ČERVENÁ ŠNÚRKA: ozdoba, či magický predmet?

Jedná sa o poveru spojenú s rituálom. Červená šnúrka, stužka, nitka či náramok. Jej existenciu vnímame v posledných rokoch až priveľmi. Avšak vieme naozaj, čo (alebo kto) sa za tým skrýva?
Dnešnú dobu charakterizuje nielen rýchlosť (a v spojení s ňou často počutým „nemám čas, nestíham“) a technické vymoženosti od výmyslu sveta, ale aj veľký strach. Ľudia sa boja o svoj život, zdravie, majetok, bezpečnosť, zamestnanie a podobne. Strach z krízy, neslobody, vojny – na druhej strane (nie vždy naplnená) túžba po plnosti, slobode, mieri, po skutočnom živote. Ako to však dosiahnuť?

Každý z nás v sebe vníma rozmer duchovna, ktorý potrebuje nejakým spôsobom nasýtiť. „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože,“ povedal veľmi výstižne svätý Augustín. Ak nenaplníme svoje srdce Bohom, ak naše srdce nespočinie v Ňom, hľadáme iné možnosti, ktoré nás však privádzajú len k väčšej nespokojnosti, nešťastiu a napokon nás úplne zničia. Hoci spočiatku tieto možnosti, ktoré nachádzame v radoch okultizmu, ezoteriky, New age či rôznych alternatívnych smerov, sú veľmi lákavé a jednoducho – ponúkajú (ne)riešenie tu a teraz, rýchlo a bez čakania –, následky a dôsledky, a to najmä v oblasti duchovnej, na seba nenechajú dlho čakať.

Comments are closed.