Čo je duchovná manipulácia

Niektoré denominácie používajú na manipuláciu scholastickú nečestnosť. Použijú čiastočné citáty kresťanov z prvého storočia a významných biblických učencov, aby naznačili, že súhlasia s ich názormi. Ako príklad si zoberme brožúrku „Mali by ste veriť v Trojicu?“, ktorú vydala Spoločnosť Strážna veža. Na strane 7 je uvedený čiastočný citát Justína Mučeníka: „Justín Mučeník, ktorý zomrel okolo roku 165 n. l., nazval predľudského Ježiša stvoreným anjelom, ktorý je ‚iný ako Boh, ktorý stvoril všetky veci‘. Povedal, že Ježiš bol nižší ako Boh a ‚nikdy neurobil nič okrem toho, čo Stvoriteľ… chcel, aby urobil a povedal‘.“ To, čo v tomto čiastočnom citáte chýba, je významné. Justín Mučeník povedal, že „Syn, ktorý je tiež prvorodeným Božím Slovom, je dokonca Bohom“. Justín mučeník nikde nepovedal, že predľudský Ježiš bol stvorený anjel.

Niektorí ľudia manipulujú s Písmom pre svoj osobný prospech. Autoritatívny manžel môže vyžadovať, aby sa mu manželka podriadila ako hlave domu, a citovať Efezanom 5,22 („Ženy, podriaďte sa svojim mužom“). Ale ten istý muž by mohol zámerne prehliadnuť verš 26, ktorý hovorí: „Muži, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev a vydal seba samého za ňu.“ Namiesto toho, aby bral kúsky Písma, ktoré schvaľuje, a používal ich na to, aby vládol nad svojou rodinou, urobil by dobre, keby si prečítal 1 Kor 13 a praktizoval typ lásky, ktorá je trpezlivá, láskavá, chráni, dôveruje, vytrvá atď.

Počas rozhovoru medzi kresťanmi môže niekto povedať: „Pán mi povedal, že…“. Toto tvrdenie v podstate uzatvára rozhovor, pretože naznačuje, že keďže Boh povedal slovo, nemožno ďalej diskutovať. nenechajte sa oklamať týmto trikom; je to forma duchovnej manipulácie. Alebo kazateľ povie: „Zasievajte do mojej služby a Boh vám to vráti. Zasejte a budete žať! Boh nie je žiadnym dlžníkom človeka.“ Môže byť takéto kázanie len zneužívajúcou výzvou na získanie peňazí? Snaží sa kazateľ ovplyvniť ľudí kvôli vlastnému finančnému prospechu? Ak áno, ide o duchovnú manipuláciu.

K ďalšej forme duchovnej manipulácie dochádza, keď cirkvi a kulty, ktoré zneužívajú, prekrúcajú Písmo, aby dali väčšiu autoritu vedeniu a udržali členov pod svojou kontrolou. Jedným z príkladov je používanie verša Židom 13,17 ako základu na vyžadovanie bezvýhradnej lojality a poslušnosti voči vedúcim. Niektoré náboženské skupiny považujú spochybňovanie vodcov za rovné spochybňovaniu Boha. Niektorí vodcovia tvrdia, že majú Božiu autoritu a schválenie, a preto neposlúchať ich znamená neposlúchať Boha. Toto je azda najškodlivejšia forma duchovnej manipulácie a v pravej cirkvi nemá miesto.

Obete duchovnej manipulácie si málokedy uvedomujú, čo sa s nimi deje. Tu je niekoľko ukazovateľov duchovne manipulatívnej cirkvi:
Legalizmus
Požiadavky na poslušnosť
Bezvýhradná podriadenosť
Tresty (strata privilégií, vyhýbanie sa alebo vylúčenie)
Nevhodná lojalita
Dôraz na výkon
Exkluzivizmus („len my máme pravdu a všetci ostatní sa mýlia“)
Izolácia (odmietanie stýkať sa s kýmkoľvek okrem duchovných bratov a sestier)
Poníženie „neposlušných“

Comments are closed.