Čo je duchovná manipulácia

Zneužívajúce cirkvi učia svojich členov, aby blokovali všetky informácie, ktoré sú kritické voči skupine. Pri dostatočnej kontrole myšlienok a informácií môžu vodcovia dosiahnuť, že tí, ktorých ovládajú, budú brániť svoju novú identitu proti svojej pôvodnej identite. Prvou obrannou líniou je popieranie – „To, čo hovoríte, sa vôbec nedeje“. Potom nasleduje racionalizácia – „Deje sa to z dobrého dôvodu“. Potom nasleduje ospravedlnenie – „Toto sa deje, pretože by sa to malo diať.“ A nakoniec zbožné želanie – „Chcel by som, aby to bola pravda, takže možno to tak naozaj je.“

Charakteristickým znakom duchovne zneužívajúcich systémov je, že sa v nich podporuje a dokonca vyžaduje nemiestny pocit lojality. Nejde o lojalitu voči Kristovi, ale o lojalitu voči organizácii, cirkvi alebo vedúcemu. Keďže autorita je predpokladaná alebo uzákonená, nasledovanie tejto autority musí byť tiež uzákonené. Dosahuje sa to vytvorením systému, v ktorom sa nelojálnosť alebo nesúhlas s vedením chápe ako neposlušnosť voči Bohu. Spochybňovanie vedúcich nie je dovolené. Koniec koncov, vodca je autorita a autorita má vždy pravdu. Takáto duchovná manipulácia popiera pravdu Efezanom 1,22, ktorá hovorí, že Kristus je hlavou cirkvi. Jemu patrí naša vernosť.

Všetci kresťania si musia dávať pozor na duchovnú manipuláciu a nasledovať tento príklad zo Skutkov 17,10-11: „Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. “ Urazil sa apoštol Pavol, keď Berejčania skúmali, či je jeho kázanie založené na Písme? Samozrejme, že nie, pretože Pavol vedel, že jeho kázanie obstojí aj pri dôkladnom skúmaní. Podobne je to s každým učením a kázaním – skôr než ho prijmeme, musíme ho podrobiť svetlu Božieho slova. Každá náboženská skupina, ktorá svojim členom bráni v nezávislom výskume alebo v spochybňovaní toho, čo hovorí vedenie, sa musí niečoho obávať.

Ježiš povedal svojim učeníkom, že budú ako ovce medzi vlkmi, a poučil ich, aby boli „bystrí ako hady a nevinní ako holubice“ (Mt 10, 16). Majstrovo jarmo je ľahké a jeho bremeno ľahké. On nám dáva odpočinok a je mierny a pokorný v srdci (Matúš 11, 28 – 29). Takýto Kristov príklad musia mať všetci, ktorí pasú Ježišovo stádo.

Prevzaté z: https://www.gotquestions.org/spiritual-manipulation.html

Comments are closed.