ÚVOD

 • Strácate sebadôveru?
 • Objavujú sa u vás náznaky pocitov menejcennosti, ktoré v poslednom čase silnejú?
 • Považovali ste sa predtým za viac-menej vyrovnanú osobnosť a teraz máte o sebe čoraz viac pochybnosti ?
 • Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach a vlastnostiach, ľudských, príp. profesijných kvalitách?
 • Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?
 • Čelíte v medziľudských vzťahoch ťažkostiam, s akými ste sa predtým nikdy alebo nikde nestretli? Leží vám nejaká osoba alebo určité osoby v hlave a často o nej, či o nich hovoríte alebo ich spomínate?
 • Má na vás vzťah s touto osobou či osobami devastujúce účinky, ktoré si neuvedomujete?
 • Vyskytuje sa vo vašej blízkosti niekto, kto vo vás vzbudzuje pocity viny, zvaľuje na vás svoju zodpovednosť, zasieva vo vašom okolí hádky, správa sa k vám alebo aj k iným ľuďom s nedostatkom rešpektu?
 • Neviete na svoje nejasné tušenia o negatívnom účinku takýchto osôb vo svojom živote nájsť žiadne racionálne vysvetlenie?
 • Začínajú sa u vás objavovať aj rôznorodé fyzické problémy (poruchy spánku, búšenie srdca, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, zvýšený krvný tlak, kŕče, závraty, kožné problémy, atď.) alebo sa dokonca dostavujú i depresívne stavy?
 • Neviete si vysvetliť udalosti vo vašej rodine, u vašich predkov?
 • Máte problém s komunikáciou?
 • Chodíte do spoločenstva, cirkvi a máte pocit že ste zneužití alebo manipulovaní? Strácate pôdu pod nohami ako autorita rodiny, cirkvi, zboru, prorockej služby? Sú vo vašej rodine deštruktívne fyziologické a psychické prejavy (časté úrazy, rozvody, závislosť na drogách atď.)?
 • Neviete si vysvetliť určité udalosti vo vašej rodine?
 • Rozpadá sa Vám manželstvo pod nohami? Vaše deti strácajú vieru?
 • Máte časté migrény, vidiny. ťažké sny?

 

Neviete si pomôcť? Možno nájdete odpoveď, riešenie na Vaše problémy i na tejto stránke…

 

Comments are closed.