Búchanie s rakvou o zem – povera?

  Ste šokovaní ?  Zase niečo nové… nič nové, iba nepoznané. Po našich dedinách sa pri pohreboch praktizujú rôzne druhy pohanských zvykov – chytanie mŕtveho za palec na nohe (vraj, aby sa dotyčný nebál mŕtvych), zakrývanie zrkadiel (zo strachu pred prízrakom ), trojnásobné búchanie s rakvou o veraje dverí ( aby mŕtvy už nikdy neprešiel prah- aby sa už nevrátil ), hádzanie peňazí do hrobu ( aby mal nebohý čím zaplatiť na poslednej ceste) a mnohé iné.   

             Trebníky – zbierka liturgických predpisov – nepojednávajú o žiadnych takýchto zvykoch a predpisoch. Ako sa vlastne do nášho obradu dostali ? Je to pozostatok  pohanských zvykov, ktoré sa ústnym podávaním  z pokolenia na pokolenie bez vysvetlenia a násilím ( …„ak toto neurobíš, tak ťa bude mŕtvy chodiť strašiť …“) dostali do súčasnosti. Snahou  zlého ducha je narušiť poslušnosť a dôveru voči Bohu od počiatku a tým porušiť 1. Božie prikázanie. Čo na to katolícka cirkev? V katechizme katolíckej cirkvi v článku 2110 a 2111  je napísané:  1. Božie prikázanie zakazuje poveru a neúctu voči Bohu. Povera je vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktorým sa pripisuje magická dôležitosť, potrebným aj nepotrebným praktikám. V Starom zákone v knihe Deutoronómium 18, 9 – 12 sa píše: 

„Boh hovorí: 9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! 10 Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“ 

           Slovo OHAVNOSŤ v Starom zákone znamenalo modloslužbu, povery a iné pohanské zvyky.

Povera je nevera Božiemu plánu, ak neverím Bohu, tak potrebujem chytať mŕtveho za palec na nohe, zakrývať zrkadlá, búchať s rakvou o veraje dverí, hádzať peniaze do hrobu … a tomu verím. Sú to praktiky, ktoré nepomôžu ani pozostalým a ani mŕtvemu, ubíjajú môj vzťah s Bohom a zabíjajú dôležitý čas modlitby za mŕtveho.

            Pozrime sa na nášho majstra Ježiša. Učil alebo robil takéto praktiky Ježiš? Nie! Robili to apoštoli? Nie! Hlása tak Sväté písmo? Nie!  A čo nevesta Kristova Cirkev? Žiaden biskup a ani kňaz to nerobí. Tak prečo potom to robíme my?

Ježiš je svetlo. On vnáša svetlo do každej myšlienky, problému, veci, udalosti, života a dňa. Preto bratia a sestry žime vo SVETLE a neskrývajme ho pod mericu!!!

          Sú tieto praktiky hriechom? –  keď si to robil a nevedel si o tom, že je to zlé, nemáš hriech, ale kedže si si prečítal tento článok už o tom vieš. Preto to nerob, aby si hriech nemal.

 

Zdroj: http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/zamyslenia.html

Comments are closed.