Falošný prorok alebo falošné obvinenie?

Ješua II – 38 | Sk 23, 1-35

Táto alternatíva neplatila iba za čias, keď apoštol Pavol musel pred veľradou obhajovať svoje učenie a svoje postoje, ale platí aj dnes.

Ješua II – 38 | Sk 23, 1-35: Falošný prorok alebo falošné obvinenie?

Platí na adresu apoštola Pavla, keď sa aj na neho odvolávame pri nerešpektovaní niečoho z Božieho slova. Tým, či chceme alebo nie, ho prehlasujeme za falošného proroka. A táto alternatíva platí aj pre všetkých, ktorí majú odvahu ho v tom napodobňovať.

Prevzaté z YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3WGKgPHBYyUmoiQM8Zhvcg

Pavlovo svedectvo

Ješua II – 37 | Sk 22, 1-30

Apoštol Pavol vydáva svedectvo o Božom pôsobení v jeho živote pred svojimi súkmeňovcami.

Ješua II – 37 | Sk 22, 1-30: Pavlovo svedectvo

Hoci nimi nie je prijímané, bolo a je prijímané tými, ktorí sa nad ním zamýšľajú. Ako a v čom sa môže stať aktuálnym aj pre nás dnes, aby sme mohli svedčiť o živom pôsobiacom Bohu, sa zamýšľame v tejto časti.
Zdroj: https://www.youtube.com/@menojesua2192

Horlivosť za Zákon

Ješua II – 36 | Sk 21, 1-40

21. kapitola Skutkov apoštolov hovorí o apostáze ako o odpadnutí od Mojžiša a predstavuje desaťtisíce židov, ktorí veria v Ježiša a horlia za Zákon (Tóru).

Ješua II – 36 | Sk 21, 1-40: Horlivosť za Zákon

Na základe slov proroka Ezechiela je práve Zákon vpísaný do srdca prejavom prežívania patričnosti k Novej Zmluve. „Novosť života“ je spoľahlivým ukazovateľom toho, ako je to s nami.
Zdroj: https://www.youtube.com/@menojesua2192

Lámania pravého Chleba – Ješua II – 35 | Sk 20, 1-38

Živiť sa nielen chlebom, ale každým slovom, ktoré vyšlo z Božích úst. A predovšetkým mať účasť na lámaní toho jedného Slova, či Chleba, Krista.

Lámania pravého Chleba – Ješua II – 35 | Sk 20, 1-38

Samozrejme, že to lámanie a dávanie sa v tomto svete je sprevádzané pôrodnými bolesťami. No víťazstvo nového života je už Kristom vybojované. To je Evanjelium Božej milosti.

Achillovy paty evoluce

Vážení přátelé a příznivci otázky našeho původu,
v těchto dnech přinášíme na český a slovenský trh dlouho očekávaný osvětový a vzdělávací projekt s prozaickým názvem Achillovy paty evoluce. Jak již samotný název napovídá, řeč bude o evoluci a především o tzv. vědeckých důkazech hovořících v její prospěch. Je evoluční teorie skutečně pravdou o našem původu a historii? Jedná se opravdu o vědecky nejpřesnější a nejlépe zdokumentovaný pohled na náš původ? Jak vznikl vesmír, Země, příroda i člověk? Jsme velkolepým dílem moudrého Stvořitele nebo je naším otcem evoluce – pouhá náhoda, přírodní zákony a nepředstavitelná množství času?

Ztracená moudrost našich předků

Jací byli naši předkové? Šokující odhalení!

Určitě jste už někdy slyšeli názor, že v dávných dobách bylo lidstvo na daleko nižší úrovni než dnes – vědomostmi, kulturou, uměním, zdravotně i společensky a že úplně na počátku byl člověk v přechodné fázi údajného vývoje ze zvířat, kdy s bídou dokázal rozdělat oheň, ukrýt se v jeskyni nebo si vyrobit kamenný nůž či koženou suknici. Tento pohled na původ a historii člověka je však velmi naivní a vychází z přesvědčení o pravdivosti takzvané evoluční teorie, která tvrdí, že život pochází z tzv. chemické prapolévky, směsi jednoduchých chemikálií, jenž se spontánně zkonsolidovala do prvních samo se reprodukujících chemických celků, ačkoliv nic takového jako samo se reprodukující molekula ani dnes v přírodě neexistuje! Ani DNA není schopna reprodukovat sebe sama, ale potřebuje k tomu mnoho proteinů a enzymů a dalších megasložitých molekulárních systémů, až prý nakonec vznikly první živé buňky. Ty se pak údajně postupně diverzifikovaly až do té míry, že nakonec po stovkách miliónů let slepých pokusů a omylů přichází na scénu první opo-člověk.

Onen ostrstěný, shrbený, zapáchající tvor s opičími rysy ve tváři, notoricky známý z učebnic a televize, chudáček s malým mozkem, vydávající primitivní skřeky, ze kterých si měl postupem času vyvinout komplexní lidskou řeč se vší její symbolikou, gramatikou a sémantikou umožňující vyjádřit nejúžasnější díla světové literatury. Tenhle evoluční příběh všichni dobře známe, vždyť se vyučuje ze zákona na všech školách, vysílá pořád znovu a znovu v televizi, píše se o něm v časopisech, encyklopediích a učebnicích. Je oslavován, opěvován, vyvyšován a chráněn, jako by to byl největší poklad lidstva. Problém je ale v tom, že je to jen příběh, smyšlený příběh, který s vědou souvisí jen velice okrajově.

Správně by neměl být vůbec nazýván vědeckým, protože jej nelze podrobit opakovatelným vědeckým experimentům a pozorováním. Nikdo nikdy nepozoroval vývoj jednoho základního druhu v jiný, nikdo takový proces nedokázal napodobit ani v hrubých rysech v laboratoři ani sestavit teoretický model, podle kterého by takový smyšlený proces mohl reálně probíhat a ani nemáme žádné uspokojivé historické – fosilní – nálezy, které by takový proces i jen v hrubých rysech potvrzovaly. Zkrátka evoluční představa o postupném dlouhodobém vývoji bakterie v člověka je zcela smyšleným příběhem bez jakékoliv solidní důkazové základny, který si však ale získal srdce mnohých lidí svými nulovými nároky na etický a vztahový rozměr našich životů, nulovým apelem na hlubokou reformu našich srdcí a vztahů a zároveň zdáním pravdivosti, díky kterému v nás probouzí pocit bezvýznamnosti prapodivně zkloubený s pocitem, že je správné či dokonce nutné maximalizovat své vlastní přežití a pohodlí.