje je myšlení pravé hemisféry mozku, tedy tvořivé. Proto jsou citliví, zranitelní, zasnění, kteří snadno představují nějakou představu.
Manipulace s těmito lidmi nastává na úrovni jejich představivosti a pocitů.

Lidé třetího typu jsou racionální osoby, u nichž převládá levá hemisféra, tedy logické myšlení. Postavují svůj postoj ke světu na základě logické analýzy. Milují specifika a fakta.
Manipulace s těmito lidmi je prováděna kvůli tlaku na jejich sebeúcta a spravedlnost, přitahující jejich morálku a svědomí.
Lidé čtvrtého typu jsou vedeni svým chováním primitivním zvířecím instinktem. Základní potřeby těchto lidí jsou: jídlo, spánek, sexuální styk.
Manipulace s lidským vědomím se provádí tím, že jim uděláme jednu z těchto potěšení.
Pátým typem lidí jsou lidé s duševními patologiemi. Jejich chování je ovlivněno halucinacemi . Nemají možnost řídit se zdravým rozumem, plně si uvědomují, co se děje kolem nich. Nad těmito lidmi dochází k nejtěžším manipulacím. Jsou prostě zastrašováni nebo přímo zraněni.

Metody manipulace s lidmi
Umění manipulovat s lidmi zahrnuje různé způsoby. Často někteří lidé používají je v jejich obvyklém chování, nevědí o tom. Existují ovšem lidé, kteří prakticky manipulují s manipulačními technikami, aby se naučili efektivně extrahovat informace od jiných lidí nebo je nucit, aby něco udělali. Jednotlivec, který nepotřebuje manipulovat s jinými lidmi, potřebuje stále vědět o těchto metodách, aby je mohl rozpoznat včas a vystavil manipulátor, aby ochránil jejich duševní stav. Při použití některých metod manipulace s lidmi je nutné předem připravit, aby se zvýšila efektivita jeho vlivu. Především je třeba určit, co se bude řídit psychologickou manipulací člověka.

Mezi cíle lidské manipulace patří:
potřeby , zájmy a zájmy jednotlivců;
– víry, světonázor;
– styl chování, návyky, způsob myšlení;
– odborné dovednosti;
– emoční stav lidí.

Manipulace s lidskou myslí byla úspěšná, potřebujete získat tolik informací o tom. Zamyslete se nad místem, podmínkami a časem, kdy se tato manipulace uskuteční. Aby bylo možné zvýšit sugestibilitu, je nutné vytvořit potřebné prostředí, zvolit izolované místo nebo přeplněné místo (v závislosti na situaci) a potom provést koncipované.

Velký vliv má kontakt mezi lidmi. Člověk, který často používá manipulaci proti lidem, ví, jak vytvořit komunikační kontakt, jak ho rozvíjet, inspirovat důvěru. To vše by se mohl naučit, studovat speciální psychologickou literaturu a pak tyto znalosti konsolidovat s praktickými dovednostmi a zkušenostmi s jejich neustálou aplikací. Při komunikativním kontaktu je třeba předpokládat, že přípravná fáze je dokončena a můžete jít přímo k metodám manipulace. Přestože některé metody nepotřebují přípravnou fázi.

Techniky lidské manipulace.
Falešná re-pýtání je způsob manipulace s lidmi, jehož cílem je změnit význam projevu mluveného člověkem a změnit jej na význam užitečný pro manipulátora. Manipulátor začne mluvit, jako by to bylo stejné, ale poněkud jiným způsobem, nejen přepisováním, ale změnou významu celé myšlenky. Proto proto, abys nepadl na tento trik, potřebuješ pečlivě naslouchat překládání a narovnat nepřesnosti.
Indiferenční lhostejnost je způsob manipulace s lidmi, který spočívá v prokazování vlastní pravdivosti, projevující lhostejnost k myšlenkám člověka. Manipulátor čeká na to, aby účastník prokázal, že jeho informace jsou relevantní, a aby vyslovil skutečnosti a informace, které měly být skryty. Proto, zvláště bez namáhání, manipulátor získá požadované skutečnosti, jako na podšálek. Je důležité si vzpomenout na provokaci a nepodlehnout se jí.

