Búchanie s rakvou o zem – povera?

Slovo OHAVNOSŤ v Starom zákone znamenalo modloslužbu, povery a iné pohanské zvyky.
Povera je nevera Božiemu plánu, ak neverím Bohu, tak potrebujem chytať mŕtveho za palec na nohe, zakrývať zrkadlá, búchať s rakvou o veraje dverí, hádzať peniaze do hrobu … a tomu verím. Sú to praktiky, ktoré nepomôžu ani pozostalým a ani mŕtvemu, ubíjajú môj vzťah s Bohom a zabíjajú dôležitý čas modlitby za mŕtveho.
            Pozrime sa na nášho majstra Ježiša. Učil alebo robil takéto praktiky Ježiš? Nie! Robili to apoštoli? Nie! Hlása tak Sväté písmo? Nie!  A čo nevesta Kristova Cirkev? Žiaden biskup a ani kňaz to nerobí. Tak prečo potom to robíme my?
Ježiš je svetlo. On vnáša svetlo do každej myšlienky, problému, veci, udalosti, života a dňa. Preto bratia a sestry žime vo SVETLE a neskrývajme ho pod mericu!!!
          Sú tieto praktiky hriechom? –  keď si to robil a nevedel si o tom, že je to zlé, nemáš hriech, ale kedže si si prečítal tento článok už o tom vieš. Preto to nerob, aby si hriech nemal.
 
Zdroj: http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/zamyslenia.html

Comments are closed.