Ješua 2 – 39 | Sk 24, 1 – 25, 27: Obhajoba Pavla

Pri čítaní 24. a 25. kapitoly Skutkov apoštolov si môžeme uvedomiť Pavlovu pripravenosť obhájiť nádej, ktorá sa ukrýva vo viere vo všetko, čo je napísané v Zákone a u Prorokov snúbenú s vierou v zmŕtvychvstalého Pána; a to tak do obsahu ako aj do spôsobu. Toto posolstvo je zrejme veľmi aktuálne aj pre nás v dnešných časoch.


Comments are closed.