Falešná závada je způsob manipulace s lidmi, spočívající v projevení manipulátoru slabosti a čekání na laskavý postoj k sobě samému. Pokud manipulovaný člověk věří v tuto slabost, přestává vnímat manipulátora jako oponenta a uvolní jeho ostražitost. Nezapomeň na tento trik, pokud to všichni lidé vnímají jako silné a vážné soupeře, ale neudělejte jim trvalý vztah k ostatním, protože ti lidé, kteří nejsou manipulátory, začnou pochybovat o jejich důvěře.

Cesta lživé lásky je manipulace s lidmi, která je vyjádřena v lásce, uctění, úctě, úctě. Rozostření vědomí s lásky slibuje, můžete dosáhnout mnohem víc, než jen se zeptat. V tomto případě může jen chladná mysl a citlivost pomáhat v boji proti psychologickému dopadu nebo v odhalování skutečných pocitů.
Použitím nemotivovaného hněvu a zuřivosti očekává manipulátor, kdy se partner začne uklidňovat a dělat ústupky. Abyste se chránili před tímto trikem, neměli byste se věnovat hněvu partnera, neměli byste ho uklidnit, ale dříve nebo později se uklidní. Zjevení lhostejnosti může způsobit takový manipulátor. Také, abyste manipulátor umístili na místo, můžete na něj reagovat agresivně, ale ne hlasitě hlasitě, hledáte do očí a vezmete bojovný postoj, můžete jej vzít za rameno nebo za ruku. Je-li taková osoba fyzicky rozvinutější než manipulátor, ten bude dokonce litovat pomocí této metody.

Psychologická manipulace člověka rychlým nebo urychleným způsobem spočívá v tom, že manipulátor začne velmi rychle mluvit, skrývá se za spěchem, mluví s partnerem, který nemá čas zpracovávat všechny obdržené informace a získá tichý souhlas. Pokud je toto chování pozorováno, musíte zastavit jeho monolog, přerušit a říct, že nemáte čas a rychlý krok k odchodu do důchodu nebo zavěšení, ale předtím se musíte omluvit.

Manipulace s lidmi spočívající v vyjádření podezření a vyvolávání výmluv je velmi účinná, protože odstraňuje psychologickou ochrannou bariéru člověka. V tomto případě manipulátor hraje podezření, nedůvěru, v jejímž důsledku se člověk samozřejmě začíná ospravedlnit. V tomto okamžiku začíná manipulátor vytvářet potřebná nastavení pro účastníka. Pouze sebevědomá osobnost, která dokládá, že zná hodnotu jejích slov a činů, může takovým činům odolat.

Manipulace s lidmi, která spočívá ve projevování slabosti, únavy nebo zhoršení zdraví, vede k tomu, že lidé rychle souhlasí s myšlenkami manipulátoru, aniž by ho chtěli trýznit svými prohlášeními nebo důkazy o opaku. Měli bychom být opatrní, abychom nepodřídili tomuto druhu provokace.
Způsob manipulace s lidmi, spočívající v ironii manipulátoru nebo úsměv nad slovy interlocutora, vede k tomu, že člověk ztrácí svou náladu, začne se zlobit v reakci na ironii, která mu byla aplikována, čímž se odstraní ochranná bariéra psychiky a stane se připravena na podnět. Jediný způsob, jak se s touto manipulací vypořádat, je úplná lhostejnost k tomu, co bylo řečeno.

Klepání na myšlenku je velmi častá psychologická manipulace člověka, který je často vnímán jako obyčejný špatný způsob. Man-manipulátor , snaží se přenést konverzaci na kanál nezbytný pro něj, neustálé přerušení partnera. V takovém případě stačí, abyste i nadále mluvili vlastní, pokud je to opravdu důležité, nebo se vymanit z rozhovoru, ale neposlouchejte, co říká manipulátor.
Existuje taková manipulace jako falešné zobrazení výhodných podmínek pro účastníka. Manipulátor se pokouší naznačit, že partner má v současné době velké příležitosti. Manipulative začíná něco popřít, takže se otevírá navrhnout nastavení, která bude následovat okamžitě. Je důležité jasně pochopit vaše místo a nesnažit se dokázat nic, hlavní věcí je to, že to víte.

