Duchovný obchvat – obchádzanie vlastných problémov

Duchovný obchvat je formou úniku. Vyskytuje sa vtedy, keď niekto používa duchovné doktríny, aby sa vyhol konfrontácii so svojimi skutočnými pocitmi a neistotou.

Ľudia, ktorí duchovne obchádzajú ich zranenia a problémy, si do hlavy vtĺkajú myšlienku, že negativita je zlá, keď je v skutočnosti súčasťou ich života. Kvôli tejto averzii voči negativite sa spravidla pozerajú výlučne na pozitívnu stránku akejkoľvek situácie, aby si nepriznali negatívnu tvár života v podobe:

 Temnoty
 Bolesti
 utrpenia
 dysfunkcie
 neistoty

Ľudia, ktorí duchovne obchádzajú ich vnútorné nevyriešené problémy, majú často duchovné ego – to znamená, že predpokladajú, že prekročili líniu utrpenia alebo ho už nezažívajú. Chcú vytvárať okoliu obraz, že sú duchovne pokročilí, čo paradoxne vykresľuje rozdielny obraz reality, že majú pred sebou ešte dlhú cestu.
Preto vždy, keď sa im niečo nepodarí, s úsmevom to prekonajú, myslia na šťastné myšlienky a hovoria si: „Všetko má svoj dôvod“. Donútia sa stelesniť v sebe obraz mudrca alebo gurua, zatiaľ čo ich vnútro je v stave rozkladu.
 
Túto dynamiku často vidíte v duchovných spoločenstvách, kde sa všetko vykresľuje ako dokonalé, napriek tomu, že je to nefunkčné.

Medzi bežné príklady duchovného obchvatu patrí napríklad:
 tvrdenie, že všetko sa deje z nejakého dôvodu, namiesto toho, aby ste boli reálne prítomní v bolestivej situácii.
 Rozprávanie o láske a svetle, pričom je realita v rozpore s láskou a svetlom
 Predpokladanie, že sú duchovne vyššie ako ostatní ( hranie sa na to)
 Byť emocionálne rozložení alebo mať problém vyjadriť sa
 Nedostatočná transparentnosť vašich skutočných myšlienok a pocitov
 Presvedčenie, že zažívate len lásku a pozitivitu alebo že vo vašom živote nie je miesto pre negativitu
 Vyhýbanie sa riešeniu hlbších neistôt, obáv a tráum, pretože si myslíte, že ste nad nimi.
 Vykonávanie duchovnej praxe ako spôsob úniku od reality
 Sústredenie sa na prezentovanie skvelého života bez toho, aby ste robili ťažkú prácu
 Vnímanie všeobecne pokrivenej predstavy o živote a ľudských podmienkach
 Vyhýbanie sa práci s tieňmi a liečeniu problémov

Na pozitívnom naladení nie je nič zlé, pokiaľ je úprimné. Problém pretrváva, keď niekto používa pozitivitu ako pozlátko. Keď sa snažíte byť pozitívni alebo ľahostajní aj keď vás niečo bolí, vtedy sa celá táto šaráda stáva toxickou.

Comments are closed.