Čo je duchovná manipulácia

Manipulovať znamená vyjednávať, ovládať alebo ovplyvňovať vo svoj prospech. Duchovná manipulácia je technika, ktorú používajú niektoré cirkvi a kulty, ktoré zneužívajú ľudí, aby ich ovládli a získali zisk, pričom vytvárajú dojem, že ich učenie je založené na Biblii.
Niektoré náboženské skupiny vytrhávajú Písmo z kontextu, aby podporili svoje presvedčenie. Izolujú „dôkazové texty“ a „vyberajú si z nich verše“, aby neinformovaných ľudí presvedčili, že ich výklad je správny, a to dokonca do takej miery, že tvrdia, že len oni majú „pravdu“ a všetci ostatní sa mýlia. Niektorí dokonca pozmenili Bibliu a vytvorili vlastný preklad, aby podporili svoje náboženské predsudky.

Comments are closed.