Způsob manipulace je napodobenina zaujatosti, která spočívá v tom, že se manipuluje v podmínkách, ve kterých musí odmítnout podezření na předsudek vůči manipulátoru. Za tímto účelem začíná chválit manipulátor, mluvit o svých dobrých záměrech a vytvářet osobní postoj k pozitivnímu postoji vůči manipulátoru. Abyste nezačali jednat tak, stačí vyvrátit předpojatost, ale nezačněte chválit manipulátor.
Zavádění lidí pomocí specifické terminologie je jedním z nejúčinnějších způsobů manipulace s lidmi. Taková manipulace nastává skrze použití konverzace neznámých výrazů na účastníka. Osoba, která spadá pod vliv, se ukáže, že je v neohrabaném postavení a je nesměle se ptát na podstatu těchto pojmů. Nenechte se plašit, je lepší vyjasnit si nepochopitelné slovo pro sebe, abyste nekončili v nejasné situaci.
Existuje takový způsob manipulace, jako ukládání nepravdivé hlouposti. Manipulátor se pokouší obviňovat partnera za hloupost a negramotnost, což ho přivádí do zmatku. A zatímco si myslí a pochybuje o svých schopnostech, manipulátor využívá okamžiku a vyvíjí potřebný vliv. Pokud je člověk racionální, je si jistý ve své vlastní gramotnosti a uvědomuje si, že to všechno je jen fudge.

Metody manipulace s lidmi
Metody a techniky manipulace s lidmi jsou používány tak často, že někdy lidé nerozumí, že jsou oběťmi manipulátorů. K rozpoznání metod manipulace s člověkem je třeba znát tajemství metod manipulace.
První tajemstvím manipulace znamená, že pod vlivem manipulátorů jsou většinou lidé, kteří jsou příliš milosrdní, laskaví, prostí, kteří jsou připraveni se obětovat pro jiné lidi. Takové rysy jsou pozitivní povahy, ale činí lidi příliš zranitelnými. Zkušený manipulátor jen ovlivňuje tuto slabou linku, než dosáhne své vlastní.

Druhé tajemství aplikace manipulačních metod určuje, že manipulátory, používající podvědomí strach, že lidé zůstanou osamoceni, budou opuštěni, tlačí na tyto pocity a hrozí, že obavy se stanou realitou.
Třetí tajemství manipulace znamená, že mnoho lidí se bojí negativních emocí. Proto se často vyvarují konfliktních situací. Je velmi snadné ovlivňovat takové lidi, stačí, abyste zvýšili svůj hlas a dokonce i bez speciálních a chytrých metod ovlivňování, které můžete udělat bez.
Čtvrté tajemství dopadu proti lidem spočívá v tom, že jsou použity proti těm, kteří nevědí, jak říkat „ne“.

Jsou zde prezentovány základní metody a techniky manipulace s lidmi, které lze velmi často nalézt v každodenním životě.
Metoda manipulace s lidmi je „visící štítky“. Pomocí této metody manipulátor během rozhovoru o třetí osobě urazí jej. Z množství negativních informací, které manipulátor předkládá, všichni okolní lidé začnou přemýšlet o této osobě špatně, ačkoli sami se s ním nikdy nesetkat nebo přestat věřit této osobě, pokud je to jejich společný přítel. Takže manipulátor dosahuje svého cíle. Ovlivňuje vnímání tohoto člověka jinými lidmi a teď ho budou myslet špatně, nebudou ho pozvat ani podpořit jeho myšlenky.

„Shining generalizations“ je metoda manipulace s lidmi, kterou zprostředkovatelé PR často používají k vytvoření pozitivního obrazu osoby nebo produktu (pokud se jedná o reklamu). Jedná se o skrytou manipulaci s člověkem, která je obsažena ve skutečnosti, že mezi lidmi jsou informace, které přinášejí pozitivní zpětnou vazbu, vyjádření laskavých lidí o předmětu. Tím je dosažen potřebný efekt – vytvoření pozitivního obrazu.
Způsob manipulace s lidmi nazvaný „odkaz na úřady“ spočívá v tom, že se člověk vyjadřuje tím, že cituje slavné osobnosti nebo vlivné osobnosti, které působí na ostatní.
„Hra vulgarity“ je způsob manipulace s lidmi, který je častější mezi politiky. Taková postava se snaží vytvořit obraz obyčejného člověka, čímž se zmenší vzdálenost mezi ním a lidmi. Ukazuje, že je jako všichni lidé a snaží se inspirovat důvěru, vytvořit pozitivní obraz.
Prevzaté z :
http://cs.housepsych.com/manipulyatsiya-lyudmi_default.htm

Comments are closed.