Svedectvo bývalého pastora Hnutia viery.

I na Slovensku existuje mnoho cirkví, charizmatických spoločenstiev, ktoré si zakladajú na daných tézach Hnutia viery.

Svedectvo bývalého pastora Hnutia viery.

I na Slovensku existuje mnoho cirkví, charizmatických spoločenstiev, ktoré si zakladajú na daných tézach Hnutia viery. I keď otvorene o tom nehovoria, dajú sa poznať iba podľa ovocia. Buďte preto opatrní, lebo  diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral…

Kto sú Hnutie Viery? (sekty a náboženské smery)

Dokument sa miestami snaží zhodiť a zosmiešniť všetky smerovania kresťanstva, no bez tak sa domnievame, že má divákovi čo ponúknuť.

Kto sú Hnutie Viery? (sekty a náboženské smery)

Modlime sa za to, aby spoznali pravdu a tá, aby ich vyslobodila. Tento diel pozostáva z dokumentu, ktorého pôvodný názov je „Ježiš je normálny: Take it easy“. Popis dokumentu: Dokumentárny film, ktorý klade otázky súvisiaci s témou viery, manipulácie a výchovy detí v kontroverzných kresťanských skupinách. Režisérka filmu, Tereza Nvotová ako malé dieťa chodila do bilingválnej „Školy budúcnosti“.Bola tam vychovávaná americkými misionármi, ktorí patrili do charizmatického kresťanského Hnutia viery. Keď Tereza po desiatich rokoch prechádzala priestranstvom pražského metra Anděl, niekto na ňu začal kričať, že ju Ježíš miluje. Boli to členovia cirkvi „Triumfální centrum víry“ uprostred svojej pouličnej evanjelizácie. Po dvoch rokoch sledovania tejto skupiny vznikol film. Zároveň budeme mať šancu vzhliadnuť unikátne zábery z vnútra kontroverzného kresťanského spoločenstva. Dokument si nekladie za cieľ odpovedať na zložité otázky viery. Chce otvoriť dvere diskusie, kde končí hranica slobody a začína manipulácia.

Takto k sebe láka nová sekta slovenských katolíkov. Pozor na online Biblické kurzy. Svedectvo.

Nová sekta z Kórey rozhadzuje svoje siete čoraz agresívnejšie. Na Slovensku aj v Čechách pribúda oklamaných katolíkov, ktorí si mysleli, že idú na nevinný biblický kurz a skončili ako uctievači Kórejčana, ktorý je vraj jediným skutočným kontaktom medzi Bohom a ľuďmi. Ich heslom – podľa odídených členov – je: „Ak Satan používa lži, prečo by sme nemohli aj my?“

Presne pred rokom som vám v článku Ako sa ma pokúsila zlákať nová sekta, a prečo sa im to nepodarilo, opísala praktiky kórejskej sekty, ktorej sa u nás mimoriadne darilo počas pandémie covidu. Zameriavali sa najmä na mladé ženy z kresťanských komunít a pod zámienkou diskusie o Biblii ich chceli odlákať od katolíckej viery. Sekta sa volá Sinčchondži a nemilo ma prekvapilo, koľko mojich kamarátov z katolíckych komunít má rovnakú skúsenosť ako ja.
Mne píšu doteraz a stále sa ma snažia zlákať na online biblické kurzy. A len v priebehu minulého týždňa som napočítala približne osem rôznych falošných facebookových profilov, ktoré kontaktovali aj Nadáciu Slovakia Christiana na našich stránkach venovaných svätým. Chceli s nami, „ako bratia vo viere“, diskutovať o Bohu a presviedčali nás, že aj oni veria v Ježiša Krista a môžeme sa spoločne s nimi modliť.
Neverte im. Ako sme vás už varovali, je to sekta. Žiadne spoločné online modlitby si s nimi neplánujte, inak skončíte tak, ako opisuje (anonymne) v tomto príbehu na stránke www.shincheonjibezprikras.info jeden z ich bývalých členov.

Pentekostálna liturgia – Časopis ROZMER

Prečo je na charizmatických stretnutiach a podujatiach excentrickým bodom a motívom hudobná zložka? Worshipové kapely sú hlavne v angloamerickom prostredí a v prostredí juhoamerických spoločenstiev silnými duchovnými ťahúňmi – neviem si predstaviť charizmatické či letničné spoločenstvo bez dobrej kapely a worshipovej hudby. Aký význam má teda pre tieto spoločenstvá hudba?

„Skúsenosť ukazuje, že hudba je najafektívnejší element v pentekostálnom uctievaní. Vníma sa ako prostriedok, cez ktorý sa možno dostať do hlbšej zážitkovej spirituality. Hudba je taká vitálna, že ju možno pokladať za sviatostnú, lebo príslušníci týchto hnutí sa usilujú ‚spievať Pánovi pieseň novú‘ a túžia, aby Boh prenikol ich chvály.“ (Félix-Jäger, Steven: Renewal Worship: A Theology of Pentecostal Doxology, IVP Academic, Vendor 2022)

Odpoveď


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.

Transhumanizmus ako nové náboženstvo? časopis ROZMER 4-2022

Mnohí čitatelia (časopis ROZMER) poznajú divadelnú drámu českého spisovateľa Karla Čapka R.U.R. Je to vízia na úrovni fantázie, ako sa roboty postupne stávajú plnohodnotnými ľuďmi. Divadelní návštevníci aj čitatelia tohto Čapkovho diela dobre vedeli, o čo ide: o niečo, čo je neuskutočniteľné, o autorovu skrytú túžbu – kiež by sa niečo také mohlo stať – avšak s jasným vedomím, že je to nereálne. Dnes sa však táto Čapkova fantastika berie úplne vážne, ba dokonca má nádych akéhosi nového náboženstva. Áno, hovoríme o takzvanom transhumanizme, ako ste už mnohí určite uhádli.

Oficiálna definícia transhumanizmu znie, že ide o „medzinárodné intelektuálne a kultúrne hnutie, ktoré podporuje použitie nových vedeckých objavov a technológií na vylepšenie ľudských mentálnych i fyzických schopností a na druhej strane tiež zlepšenie, čo sa týka nežiaducich a nepotrebných aspektov ľudskej schránky, ako sú hlúposť, utrpenie, choroby, starnutie a nedobrovoľná smrť“.1 Transhumanisti naozaj veria v umelé…
Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.